Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

ER DU DATAMATIKER?

Mange datamatikere får opgraderet deres kompetencer gennem masteruddannelsen i it.

Uddannelsen som datamatiker giver ikke umiddelbart adgang til at studere master i it, men datamatikere kan optages på fagpakker efter en konkret faglig vurdering. Der er efterhånden præcedens for, at datamatikere kan optages på masteruddannelsen i it, når de inden har gennemført, hvad der svarer til to fagpakker.

Vi kalder det brobygning. Herunder kan du se, hvordan vejen til mastertitlen kan se ud for dig som datamatiker inden for hver af de tre linjer på masteruddannelsen i it:

Du skal være opmærksom på, at brobygningsforløbet alene giver adgang til den linje på masteruddannelsen, du vælger. Ikke til andre linjer eller til andre masteruddannelser.

En alternativ mulighed for videreuddannelse er at vælge en diplomuddannelse (se www.ug.dk). En diplomuddannelse kan typisk tages på to år på deltid eller på ét år som fuldtidsstudium og giver adgang til flere forskellige masteruddannelser.

Kontakt It-vest, hvis du har brug for vejledning.

Softwarekonstruktion

Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i softwarekonstruktion, skal du som brobygning gennemføre og bestå følgende tre fag fra diplomuddannelsen i softwareudvikling:

 • Udvikling af store systemer (10 ECTS)
 • Test (10 ECTS)
 • Kontraktbaseret udvikling (10 ECTS)

Du kan få information og vejledning omkring diplomuddannelsen i softwareudvikling hos blandt andre

der har været med til at definere brobygningsforløbet.

Andre muligheder for som datamatiker at kvalificere sig til masteruddannelsen i it er at tage en uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling eller en hel diplomuddannelse i softwareudvikling inklusiv valgfaget Kontraktbaseret udvikling. Begge uddannelser giver - sammen med mindst to års relevant erhvervserfaring - adgang til masteruddannelsen i it.

Du kan kontakte de faglige koordinatorer for masteruddannelsen i it, linjen i softwarekonstruktion på Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvis du har brug for vejledning.

Interaktionsdesign og multimedier

Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i interaktionsdesign og multimedier, skal du indgå en individuel aftale om brobygning, der passer til din erfaring, dine kompetencer og dine mål med uddannelsen.

Aftalen (i alt 30 ECTS) kan omfatte:

 • fagpakker fra masteruddannelsen,
 • fagkombinationer fra det nærmeste universitet.

Disse fagpakker fra masteruddannelsen i it kan bruges i brobygningsforløbet*:

Titel Periode Ansøg
Interaktionsdesign og usability-evaluering
2018
  
2019
  
2020
AAU
Digitale kommunikationsteknologier (I)
2018
  
2019
  
2020
AU

Organisation

Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i organisation, skal du indgå en individuel aftale om brobygning, der passer til din erfaring, dine kompetencer og dine mål med uddannelsen.

Aftalen (i alt 30 ECTS) kan omfatte:

 • to fagpakker fra masteruddannelsen, hvoraf den ene skal være Arbejdspraksis og it,
 • fagkombinationer fra det nærmeste universitet, som omfatter organisationsteori og samfundsvidenskabelig metode.

Disse fagpakker fra masteruddannelsen i it kan indgå i brobygningsforløbet*:

Titel Periode Ansøg
It til vidensdeling og organisationsudvikling
2018
  
2019
  
2020
AU
It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder
2018
  
2019
  
2020
SDU
It i sundheds- og plejesektoren: implementering og gevinstrealisering
2018
  
2019
  
2020
AU
Arbejdspraksis og it
2018
  
2019
  
2020
AU

Fra datamatiker til master i it

For at opnå titlen Master i it skal du altså som datamatiker ...

 • have to års relevant erhvervserfaring efter datamatikeruddannelsen,
 • gennemføre brobygningsforløb på 30 ECTS til den linje, du ønsker,
 • fuldføre tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra den linje, du har brobygning til,
 • skrive masterprojekt inden for den linje, du har valgt.
Brobygning til linjen
30 ECTS
Fagpakke inden for linjen
15 ECTS
Fagpakke inden for linjen
15 ECTS
Valgfri fagpakke

15 ECTS
Master-projekt

15 ECTS

VIL DU BARE SNUSE?

Datamatikere med mindst to års relevant erhvervserfaring kan snuse til masteruddannelsen i it ved at søge ind på en af brobygningsfagpakkerne (se oversigterne til venstre). Optagelse sker efter konkret, faglig vurdering.

På den måde kan du få nye kompetencer inden for fagpakkens specifikke emne, og du kan finde ud af, om du har lyst til mere uddannelse.

SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål eller brug for vejledning?

Find svar i FAQ eller find vores e-mailadresser og telefonnumre under Kontakt og vejledning.

NYHEDSBREV

Læs den seneste udgave af Nyt om Master i it eller tilmeld dig nyhedsbrevet.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik