Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

Arkitektur og distribuerede systemer

I en verden af Internet of Things stiller det store krav til arkitektur og software at få håndteret, distribueret og lagret de mange data fra smartphones, sensorer og alverdens intelligente apparater. Det gælder lige fra apparatet selv, over serverrummet i skyen og tilbage igen. Fagpakken Arkitektur og distribuerede systemer tager dig med på alle trin og behandler emnet ud fra både en programmeringsteknisk og en arkitektonisk indgangsvinkel med fokus på kvaliteter som tilgængelighed, pålidelighed og skalérbarhed.

Målgruppe:

Programmører, softwareudviklere, softwarearkitekter m.v. med en stærk programmeringsteknisk baggrund.

  Undervisningsform:

Forelæsninger, praktiske programmeringsopgaver, læsning og gruppearbejde.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 12-15 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Cloud computing og arkitektur Ikke fastlagt 6.000 5 AU
Avanceret webprogrammering Ikke fastlagt 6.000 5 AU
Internet of things og peer-to-peer netværk Ikke fastlagt 6.000 5 AU
Indhold:

Fagpakken beskæftiger sig med væsentlige og centrale resultater inden for forskning og praksis inden for cloud computing, web-programmering og internet of things.

Herunder vil der blive berørt en række hovedemner og et udvalg af delemner:

 • Cloud computing, servicebegreber og virtualisering samt konkrete programmeringsteknikker og frameworks.
 • Software arkitektur for distribuerede systemer med specielt fokus på kvaliteterne tilgængelighed, pålidelighed og skalerbarhed.
 • Webprogrammering med specielt fokus på programmeringssprog og tilhørende frameworks, der sikrer effektivitet og sikkerhed.
 • Internet of things, herunder peer-to-peer arkitekturer og topologier og sensing og aktueringssystemer.
Udbytte:

Deltagerne på fagpakken opnår følgende kompetencer:

Faglige kompetencer:
Deltagerne opnår fortrolighed med centrale arkitekturer og programmeringsteknikker til analyse, design, implementering og evaluering af moderne distribuerede systemer.

Praksisorienterede kompetencer:
Deltagerne bliver fortrolige med konkrete arkitekturer, programmeringssprog og implementeringsteknikker til at sikre tilgængelige, pålidelige og skalerbare distribuerede systemer.

Akademiske kompetencer:
Der vil blive lagt vægt på analytiske aspekter, metodik og formidlingsevner.

Adgangskrav:

Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse i datalogi, ikt-ingeniøruddannelse eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Cloud computing og arkitektur Ikke fastlagt 6.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Indhold:

Faget beskæftiger sig med væsentlige og fundamentale resultater inden for forskning og praksis i emnet arkitektur og cloud computing. Der er fokus på design, implementering og evaluering af back-end arkitekturer til sikring af høj pålidelighed, tilgængelighed og skalerbarhed.

Kurset vil indeholde centrale teknikker fra softwarearkitektur med henblik på at beskrive og evaluere kvalitetsattributter af softwarearkitektur,  indeholde centrale definitioner og teknikker til cloud computing, service begreber og utility computing samt beskrive de underlæggende teknologier såsom virtualisering.

Der lægges vægt på praktisk erfaring med design og implementering med brug af specifikke arkitektur- og designpatterns (inden for eksempelvis redundans, messaging, hypervisors og NoSQL) samt konkrete produkter og biblioteker (eksempelvis MongoDB, RabbitMQ, Docker eller tilsvarende). Der lægges endvidere vægt på software engineering teknikker for evaluering af pålidelighed, tilgængelighed og skalerbarhed ved hjælp af testing.

Udbytte:

Målet er, at deltagerne efter at have gennemført kurset kan designe, implementere og evaluere pålidelige, tilgængelige og skalerbare arkitekturer for distribuerede systemer af moderat kompleksitet i en cloud computing sammenhæng.

Specifikt er målet, at de er i stand til at:

 • designe distribuerede systemer af moderat kompleksitet ved hjælp af arkitektur patterns med henblik på at opnå specifikke kvalitetsattributter,
 • implementere distribuerede systemer ved hjælp af taktikker til opnåelse af pålidelighed, tilgængelighed og skalerbarhed,
 • idriftsætte og teste distribuerede systemer i virtualiserede miljøer og cloud miljøer,
 • anvende centrale begreber og teknikker inden for datalagring af store datamængder.
Undervisningsform:

Forelæsninger, praktiske programmeringsopgaver, læsning og gruppearbejde omkring obligatorisk projekt.

Eksamensform:

Praktisk prøve i forlængelse af obligatorisk projekt. Godkendelse af et mindre antal milestones på det obligatoriske projekt. Intern prøve, der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Avanceret webprogrammering Ikke fastlagt 6.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Indhold:

Moderne web-programmering kræver indgående kendskab til en række komplekse teknologier for at kunne udvikle software, der kan vedligeholdes og er sikkert og effektivt.

Dette kursus studerer state-of-the-art programmeringssprog og -frameworks, f.eks. JavaScript, AJAX, HTML 5, jQuery, AngularJS, Dart og TypeScript. Desuden ser vi på de vigtigste klasser af sikkerhedsproblemer, og vi diskuterer nogle relaterede forskningsprojekter, der sigter mod at udvikle nye programmeringssprog og værktøjer for fremtidig web-applikationsudvikling.

Forelæsningerne vil fokusere på begreberne og ideerne bag de forskellige teknologier. Kursusdeltagerne vil opnå praktisk erfaring gennem programmeringsopgaver, og teknologierne vil blive sammenlignet og evalueret gennem skriftlige rapporter.

Udbytte:

Deltagerne vil efter kurset være i stand til at anvende, sammenligne, diskutere og evaluere programmeringssprog og frameworks for avanceret web-applikationsudvikling.

Undervisningsform:

Forelæsninger, praktiske programmeringsopgaver, læsning og gruppearbejde med skriftlige rapporter.

Eksamensform:

Skriftlig, multiple choice prøve samt skriftlig aflevering med samlet bedømmelse. Intern prøve, der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Internet of things og peer-to-peer netværk Ikke fastlagt 6.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Indhold:

Faget beskæftiger sig med decentraliseret distribueret samarbejde, sensing og aktueringssystemer, ofte betegnet Internet of Things, der er organiseret i Peer to Peer netværk.

Kursets indhold dækker emner som netværkstopologier (med varierende grad af decentralisering), routing strategier (inklusiv strukturerede og ustrukturerede netværk), sikkerhed og tillid uden centraliseret autoritet, mobile ad-hoc netværk og applikationer af internet of things. Emnerne behandles gennem et antal videnskabelige artikler og systempræsentationer.

Desuden vil deltagerne, gennem færdiggørelse af et antal obligatoriske opgaver, implementere deres eget IoT/P2P system og derigennem få praktisk erfaring med de fundamentale udfordringer inden for feltet.

Udbytte:

Målet er, at deltagerne efter kurset har detaljeret kendskab til principperne og begreberne inden for internet of things (IoT) og Peer to Peer (P2P) systemer, hvilket inkluderer netværkstopologier, distribuerede sensing arkitekturer, routing strategier og IoT/P2P applikationer.

Endvidere at de har praktisk erfaring med udvikling af et IoT og P2P system.

Kurset vil også træne deltagerne i professionel kommunikation samt træne læsning af videnskabelig litteratur inden for feltet.

Specifikt er målet, at deltagerne efter kurset er i stand til at:

 • beskrive og relatere design aspekter af internet of things og Peer to Peer systemer,
 • forklare og diskutere centrale begreber og arkitekturer for internet of things og Peer to Peer systemer,
 • implementere og evaluere et internet of things og Peer to Peer system af moderat kompleksitet.
Undervisningsform:

Forelæsninger, praktiske programmeringsopgaver, læsning og gruppearbejde med skriftlige rapporter.

Eksamensform:

Mundlig prøve. Godkendelse af et mindre antal konkrete opgaver. Intern censor, der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Praktisk information

Pris:
18.000 kr.
Hertil kan komme udgifter til litteratur.
ECTS:
15
Udbyder:
Aarhus Universitet

Særlige bemærkninger

Der er p.t. ikke fastlagt tidspunkt for udbud af fagpakken.

Kontakt It-vest, hvis du er interesseret.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Henrik Bærbak Christensen
E-mail: hbc(at)cs.au.dk
Tlf. 2165 8252

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Science and Technology
E-mail: evu.st(at)au.dk
Telefon: 8715 2821

Fagpakkekombinationer

Fagpakker værd at overveje:

Interaktionsdesign og usability-evaluering, Aalborg Universitet.

Interaktionsdesign og usability er vigtige konkurrenceparametre, når brugerne skal vælge, hvilket softwaresystem de vil købe. Fagpakken har fokus på interaktionsdesign og usability-evaluering af digitale produkter og systemer. 

Den gennemføres af undervisere ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik