Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

It til vidensdeling og organisationsudvikling

Med et fokus på arbejdsformer, organisationsformer og relationer mellem medarbejdere stiller fagpakken It til vidensdeling og organisationsudvikling skarpt på, hvordan it er velegnet til at understøtte forskellige aspekter af vidensdeling og organisationsudvikling. Der er særligt fokus på forskellige typer af samarbejde som for eksempel praksisfællesskaber og netværksrelationer.

Målgruppe:

Personer, der arbejder eller skal arbejde med vidensdeling og vidensdelingssystemer i organisationer - det være sig i grupper eller mere generelt i organisationer.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af netbaseret undervisning og seminarer.

Seminarerne består af underviseroplæg kombineret med gruppearbejde, øvelser og fælles diskussioner. Mellem seminarerne er der gruppearbejde, vejledning og opgavebesvarelser.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It til vidensdeling og organisationsudvikling 01.02.18 - 30.06.18 15.000 15 AU
Indhold:

På fagpakken It til vidensdeling og organisationsudvikling beskæftiger vi os med det grundlæggende spørgsmål om, hvordan organisationer og institutioner kan udnytte it-værktøjer til at dele viden og skabe organisatorisk udvikling.

For at besvare dette spørgsmål sættes i fagpakken specielt fokus på organisationsformer, arbejdsformer og relationer mellem medarbejderne, og på hvilke specifikke typer af it-værktøjer, der er velegnede til forskellige aspekter af vidensdeling og organisationsudvikling. Fagpakken har særligt fokus på forskellige typer af samarbejdsformer, eksempelvis praksisfællesskaber og netværksrelationer.

Gennem forskellige teorier om viden arbejder vi på fagpakken med forskellige tilgange til vidensdeling og organisationsudvikling. For eksempel diskuterer vi forskellige betingelser og muligheder for at anvende it-værktøjer til deling af information (knowledge management) og processuel konstruktion af ny viden (knowledge construction).

De forskellige begreber om viden medfører vidt forskellige forståelser af it-værktøjers rolle for vidensdeling og organisationsudvikling. På den ene side fremhæves lagring, distribution og søgning som centrale egenskaber ved it, og på den anden side fokuseres på it-værktøjers egenskaber som kommunikations- og samarbejdsværktøjer.

Centrale spørgsmål på fagpakken er:

 • hvordan håndterer en organisation/institution sine vidensressourcer?
 • hvordan forankres viden i organisationen/institutionen?
 • hvordan integreres vidensdeling som en del af arbejdet?
 • hvordan etablerer man arbejdsformer- og processer for organisationsudvikling gennem brug af it?

Gennem hele fagpakken arbejder deltagerne med disse spørgsmål på baggrund af konkrete cases, typisk fra egne organisationer og institutioner. Dermed forankres og perspektiveres fagpakkens indhold i forhold til faktiske udfordringer på arbejdspladsen. Disse cases kan spænde vidt fra løst organiserede, sociale sammenhænge til mere stringente og formelle strukturer i større organisationer, alt efter deltagernes interesser.

Udbytte:

Formålet med denne fagpakke er et opbygge deltagernes teoretiske og praktiske viden om, hvordan organisationer kan udnytte it-værktøjer til at dele viden og skabe organisatorisk udvikling.

Mere specifikt er formålet at forstå, hvilke organisationsformer, arbejdsformer og relationer mellem medarbejderne, og hvilke specifikke typer af it-værktøjer, der er velegnede til forskellige aspekter af vidensdeling og organisationsudvikling.

Gennem det faglige arbejde i kurset skal deltagerne erhverve sig følgende faglige og sociale kvalifikationer:

Viden:

 • Viden om og forståelse af forskellige teorier om viden og læring, samt kendskab til hvorledes vidensdeling og organisationsudvikling kan forstås ud fra disse teorier,
 • viden om sammenhængen mellem teori om vidensdeling og den konkrete udformning af it-støtte til vidensdeling i organisatorisk praksis,
 • viden om, hvorledes vidensdeling foregår i grupper og organisationer, herunder koblingen til praksisfællesskaber,
 • viden om sammenhængen mellem vidensdeling, vidensudvikling, herunder begreber om organisationsudvikling og organisatorisk læring.

Færdigheder:

 • Kunne analysere og vurdere behovet for it-støttet vidensdeling i konkrete situationer dækkende såvel it-støtte til praksisfællesskaber som mere generelle vidensdelingssystemer,
 • kunne vurdere forskellen på og samspillet mellem it-støtte til praksisfællesskaber, netværksrelationer, mere generelle vidensdelingssystemer og it-støtte til vidensudvikling,
 • kunne analysere og vurdere konkrete it-systemer/it-værktøjer til vidensdeling og organisationsudvikling i forhold til en virksomheds behov.

Kompetencer:

 • Evne til at indgå i udvikling og implementering af it-støttet vidensdeling.
 • Evne til at tilrettelægge organisations- og arbejdsformer til understøttelse af vidensdeling og organisationsudvikling.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(I) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It til vidensdeling og organisationsudvikling 01.02.18 - 30.06.18 15.000 15 AU
Datoer for undervisning:
Endnu ikke fastlagt
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Paludan-Müllers Vej 48
8200 Aarhus N.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af netbaseret undervisning og seminarer.

Seminarerne består af underviseroplæg kombineret med gruppearbejde, øvelser og fælles diskussioner.

Mellem seminarerne er der gruppearbejde, vejledning og opgavebesvarelser. Der vil undervejs i forløbet være et antal obligatoriske afleveringsopgaver.

Dele af litteraturen vil være på engelsk.

Eksamensform:

Prøven er en fri, skriftlig opgave, hvis emne aftales med eksaminator. Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i samarbejde med andre studerende. Omfang 15-20 sider pr. studerende.

Ekstern, skriftlig prøve. Individuel bedømmelse. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Ved bedømmelse af eksamenspræstationen bliver der lagt vægt på, at deltageren kan

 • redegøre for relevante teorier og begreber om vidensdeling og/eller organisationsudvikling,
 • analysere og vurdere it-systemer/it-værktøjer til vidensdeling og organisationsudvikling i forhold til en organisations/institutions behov,
 • tilrettelægge organisations- og arbejdsformer til understøttelse af vidensdeling,
 • reflektere over organisations- og arbejdsformer samt anvendelsen af it i relation til vidensdeling og/eller organisationsudvikling på baggrund af et teoretisk grundlag.

Praktisk information

Periode:
01.02.18 - 30.06.18
Datoer for undervisning:
Endnu ikke fastlagt
Pris:
15.000 kr.
Derudover skal forventes udgifter til kursusmaterialer, ligesom forplejning og evt. ophold under seminarerne er for egen regning.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Paludan-Müllers Vej 48
8200 Aarhus N.

Særlige bemærkninger

Indholdet i denne fagpakke har et vist sammenfald med indholdet i den tidligere udbudte fagpakke Vidensdeling, it og organisation. Disse fagpakker kan derfor ikke begge indgå i et samlet uddannelsesforløb til master i it.

Vejledning

Faglig vejledning:
Christian Dalsgaard
E-mail: cdalsgaard(at)tdm.au.dk
Tlf: 8716 2035

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Arts
E-mail: evu.arts(at)au.dk
Telefon: 8716 1097
Træffetid: kl. 9.00-12.00 mandag-fredag


By WildSide

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik