approved viagra
cialis 20
generic cialis pills cheap
viagra free trial
cialis compare levitra viagra
viagra coupons
generic cialis pills cheap
drug stores canada viagra
viagra to buy cheap
cialis price per pill
Bookmark and Share

Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

Webkommunikation og sociale medier

Fagpakken giver en grundlæggende introduktion til digitale medier og de kræfter, der kommer i spil, når medier bliver sociale, og vi ser på, hvordan kommunikation foregår i den nye medievirkelighed på internettet. Vi arbejder med traditionelle modtagerorienterede kommunikationsformer såvel som de mere dialogiske og brugerinddragende former i sociale medier.

Målgruppe:

Fagpakken henvender sig f.eks. til undervisere, kommunikationsmedarbejdere og webudviklere.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af online aktiviteter og holdundervisning på seminarer.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Webkommunikation 01.09.15 - 15.10.15 5.000 5 AU
Sociale medier 16.10.15 - 31.01.16 10.000 10 AU
Indhold:

Fagpakken Webkommunikation og sociale medier giver en grundlæggende introduktion til digitale medier og belyser og undersøger, hvordan digitale medier i dag konkret anvendes til samarbejde og kommunikation.

Undervisningen sætter blandt andet fokus på, hvordan kommunikation foregår i den nye medievirkelighed på internettet i en bevægelse fra traditionelle modtagerorienterede kommunikationsformer til de mere dialogiske former i sociale medier. Fagpakken behandler desuden samspillet mellem forskellige medieformer med et særligt fokus på digitale og interaktive dimensioner.

Fagpakken er bygget op af to enkeltfag, der indfører deltagerne i centrale og tidssvarende emner i relation til, hvordan man kommunikerer i webmediet og med sociale medier.

Udbytte:

Gennem fagpakken opnår deltagerne viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for webkommunikation og sociale medier.

Deltagerne opnår færdigheder i at:

 • anvende teorier, metoder og modeller fra webkommunikation og sociale medier til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis,
 • argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag,
 • reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Deltagerne opnår kompetencer til at:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne,
 • kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde,
 • påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at arbejde analytisk, teoretisk og metodisk i relation til fagpakkens emner.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan optagelse ske efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Webkommunikation 01.09.15 - 15.10.15 5.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Paludan-Müllers Vej 48
8200 Aarhus N.
Undervisere:
Endnu ikke fastlagt
Indhold:

I enkeltfaget arbejdes med design fra såvel en teknologisk som en mere kommunikativ vinkel. Der vil være mulighed for at arbejde konstruerende.

Konkret vil vi arbejde teoretisk og praktisk med følgende emner: Interfacedesign, oplevelser som designpraksis, website-usability, informationsarkitektur.

Faget introducerer til væsentlige domæner inden for webkommunikation. Webkommunikation beskæftiger sig med internetmediets basale sprog og de komplekse og uforudsigelige relationer mellem afsender og modtager.

Udbytte:

Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for følgende områder:

 • Interfacedesign
 • Oplevelser som designpraksis
 • Website-usability
 • Informationsarkitektur

Deltagerne skal opnå færdigheder i at:

 • anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere og vurdere løsningsmodeller for konkrete problemstillinger i praksis,
 • kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag,
 • kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i,
 • kunne diskutere aktuelle anvendelser af udtryks- og interaktionsformer i computerspil.

Deltagerne skal opnå kompetencer i at:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til enkeltfagets emne,
 • kommunikere problemstillinger og løsningsmodeller til såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
 • indgå i tværfaglige samarbejder og udvise evne til at påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af online aktiviteter og holdundervisning på seminarer.

Eksamensform:

Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen (fremmøde til kurser og udarbejdelse af arbejdsopgaver i forbindelse med forløbet), er prøven en fri skriftlig hjemmeopgave. Omfang 7-10 sider, intern bedømmelse. Der gives bedømmelsen bestået/ikke-bestået.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Sociale medier 16.10.15 - 31.01.16 10.000 10 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Paludan-Müllers Vej 48
8200 Aarhus N.
Undervisere:
Endnu ikke fastlagt
Indhold:

På enkeltfaget vil vi arbejde med design fra såvel en teknologisk som en mere kommunikativ vinkel. Der vil være mulighed for at arbejde konstruerende.

Konkret vil vi arbejde teoretisk og praktisk med følgende emner: Viral markedsføring og brugerinddragelse, blogging, mobile medier, troværdig kommunikation.

Enkeltfaget introducerer til begrebet sociale medier og den medievirkelighed, der eksisterer på nettet. Udviklingen inden for ”Web 2.0” har ændret internettet ved at flytte fokus fra præsentation og information til kommunikation og samarbejde. Karakteristisk for nye medieteknologier er, at de baserer sig på social deltagelse og brugergenereret indhold.

De nye medier udgør samtidig en udfordring for organisationer og institutioner. Hvordan skal man forholde sig til og navigere i de nye kommunikationsstrukturer på internettet? En omstilling til den nye medievirkelighed stiller krav om gennemgribende omstillinger af kommunikationsstrategier, institutionel infrastruktur m.v.

Udbytte:

Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for følgende områder:

 • Viral markedsføring og brugerinddragelse
 • Blogging
 • Mobile medier
 • Troværdig kommunikation

Deltagerne skal opnå færdigheder i at:

 • anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere og vurdere løsningsmodeller for konkrete problemstillinger i praksis,
 • kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag,
 • kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i
 • kunne diskutere aktuelle anvendelser af udtryks- og interaktionsformer i computerspil.

Deltagerne skal opnå kompetencer i at:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til enkeltfagets emne
 • kommunikere problemstillinger og løsningsmodeller til såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
 • indgå i tværfaglige samarbejder og udvise evne til at påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af online aktiviteter og holdundervisning på seminarer. 

Eksamensform:

Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen (fremmøde til kurser og udarbejdelse af arbejdsopgaver i forbindelse med forløbet) er prøven en fri skriftlig hjemmeopgave. Omfang 13-16 sider, ekstern bedømmelse. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

"Personligt har det været et privilegium at blive opdateret med den seneste viden inden for et spændende og aktuelt fagfelt som webkommunikation og sociale medier", siger tidligere deltager på fagpakken, Henrik Juhl Kristensen, lektor og udviklingsleder ved Vejle Tekniske Gymnasium. Læs hele interviewet med ham.

Praktisk information

Periode:
01.09.15 - 31.01.16
Pris:
15.000 kr.
Dertil kommer udgifter til litteratur/materialer.
Forplejning og evt. ophold under seminarerne er for egen regning.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk.
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Paludan-Müllers Vej 48
8200 Aarhus N.
Undervisere:
Endnu ikke fastlagt
Litteratur:

Særlige bemærkninger

Denne fagpakke er en nyudvikling af de tidligere udbudte fagpakker Interaktive Multimedier og Interaktive digitale medier. Den kan derfor ikke indgå i en samlet uddannelse til Master i it sammen med en af disse fagpakker.

Se flyer om fagpakken (fra udbud i 2014 - pdf).

Vejledning

Faglig vejledning:
Koordinator Christian Winther Bech
E-mail: cwbech(at)tdm.au.dk
Tlf: 8716 2036

Praktisk vejledning:
Aarhus Universitet
Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse
E-mail: evu(at)au.dk
Tlf: 8715 2805
Træffetid: kl. 10.00-13.00, torsdag lukket.


By WildSide

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 70 27 68 50 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik