Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

Pålidelig software og softwarearkitektur

Du kan gøre meget selv for at udvikle dine softwaresystemer, så de ikke fejler. Men din software er også afhængig af andre softwaresystemer, og der kan være mange grunde til, at dele af softwaren pludselig ikke fungerer. Så er det vigtigt, at du har bygget en softwarearkitektur, der er forberedt på fejl og kan sikre, at dine systemer overlever alligevel. Denne fagpakke giver dig teknikker og metoder til at analysere, designe og evaluere pålidelige software systemer - både på det kodenære og på det arkitektoniske niveau, så du kan udvikle softwaresystemer med høj grad af pålidelighed.

Målgruppe:

Softwarearkitekter, it-udviklere, testere samt projekt- og mellemledere for udvikling af større it-systemer.

  Undervisningsform:

Seminarer kombineret med forskellige former for netstøttet undervisning.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 12-15 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Pålidelig software 27.10.17 - 23.01.18 6.000 5 AU
Pålidelig softwarearkitektur 26.01.18 - 06.04.18 6.000 5 AU
Projekt i pålidelighed 23.03.18 - 01.07.18 6.000 5 AU
Indhold:

Fagpakken dækker centrale emner inden for

 • software test,
 • test processer,
 • review,
 • debugging,
 • værktøjer,
 • arkitektoniske taktikker,
 • mønstre for pålidelighed og tilgængelighed.

Desuden berøres mere specialiserede områder såsom

 • fejltolerante systemer,
 • replikering,
 • virtualization,
 • cloud-computing,
 • autonomic computing,
 • self-healing architectures.
Udbytte:

Målet med fagpakken er, at deltagerne bliver fortrolige med centrale begreber og problemstillinger inden for emneområdet, samt med teknikker til analyse, design og evaluering af pålidelige software systemer. Det gælder både på det kodenære og det arkitektoniske niveau.

Deltagerne opnår praktiske kompetencer inden for konkrete metoder, teknikker, og værktøjer til test, debugging og review samt til evaluering og sikring af pålidelige og tilgængelige arkitekturer.

Desuden opnår de akademiske kompetencer med vægt på analytiske aspekter, metodik og formidling.

Adgangskrav:

Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse i datalogi, ikt-ingeniøruddannelse eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Erfaring med udvikling af større it-systemer. Deltagerne skal være i stand til at læse teknisk materiale på engelsk.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Pålidelig software 27.10.17 - 23.01.18 6.000 5 AU
Datoer for undervisning:
27.10.17
10.11.17
08.12.17
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Indhold:

Faget dækker centrale emner inden for

 • begrebsapparat for kvalitet og pålidelighed,
 • systematisk test,
 • testtyper og relation til udviklingsprocesser,
 • debugging som videnskabelig proces,
 • værktøjer til test og debugging.
Udbytte:

Målet med faget er, at deltagerne kan beskrive og anvende metoder, teknikker, værktøjer og begrebsapparat inden for emnet softwarepålidelighed og softwarekvalitet, samt at de opnår kompetencer til i praksis at arbejde med at højne pålideligheden på konkret software og kodenære problemstillinger af moderat størrelse.

Specifikt er målet, at deltagerne bliver i stand til at

 • beskrive fundamentale begreber og teknikker til at sikre softwarepålidelighed, herunder specielt software test og debugging processer,
 • analysere konkret kildekode i et moderne objekt-orienteret programmeringssprog med henblik på at evaluere pålidelighed,
 • anvende pålidelighedsteknikker og værktøjer på mindre, konkrete problemstillinger i et moderne objekt-orienteret programmeringssprog,
 • sammenligne og evaluere begreber, værktøjer og teknikkers anvendelighed på konkrete problemstillinger af moderat kompleksitet,
 • sammenligne og evaluere forskellige formuleringer af fundamentale begreber og definitioner, f.eks. fra forskellige forfattere eller standarder.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af enkelte seminarer og netbaseret undervisning.

Eksamensform:

Mundtlig prøve med intern censur. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Godkendelse af et mindre antal konkrete opgaver i forløbet er forudsætning for at kunne gå til eksamen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Pålidelig softwarearkitektur 26.01.18 - 06.04.18 6.000 5 AU
Datoer for undervisning:
26.01.18
09.02.18
09.03.18
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Indhold:

Faget dækker centrale emner inden for f.eks.

 • arkitektoniske teknikker og mønstre, som fokuserer på tilgængelighed og pålidelighed,
 • fejltolerance, konsistens og replikering i distribuerede systemer,
 • autonomic computing, self-adapting og self-healing arkitekturer,
 • virtualization og testmiljøer,
 • systematisk review,
 • case studier.
Udbytte:

Målet med faget er, at deltagerne kan beskrive og anvende metoder, teknikker og begrebsapparat inden for emnet pålidelige og tilgængelige softwarearkitekturer (availability/oppetid), samt at de opnår kompetencer til at analysere, designe og evaluere arkitekturer med høje krav til pålidelighed og tilgængelighed.

Specifikt er målet, at deltagerne bliver i stand til at

 • beskrive fundamentale begreber inden for pålidelighed og tilgængelighed af softwarearkitektur, herunder specielt kvaliteter, taktikker og teknikker,
 • analysere mindre arkitekturer med henblik på at evaluere pålidelighed og tilgængelighed,
 • anvende teknikker og begrebsapparat til at designe en softwarearkitektur af moderat kompleksitet, som opfylder givne krav til pålidelighed og tilgængelighed,
 • sammenligne og evaluere forskellige taktikker og teknikker til at højne pålidelighed og tilgængelighed af softwarearkitekturer af moderat kompleksitet,
 • sammenligne og evaluere forskellige formuleringer af fundamentale begreber, definitioner, teknikker og metoder, f.eks. fra forskellige forfattere eller standarder.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af enkelte seminarer og netbaseret undervisning.

Eksamensform:

Mundtlig prøve med intern censur. Der gives karakter efter 7-trinsskala. Godkendelse af et mindre antal konkrete opgaver i forløbet er forudsætning for at kunne gå til eksamen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Projekt i pålidelighed 23.03.18 - 01.07.18 6.000 5 AU
Datoer for undervisning:
23.03.18
13.04.18
04.05.18
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Indhold:

Deltagerne arbejder i faget med et større projektforløb omkring pålidelighed i en konkret softwarearkitektur, f.eks. et konkret projekt på deltagerens arbejdsplads eller et open source-projekt.

Udbytte:

Målet med faget er, at deltagerne anvender og reflekterer over pålidelighed af software og arkitektur i relation til et større, konkret softwareprojekt.

Specifikt er målet, at deltagerne er i stand til at

 • anvende begreber, teknikker, værktøjer og metoder til at specificere, designe og/eller evaluere en større softwarearkitekturs pålidelighed,
 • evaluere teknikkers, metoders, værktøjers og fundamentale begrebers styrker og svagheder i en konkret sammenhæng,
 • kommunikere analyser og diskussioner klart og utvetydigt.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af enkelte seminarer og netbaseret undervisning.

Eksamensform:

Skriftlig rapport på basis af projektet. Ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.


Deltagerportræt

Læs interview med tidligere deltager på fagpakken, Michael Kaare Christensen, systemarkitekt ved Videncenter for Landbrug.

Praktisk information

Periode:
27.10.17 - 01.07.18
Datoer for undervisning:
27.10.17
10.11.17
08.12.17
26.01.18
09.02.18
09.03.18
23.03.18
13.04.18
04.05.18
Pris:
18.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. ophold under seminarer.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N

Særlige bemærkninger

Download flyer for fagpakken Pålidelig software og softwarearkitektur.

Indholdet i denne fagpakke har et vist sammenfald med indholdet i den tidligere udbudte fagpakke Software: pålidelighed og test. Disse to fagpakker kan derfor ikke begge indgå i en samlet uddannelse til master i it.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Henrik Bærbak Christensen
E-mail: hbc(at)cs.au.dk
Tlf. 2165 8252

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Science and Technology
E-mail: evu.st(at)au.dk
Telefon: 8715 2821

Fagpakkekombinationer

Fagpakker værd at overveje:

Interaktionsdesign og usability-evaluering, Aalborg Universitet.

Interaktionsdesign og usability er vigtige konkurrenceparametre, når brugerne skal vælge, hvilket softwaresystem de vil købe. Fagpakken har fokus på interaktionsdesign og usability-evaluering af digitale produkter og systemer. 

Den gennemføres af undervisere ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet.

Fagpakkeprojekter


Her er eksempler på projekter, som tidligere deltagere i fagpakken har arbejdet med:

 • Availability og reliability i softwarearkitektur.
 • Fault Tree Analysis as a Technique for Decomposing the Failures of a Business Critical Software System.
 • Efficient Test Case Generation.
 • Evaluering af udbud og modenhed af self managed arkitektur software teknologier.
 • Mock Frameworks for Database Decoupling.
 • Cloud Computing og reliability - et litteratur studie.
 • Automated Testing Environment.
 • Cloud Computing og availability.
 • Delta debugging i praksis.

Se uddybende tekst om projekterne: Henrik Bærbak Christensen.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik