Bookmark and Share

Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

Interaktive fysiske produkter

Der er to gode grunde til at beskæftige sig med interaktionsdesign for fysiske produkter som f.eks. varmestyringer, vaskemaskiner, legetøj, fjernbetjeninger, telefoner: Flere og flere af de ting, vi omgiver os med, får indbygget elektronik og dermed betjening; og pc’en, som vi kender den i dag med skærm, tastatur og mus, er i rivende udvikling i takt med, at den bruges til mere end skrivebordsarbejde.

Målgruppe:

Udviklere, designere, ingeniører og undervisere.

  Undervisningsform:

Undervisningen foregår som en kombination af seminarer, projektarbejde, eksperimenter (research-through-design) og maildiskussion om udvalgt litteratur.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Interaktive fysiske produkter 01.09.14 - 09.01.15 15.000 15 SDU
Indhold:

Fagpakken Interaktive, fysiske produkter beskæftiger sig med betjening af produkter, udvikling af brugeroplevelse og med, hvordan man arbejde forskningspræget med at designe interaktion.

Betjening som fysisk færdighed
I dag har betjening af både computere og elektroniske produkter en alvorlig slagside mod det kognitive. Betjening er hårdt tænke-arbejde: Læse ikoner og tekster, afkode illustrationer, forstå strukturer, søge menupunkter, vælge kommandoer.

Selve den fysiske del af betjeningen - at trykke på bogstavstaster og flytte med en mus - er derimod ret primitiv i forhold til de kropslige færdigheder, vi som mennesker er udstyret med. Det er det dilemma, som denne fagpakke tager fat på, fordi der ligger et stort uudnyttet potentiale i at gøre interaktion mere håndgribelig; at forskyde balancen mellem det kognitive og det fysiske.

Fra brugervenlighed til brugeroplevelse
Igennem mange år har interaktionsdesign været fokuseret på brugervenlighed - at gøre det så nemt og effektivt som muligt for brugere at opnå det, de vil gøre. Man er imidlertid ved at nå til en erkendelse af, at det ikke nødvendigvis er bedst at se på betjening ud fra et effektivitetssynspunkt. Interaktion kan i sig selv være en oplevelse, ligesom det kan være en glæde i sig selv at køre bil, ikke blot at blive transporteret fra A til B.

Brugeroplevelse lader sig ikke sætte på formel, derfor er det helt centralt at kunne eksperimentere og afprøve ideer. Fagpakken udvikler dine evner til at skabe fungerende prototyper og til at involvere brugere i afprøvning af den oplevede kvalitet.

Research-through-design
Da vi befinder os i to nye felter i rivende udvikling - Tangible Interaction og Experience Design - findes der ikke velgennemprøvede opskrifter og guidelines for, hvordan man designer interaktion. I stedet må man udvikle en forskningspræget tilgang til designarbejde; en metodik som gør at man konstant udvikler ikke blot produktet, men også sin viden om interaktion gennem små målrettede design- og brugereksperimenter. Fagpakkens projektopgaver er tilrettelagt så de udvikler denne sammenhæng mellem design og udforskning.

Undervisningen på fagpakken er organiseret i tre seminarer i løbet af efteråret. Imellem seminarerne laver du opgaver i egen organisation. Fagpakken afsluttes med en mundtlig eksamen.

Udbytte:

Deltagerne opnår både faglige, praksisorienterede og akademiske kompetencer til at arbejde professionelt med design af fysiske produkter.

Faglige kompetencer:

  • at forholde sig refleksivt til forskning inden for "user experience"-feltet,
  • at forstå grundlæggende begreber og teorier inden for "user experience" og interaktionsdesign.

Praksisorienterede kompetencer:

  • at studere brugeres forhold til og oplevelse af interaktion med fysiske produkter,
  • at bygge fysiske, fungerende prototyper, der formidler oplevelsen af interaktion,
  • at evaluere brugeres oplevelse af interaktive produkter.

Akademiske kompetencer:

  • at beherske forskningsmetoden "Research-through-design", der handler om at skabe ny viden gennem fysiske eksperimenter med designudformning,
  • at argumentere videnskabeligt for oplevelsesrettet interaktionsdesign.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan optagelse ske efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Deltagerne bør have gode engelskkundskaber, da dele af undervisningen foregår på engelsk.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Interaktive fysiske produkter 01.09.14 - 09.01.15 15.000 15 SDU
Datoer for undervisning:
04.-06.09.14
02.-04.10.14
06.-08.11.14
05.12.14
Eksamen:
09.01.15
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet Kolding
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Undervisere:
Jacob Buur,
Andrés Lucero
Indhold:

Som deltager i fagpakken Interakive fysiske produkter bliver du i stand til at forstå og designe interaktion og brugeroplevelser baseret på studier af brugere og deres omgivelser.

Uanset om man arbejder med udviklingen af industrielle anlæg, it-systemer eller fysiske produkter som f.eks. telefoner og musikafspillere, bliver kravene til interaktion og brugeroplevelse stadig højere, og flere virksomheder er begyndt at lægge vægt på, at ikke bare udseendet, men også oplevelsen af deres produkter, er centralt.

Med udgangspunkt i produkter fra dit daglige arbejde lærer du på fagpakken at udvikle fysisk interaktion mellem brugere og produkter.

Som det er i dag, er betjeningen af anlæg og produkter ofte baseret på kommandoer, menuer og ikoner, mens den fysiske del af interaktion, som man kender det fra for eksempel musikinstrumenter og fysisk værktøj, stadig er uopdyrket land i mange sammenhænge. Ved at fokusere på den fysiske oplvelse ved at bruge et produkt i stedet for selve resultatet, kan vi udvikle produkter, der langt mere interessante at bruge.

Udbytte:

Fagets mål er at give deltagerne kompetencer til at arbejde professionelt med design af fysiske produkter, hvor der lægges vægt på brugerens oplevelse af interaktion.

Undervisningsform:

Deltagerne får en opgave som forberedelse til hvert seminar.

Der er tre 3-dages seminarer i forløbet samt en dag med supervision.

Mellem seminarerne er der projektopgaver og litteraturdiskussion.

Eksamensform:

Designprojekt afsluttes med en fungerende prototype.
Udforskning af interaktionsdesign-tema dokumenteres i en forskningsrapport.
Designprojekt og forskningsopgave præsenteres mundtligt for censorer og de øvrige kursusdeltagere. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.


Deltagerportræt

"Jeg fik blandt andet en masse input til, hvordan jeg kunne tilrettelægge forsøg, når vi taler om fysiske produkter kontra software, som jeg tidligere havde været vant til at lave forsøg med."

Læs interview med Nanna Lund, tidligere studerende på fagpakken Interaktive fysiske produkter.

Praktisk information

Periode:
01.09.14 - 09.01.15
Datoer for undervisning:
04.-06.09.14
02.-04.10.14
06.-08.11.14
05.12.14
Pris:
15.000 kr.
Ud over kursusafgiften må påregnes mindre udgifter til litteratur og materialer samt til forplejning og evt. ophold under seminarerne.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk og engelsk
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet Kolding
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Fagansvarlig:
Undervisere:
Jacob Buur,
Andrés Lucero
Litteratur:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Dele af undervisningen foretages af undervisere fra udlandet og afholdes derfor på engelsk.

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Jacob Buur
E-mail: Buur(at)mci.sdu.dk
Tlf: 6550 1661

Praktisk vejledning:
Kursuskoordinator Vicki Sørensen
Syddansk Universitet
E-mail: vick(at)mci.sdu.dk
Tlf: 6550 1656


By WildSide

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 70 27 68 50 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik