Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

XX - Webkommunikation og sociale medier

En væsentlig del af al kommunikation foregår i dag via de digitale medier – et felt, der udvikler sig hurtigt og konstant. Fagpakken Webkommunikation og sociale medier forholder sig aktivt til dette felts muligheder og potentialer i forhold til f.eks. virksomhedskommunikation, branding, viral og transmedial kommunikation, oplevelsesøkonomi og fællesskabsskabelse online. Fagpakken henvender sig til dig, der ønsker at blive opdateret med den seneste viden samt få en række praktiske værktøjer, der kan bruges inden for det digitale mediefelt.

Målgruppe:

Fagpakken henvender sig f.eks. til undervisere, kommunikationsmedarbejdere og webudviklere.

  Undervisningsform:

Seminarer kombineret med online undervisning, selvstændige studier og skriftligt arbejde.

Fagpakken indgår i udviklingsprojektet 'Øget fleksibilitet i masterforløb’, hvor fremmødeseminarer erstattes delvist af onlineundervisning. Vi gør brug af videokonferencer, screencasts og online samarbejde og vejledning. Formålet er dels at gøre deltagelse mere fleksibel og tidsbesparende, dels at give praktisk erfaring med teknologi og medier. Udviklingsprojektet er finansieret af It-vest.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Indhold:

Fagpakken Webkommunikation og sociale medier giver en grundlæggende introduktion til digitale medier og belyser og undersøger, hvordan digitale medier i dag konkret anvendes til samarbejde og kommunikation.

Undervisningen sætter blandt andet fokus på, hvordan kommunikation foregår i den nye medievirkelighed på internettet i en bevægelse fra traditionelle modtagerorienterede kommunikationsformer til de mere dialogiske former i sociale medier. Fagpakken behandler desuden samspillet mellem forskellige medieformer med et særligt fokus på digitale og interaktive dimensioner.

Fagpakken er bygget op af to enkeltfag, der indfører deltagerne i centrale og tidssvarende emner i relation til, hvordan man kommunikerer i webmediet og med sociale medier.

Udbytte:

Gennem fagpakken opnår deltagerne viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for webkommunikation og sociale medier.

Deltagerne opnår færdigheder i at:

  • anvende teorier, metoder og modeller fra webkommunikation og sociale medier til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis,
  • argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag,
  • reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Deltagerne opnår kompetencer til at:

  • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne,
  • kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
  • indgå i et tværfagligt samarbejde,
  • påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at arbejde analytisk, teoretisk og metodisk i relation til fagpakkens emner.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Deltagerportræt

"Personligt har det været et privilegium at blive opdateret med den seneste viden inden for et spændende og aktuelt fagfelt som webkommunikation og sociale medier", siger tidligere deltager på fagpakken, Henrik Juhl Kristensen, lektor og udviklingsleder ved Vejle Tekniske Gymnasium. Læs hele interviewet med ham.

Praktisk information

Datoer for undervisning:
16.09.16
14.10.16
04.11.16
Pris:
15.000 kr.
Dertil kommer udgifter til litteratur/materialer.
Forplejning og evt. ophold i forbindelse med seminarerne er for egen regning.
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Paludan-Müllers Vej 48
8200 Aarhus N.
Litteratur:

Særlige bemærkninger

Download flyer om fagpakken
Webkommunikation og sociale medier.

Vejledning

Faglig vejledning:
Videnskabelig assistent Claus Toft-Nielsen
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
E-mail: imvctn(at)dac.au.dk
Tlf: 8716 2026

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Arts
E-mail: evu.arts(at)au.dk
Telefon: 8716 1097
Træffetid: kl. 9.00-12.00 mandag-fredag


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik