Bookmark and Share

Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

XX - Pervasive computing og mobile services

Pervasive computing, mobiles services og tangible interfaces er nye teknologier, der rækker videre end den klassiske brug af pc og mus og giver mulighed for udvikling af nye produkter og services. Hvad sker der for eksempel, når alle vore data ligger i mobiltelefonen? Hvad kan vi bruge det til, når vores tøj og møbler kan opfatte biologiske eller andre værdier og begynder at kommunikere om, hvordan vi har det lige nu? Gennem fagpakken får du indsigt i udviklingen og den aktuelle status inden for pervasive computing, du får mulighed for at eksperimentere med de nye teknologier og i en vis udstrækning af skabe nye visioner for produkter.

Målgruppe:

Medarbejdere, der ønsker en introduktion til pervasive computing, f.eks. it-medarbejdere, der skal arbejde med mobile services, sensor og/eller aktuator-baserede systemer, RFID-teknologi og kontekstbaserede systemer, herunder interaktive rum og bygninger.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og netbaseret undervisning. Der indgår praktiske opgaver og øvelser.

På tredje enkeltfag arbejder deltagerne med et større, konkret projekt omkring pervasive computing, mobile services og tangible interfaces.

En stor del af undervisningsmaterialet er på engelsk.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
XX - Pervasive computing Ikke fastlagt 6.000 5 AU
XX - Mobile services, tangible interfaces og kontekstafhængig mobil kommunikation Ikke fastlagt 6.000 5 AU
XX - Projekt i pervasive computing og tangible, mobile services Ikke fastlagt 6.000 5 AU
Indhold:

På fagpakken kommer du til at beskæftige dig med teoretiske, tekniske, metodiske, konstruktionsmæssige og betjeningsmæssige aspekter af pervasive computing, herunder mobile services og tangible interfaces, berigelse (augmentation) af personer, genstande og omgivelser, digital/fysisk integration, kontekst og mobilitet.

Desuden vil vi arbejde med nye modeller for interaktion og nye typer af grænseflader.

Udbytte:

Gennem fagpakken får du kompetencer til at arbejde professionelt med pervasive computing, specielt mobile services og tangible devices, herunder:

 • teoretisk viden om og indsigt i grundlæggende aspekter af pervasive computing: berigelse (eng: augmentation) af personer, genstande og omgivelser, digital/fysisk integration, kontekst og mobilitet,
 • metodisk indsigt i design og evaluering af pervasive computing systemer, specielt mobile services og grænseflader,
 • praktisk-konstruktive kompetencer inden for konstruktion af pervasive computing systemer, specielt mobile services og tangible interfaces, grænseflader og brug af kontekst information.
Adgangskrav:

Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse i datalogi eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
XX - Pervasive computing Ikke fastlagt 6.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Indhold:

Faget giver dig kompetencer til at arbejde med pervasive computing, herunder

 • teoretisk viden om grundlæggende aspekter af pervasive computing: berigelse (augmentation) af personer, genstande og omgivelser, digital/fysisk integration,
 • metodisk indsigt i design og evaluering af pervasive computing systemer,
 • praktisk-konstruktive kompetencer inden for konstruktion af pervasive computing systemer.
Udbytte:

Ved afslutningen af faget er det målet, at deltagerne kan 

 • beskrive og klassificere grundlæggende aspekter af pervasive computing,
 • diskutere og perspektivere metoder til design og evaluering af pervasive computing systemer,
 • konstruere elementer til pervasive computing systemer.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og netbaseret undervisning. Der indgår praktiske opgaver og øvelser.

Eksamensform:

Mundtlig, intern prøve. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
XX - Mobile services, tangible interfaces og kontekstafhængig mobil kommunikation Ikke fastlagt 6.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Indhold:

Faget giver dig kompetencer til at arbejde professionelt med pervasive computing, specielt mobile services og tangible interfaces. Herunder:

 • teoretisk viden om og indsigt i grundlæggende aspekter ved kontekst og mobilitet,
 • metodisk indsigt i design og evaluering af mobile services og grænseflader,
 • praktisk-konstruktive kompetencer inden for konstruktion af mobile services, fysiske og digitale grænseflader og brug af kontekst information.
Udbytte:

Ved afslutning af faget er det målet, at deltagerne kan:

 • beskrive og klassificere grundlæggende aspekter af kontekst og mobilitet,
 • diskutere og perspektivere metoder til design og evaluering af mobile services, tangible interfaces og fysiske/digitale grænseflader,
 • konstruere elementer til mobile services, tangible interfaces og fysiske/digitale grænseflader, herunder bruge kontekst information.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og netbaseret undervisning. Der indgår praktiske opgaver og øvelser.

Eksamensform:

Mundtlig, intern prøve. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
XX - Projekt i pervasive computing og tangible, mobile services Ikke fastlagt 6.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Indhold:

Gennem faget kommer du til at anvende og reflektere over pervasive computing, mobile services og tangible interfaces via arbejdet med et større, konkret, projekt.

Du får:

 • øget teoretisk indsigt i grundlæggende aspekter af pervasive computing: berigelse (augmentation) af personer, genstande og omgivelser, digital/fysisk integration, kontekst og mobilitet,
 • øget metodisk indsigt i design og evaluering af pervasive computing systemer, specielt mobile services, tangible interfaces og fysiske/digitale grænseflader,
 • praktisk-konstruktive kompetencer inden for konstruktion af pervasive computing systemer, specielt mobile services og tangible interfaces, grænseflader og brug af kontekst information.
Udbytte:

Målet med enkeltfaget er, at du skal kunne:

 • anvende begreber, teknikker og metoder til at specificere, designe og evaluere pervasive computing og/eller mobile services og tangible interfaces,
 • evaluere teknikkers, metoders og fundamentale begrebers styrker og svagheder i en konkret sammenhæng,
 • kommunikere beskrivelser og analyser klart og utvetydigt.
Undervisningsform:

På faget arbejder deltagerne med et større, konkret projekt.

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og netbaseret undervisning.

Eksamensform:

Mundtlig, ekstern prøve med udgangspunkt i projekt. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.


Praktisk information

ECTS:
15
Sprog:
Dansk og engelsk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Litteratur:

Særlige bemærkninger

Fagpakken er ikke længere på programmet for masteruddannelsen i it.

Vejledning

Aarhus Universitet
Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse
E-mail: evu(at)au.dk
Telefon: 8715 2805
Træffetid: kl. 10.00-14.00, onsdag kl. 12.00-16.00.

Fagpakkeprojekter

Her er eksempler på projekter, som tidligere deltagere i fagpakken har arbejdet med:

 • Mobile services og kontekstafhængig mobilkommunikation.
 • Live Hockeyresultater.
 • Mobilapplikation til kontrol af TestSystem.
 • Location Reporting Application.
 • RestaurantLocator.
 • SmartSMSText.

By WildSide

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 70 27 68 50 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik