Bookmark and Share

Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

OM LINJEN SOFTWAREKONSTRUKTION

Som softwareudvikler skal du hele tiden tænke nyt. Du skal udvikle og udnytte nye teknologier, du skal udtænke løsninger på nye behov, og dine arbejdsopgaver skifter.

Fagpakkerne inden for softwarekonstruktion tilbyder dig ny teoretisk og praktisk viden samt kendskab til nye metoder, teknikker og værktøjer, som ruster dig ikke bare til de aktuelle, men også fremtidige opgaver.

Du kan f.eks. få styrket dine kompetencer i at

 • designe, analysere og evaluere software og systemarkitekturer,
 • analysere og evaluere it-sikkerhed,
 • forbedre softwarepålidelighed,
 • designe, analysere og evaluere teknologier til at behandle store datamængder,
 • forstå og vurdere principper og teknikker bag de nyeste teknologier som webteknologi og pervasive computing,
 • udtrykke og evaluere alle aspekter af arbejdet med kravspecifikationer,
 • arbejde med indlejrede systemer.

Hvem læser Softwarekonstruktion?

Fra 2006, hvor masteruddannelsen i it blev oprettet, til 2010 har i alt 215 it-medarbejdere deltaget i en eller flere fagpakker på linjen i Softwarekonstruktion.

Deltagerne er f.eks.

 • softwareudviklere,
 • systemudviklere,
 • softwareingeniører,
 • systemkonstruktører,
 • it-konsulenter,
 • it-arkitekter,
 • undervisere.

De brancher, hvor deltagerne er beskæftiget, er f.eks.

 • computerprogrammering,
 • konsulentbistand inden for it,
 • fremstilling af computere m.v.,
 • pengeinstitut og finansvirksomhed,
 • forsikringsvirksomhed,
 • engroshandel,
 • undervisning.

Se også på tværs af linjerne Hvem læser master i it?

Hvem kan læse Softwarekonstruktion?

Fagpakkerne inden for softwarekonstruktion henvender sig til personer, der arbejder på professionelt niveau med softwarekonstruktion, eller som underviser inden for området.

Du kan blive optaget på linjen, hvis du har

 • relevant uddannelsesmæssig baggrund,
 • minimum to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse.

Uddannelsesmæssig baggrund
Relevante uddannelser i forhold til optagelse på linjen i softwarekonstruktion, er:

 • bacheloruddannelsen i datalogi,
 • diplomuddannelsen i informationsteknologi (softwarekonstruktion),
 • IKT-ingeniør,
 • eller tilsvarende.

Andre uddannelser kan give adgang, hvis du kan dokumentere, at du har programmeringskompetencer inden for objektorienteret programmering og softwareudvikling svarende til dem, man opnår på fagpakken Programmering af store objektorienterede systemer på diplomuddannelsen i informationsteknologi (softwarekonstruktion).

Har du ikke de beskrevne forudsætninger, kan vi anbefale, at du starter med diplomuddannelsen i it, softwarekonstruktion. Uddannelsen udbydes af Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet og giver grundlæggende datalogiske begreber og færdigheder.

For datamatikere findes mulighed for brobygning til masteruddannelsen i it. Se under Er du datamatiker?

Erhvervserfaring
Relevant erhvervserfaring vil være udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.

VIDSTE DU AT ...

... 43 % af de studerende på master i it har ikke på forhånd besluttet sig for, om de vil tage en hel masteruddannelse. Men 70 % sætter pris på, at uddannelsen er bygget op, så de har muligheden for det.

Læs mere om, hvem de studerende er, og hvad de får ud af uddannelsen under Hvem læser master i it?


By WildSide

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 70 27 68 50 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik