Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

Arbejdspraksis og it

It-systemer, der skal understøtte en arbejdsproces, skal bygges efter, hvordan arbejdsgangen rent faktisk er, og ikke efter, hvordan vi forestiller os, at den ideelt set skulle være. Derfor er det vigtigt, at undersøge de faktiske arbejdsgange inden udvikling eller tilpasning af organisationens it-systemer. Fagpakken giver viden om og erfaring med antropologiske og microsociologiske metoder til analyse af arbejdspraksis og med at integrere metoderne i udviklingsprocessen. 

Målgruppe:

Personer, der i forbindelse med udvikling, indkøb eller implementering af it har brug for at kunne lave analyser af arbejdsprocesser for at opnå en optimal udnyttelse af it.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres via seminarer med forelæsninger, oplæg ved studerende, gruppearbejde og gennemgang af opgaver. Mellem seminarerne er der læsning og opgaveløsning. Dele af litteraturen vil være på engelsk (se litteraturliste).

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Arbejdspraksis og it 01.02.19 - 30.06.19 18.000 15 AU
Indhold:

Analyse af arbejdspraksis (af nogen også kaldet ’arbejdsgangsanalyser’) er efterhånden temmelig udbredt inden for mange områder af design og systemudvikling. Det har i stigende grad vundet indpas i takt med behovet for at komme tættere på en mere detaljeret forståelse af brugernes arbejdspraksis. Dette er ikke mindst sket pga. it-systemernes stigende kompleksitet, og en mere kvalitativ tilgang til analyser af arbejdspraksis er efterhånden meget efterspurgt.

Denne fagpakke vil give deltagerne et nuanceret indblik i antropologiske metoder inden for kvalitative traditioner, således at de tilegner sig færdigheder i at kunne foretage større mængder af interviews og observationer og bearbejdning af disse.

De vil endvidere blive introduceret til mikrosociologiske analysefelter som etnometodologi, symbolsk interaktionisme samt dele af Computer Supported Cooperative Work (CSCW).

Da en væsentlig del af kursets genstandsområde også drejer sig om praktiske færdigheder i forbindelse med feltarbejde, vil kursusforløbet være baseret på empiriske analyser og faktiske cases – f.eks. fra deltagernes egne organisationer.

Udbytte:

Formålet med denne fagpakke er at gå i dybden med antropologiske og mikrosociologiske tilgange til analyse af arbejdspraksis med henblik på at udforske og diskutere teoretiske problemstillinger, metodiske tilgange og ikke mindst integrationen af disse analyser i udvikling af it-systemer. Forskellige værktøjer til gennemførelse af analyser af arbejdspraksis vil blive introduceret - såsom interview og observation.

Gennem fagpakken skal deltagerne opnå følgende faglige og sociale kvalifikationer:

Viden:

 • Viden om, hvorledes arbejdsgange kan begrebsliggøres og analyseres ved hjælp af forskellige antropologiske og sociologiske teorier.
 • Viden om forholdet mellem formelle og uformelle sider af arbejdsgange.
 • Viden om samspillet mellem it-systemer og arbejdspraksis.
 • Viden om anvendelse af kvalitative metoder (interviews og observation) til at beskrive og analysere arbejdspraksis.
 • Viden om anvendelsen af kvalitative metoder i forbindelse med udvikling og implementering af it i organisationer.

Færdigheder:

 • Evne til at tilrettelægge en proces, hvori en arbejdspraksis beskrives og analyseres.
 • Evne til at anvende sociologiske teorier til beskrivelse af arbejdspraksis.
 • Evne til at diskutere forholdet mellem arbejdspraksis og it.
 • Evne til at reflektere over metode og analyse af arbejdspraksis og it.

Kompetencer:

 • Evne til selvstændigt at kunne tilrettelægge en proces, hvorigennem forholdet mellem arbejdspraksis og it i en organisation beskrives og analyseres.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(I) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Det er en fordel, hvis deltagerne har kendskab til problemstillinger i forbindelse med introduktion af it i organisationer og omlægning af arbejdsprocesser og arbejdsgange. Det er nødvendigt at kunne læse og arbejde med engelsksproget, fagligt stof.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Arbejdspraksis og it 01.02.19 - 30.06.19 18.000 15 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
Incuba
Åbogade 15
8200 Aarhus N
Undervisningsform:

Frem til hvert seminar vil der udover læsning af litteratur være obligatoriske opgaver, hvor der arbejdes med et delaspekt af emnet på seminaret. På seminarerne vil der være forelæsninger, oplæg fra studerende, gruppearbejde omkring problemstillinger, der udspringer af dagens emne og litteratur, samt gennemgang af opgaver.

Opgaverne vil være gennemførsel af et interview, observation af arbejdsgange, analyse af data, diskussion af to positioner inden for et emne eller udarbejdelse af disposition for eksamensopgave.

Eksamensform:

Skriftlig opgave, der kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Ved gruppebesvarelser skal de enkelte deltageres bidrag tydeligt kunne identificeres. 

Ekstern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Praktisk information

Periode:
01.02.19 - 30.06.19
Datoer for undervisning:


Pris:
18.000 kr.
Der må påregnes udgifter til litteratur. Forplejning og ophold under seminarerne er for egen regning.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
Incuba
Åbogade 15
8200 Aarhus N
Fagansvarlig:

Særlige bemærkninger

Download aktuel flyer for fagpakken Arbejdspraksis og it. 

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Peter Danholt
E-mail: pdanholt(at)cc.au.dk
Tlf.: 8716 2006

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Arts
E-mail: evu.arts(at)au.dk
Tlf.: 8716 1097
Træffetid: kl. 9.00-12.00 mandag-fredag

Fagpakkeprojekter

Her er eksempler på projekter, som deltagere på den seneste gennemførelse af fagpakken har arbejdet med:

 • Kommunikation på broen på Prins Joachim, en arbejdsgangsanalyse.
 • Arbejdsgangsanalyse af hotlinefunktion i [virksomhed].
 • Rejseafregning hos [virksomhed].
 • Tidsregistrering i [virksomhed].
 • Ansvar-og vidensdeling i samarbejdet mellem 2 support afdelinger.
 • Folkeskolelærernes arbejdspraksis ved anvendelse af interaktive tavler.
 • Synkronisering af iPads i folkeskolen.
 • Empirisk feltstudie af kommunikation med Fronter.

 

  Forskerne fortæller

  Mød Claus Bossen i "Forskerne fortæller"

  Hør lektor Claus Bossen fortælle om, hvorfor det er vigtigt at undersøge arbejdsprocesserne, inden et it-system implementeres i en organisation.


  It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

  Cookie- og privatlivspolitik