Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

Rikke Toft Nørgaard - Digitale spil

Rikke Toft Nørgaard, adjunkt og underviser, fortæller her om fagpakken Digitale spil, der starter i begyndelsen af 2016.

”Fagpakken Digitale Spil giver en bred teoretisk og analytisk forståelse for digitale spil gennem en projektorienteret tilgang til feltet. Gennem en selvvalgt case arbejder vi metodisk, analytisk og teoretisk med at forandringsskabe en kontekst (skole, virksomhed, bibliotek, park, hjem eller et helt andet rum) ved at udforske, eksperimentere med, undersøge og intervenere via brug af digitale spil eller spilelementer. Målet kan være at skabe nye familiestrukturer, nye samværsformer på arbejdet, engagerende læringsaktiviteter, adfærdsændringer for bæredygtighed, en legende brandoplevelse eller noget helt andet.

Undervisningen foregår som en blanding af holdundervisning, gruppevejledning, individuelt eller holdbaseret projektarbejde, opgaveværksteder og workshops omkring anvendelige værktøjer i projektarbejdet med digitale spil.

Det fysiske opstartsseminar for hvert enkeltfag vil blive streamet online på nettet, og resten af undervisningen vil foregå online enten synkront eller asynkront.

Fagpakken Digitale spil kan således tages som et online-forløb, selv om udbyttet bliver optimalt, hvis man også har mulighed for at være fysisk tilstede til opstartseminariet. På den måde er fagpakken Digitale Spil derfor både en fleksibel uddannelse, der tager højde for, at deltagerne kan have andre forpligtigelser i deres hverdag, arbejdsliv og familieliv, og en praksisvendt uddannelse, der gør det muligt at bringe digitale spil i anvendelse i konkrete relevante kontekster.”


Læs mere om fagpakken Digitale spil.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik