Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

XX - Digital kommunikation

De nye digitale medier på internettet giver helt nye muligheder for kommunikation, som virksomheder kan udnytte både internt og eksternt. Samtidig kan vi med mobile enheder som smartphones og tablets være i kontakt med hinanden, og med kolleger, interessenter og kunder, på andre steder og andre tidspunkter, end vi hidtil har været vant til. Fagpakken i Digital kommunikation tilbyder dig et begrebsapparat til at forstå de nye bevægelser på nettet og praktisk erfaring i, hvordan organisationer kan navigere i det nye medielandskab.

Målgruppe:

It-analytikere, konsulenter og designere, der arbejder med eller skal til at arbejde med digital kommunikation internt og eksternt i forskellige typer af såvel private som offentlige virksomheder. F.eks. personer, der arbejder med intranet og internet, med udvikling og implementering af kommunikationssystemer eller med strategisk kommunikation - eller personer, der på anden vis er ansvarlige for tilrettelæggelse og udvikling af kommunikation i deres organisation.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og online aktiviteter. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Indhold:

Udgangspunktet for fagpakken er at betragte organisationer ud fra en kommunikationsteoretisk vinkel, og derfor introduceres til teorier og metoder til analyse og tilrettelæggelse af kommunikation. Fagpakken arbejder med koblingen mellem it og organisatorisk kommunikation med henblik på at opnå en forståelse for, hvordan og i hvilket omfang it kan understøtte forskellige kommunikationsformer. Et centralt spørgsmål er, hvordan man tilrettelægger og udvikler digitale kommunikationsmiljøer og -systemer, der egner sig til forskellige kommunikationssituationer. Udgangspunktet er en identifikation af potentialer og udfordringer for kommunikation og samarbejde i relation til forskellige digitale kommunikationsformer, herunder eksempelvis communities, fora, sociale netværk og samarbejdsmiljøer.

Især udviklingen på internettet, ikke mindst i retningen af sociale medier, giver nye muligheder for organisationer, men stiller samtidig krav om at håndtere kommunikation på nye måder og i nye sammenhænge. Fagpakken vil derfor også beskæftige sig med strategisk kommunikation og kommunikationsplanlægning, internt såvel som eksternt. Vi vil blandt andet beskæftige os med, hvordan sociale medier kan anvendes som organisatorisk strategi, og hvordan man kan etablere online relationer mellem organisation og interessenter.

Fagpakken giver deltagerne en forståelse for organisationers brug af digital kommunikation, på internettet såvel som internt i organisationen. Deltagerne opbygger gennem faget både teoretisk viden om og praktiske færdigheder i tilrettelæggelse og udvikling af digitalt understøttet kommunikation i en organisation.

Deltagerne skal arbejde med udgangspunkt i egen case, f.eks. implementering af kommunikationssystemer, udformning af en kommunikationsstrategi eller analyse af, hvordan kommunikationen ændres ved indførelse af andre typer af it-systemer.

Udbytte:

Målet med faget er, at deltagerne skal kunne analysere og håndtere organisatorisk kommunikation via internettet eller via andre it-systemer. De skal kunne tilrettelægge og udvikle kommunikationssystemer til forskellige kommunikationssituationer.

Gennem fagpakken opnår deltagerne viden om:

 • centrale kommunikationsteorier, som kan bruges i forbindelse med organisationers brug og udvikling af digital kommunikation,
 • internettets kommunikative muligheder og begrænsninger i forhold til organisatorisk kommunikation,
 • karakteristika ved forskellige digitale kommunikationsformer.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

Deltagerne opnår færdighed i at:

 • kunne identificere relevante kommunikative problemstillinger i en organisation,
 • kunne analysere en organisations kommunikationssituation,
 • kunne redegøre for internettets anvendelighed i forhold til konkrete organisatoriske kommunikationssituationer,
 • udarbejde en kommunikativ strategi og løsningsmodeller på basis af relevante online kommunikationsformer.

Deltagerne opnår kompetencer i at:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne,
 • kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller,
 • vurdere relevans, potentialer og konsekvenser af forskellige digitale kommunikationsformer i relation til organisatoriske sammenhænge,
 • indgå i udvikling af digital kommunikation.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(I) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Det er en fordel, hvis deltagerne har kendskab til problemstillinger i forbindelse med digital kommunikation internt og eksternt i privat eller offentlig virksomhed.

Gode engelskkundskaber, da dele af litteraturen vil være på engelsk.

Deltagerportræt

"Vi blev virkelig introduceret til det nyeste af det nyeste stof, og det synes jeg faktisk kendetegner masteruddannelsens fagpakker generelt. Når man tager en fagpakke, føler man, at man er helt på forkant med, hvad der sker inden for det givne emne. "

Læs interview med Jan Løkkegaard Rasmussen, systemkonsulent hos AarhusKarlshamn (AAK) - tidligere deltager på fagpakken Digital kommunikation.

Praktisk information

Pris:
15.000 kr.
Hertil kommer et mindre beløb til litteratur (max. 500 kr.). Forplejning samt evt. ophold i forbindelse med seminarer er for egen regning.
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Paludan-Müllers Vej 48
8200 Aarhus N.
Litteratur:

Særlige bemærkninger

Der er p.t. ikke fastlagt tidspunkt for udbud af fagpakken.
Kontakt It-vest, hvis du er interesseret.

 

Indholdet i denne fagpakke har et vist sammenfald med indholdet i den tidligere udbudte fagpakke It, medier og kommunikation. Disse to fagpakker kan derfor ikke begge indgå i et samlet uddannelsesforløb til master i it.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Christian Dalsgaard
Institut for Æstetik og Kommunikation - Informations- og Medievidenskab
E-mail: imvcd(at)hum.au.dk
Tlf: 8716 2035

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Arts
E-mail: evu.arts(at)au.dk
Telefon: 8716 1097
Træffetid: kl. 9.00-12.00 mandag-fredag

Fagpakkeprojekter

Eksempler på eksamensopgaver fra tidligere forløb på fagpakken Digital Kommunikation:

 • Dialogisk kommunikation på Sundhed.dk's sider på de sociale medier
 • Virksomheders anvendelse af LinkedIn til registrering og ajourføring af medarbejderes kompetencer
 • Undervisningsportalen Emu.dk's evne til at fremme samarbejde, videndeling, netværksdannelse og dialog om undervisning og læring
 • Kommunikation mellem virksomheder ved brug af tjenesten Yammer
 • Undersøgelse af digital kommunikation via UEFA’s officielle EURO 2012 mobil app, hjemmeside og Facebookside
 • Digital Kommunikationsplatform for Urban Mediaspace Aarhus

By WildSide

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik