Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

Interview om Globale projekter - håndtering af distribueret samarbejde og it

Kristian Kolind Sprogøe er souschef i IT Skade-afdelingen i Topdanmark Forsikring. Her fortæller han om fagpakken Globale projekter - håndtering af distribueret samarbejde og it.

Hvorfor valgte du fagpakken Globale projekter – håndtering af distribueret samarbejde og it?
”Jeg er souschef i IT Skade-afdelingen i Topdanmark Forsikring - en intern afdeling, der leverer it-systemer til Topdanmarks skadeafdeling. Udover en afdeling med it-udviklere her i Danmark har vi også et kontor med it-udviklere i Manila på Filippinerne.

Til dagligt er det hovedsageligt vores mellemledere, der har den direkte kontakt til it-udviklerne i Manila, men da det er mig, der har den løbende dialog med mellemlederne omkring organisationen, det strategiske fokus og de benspænd, der naturligt kan opstå i et distribueret samarbejde, så lå fagpakken lige til højrebenet for mig. Jeg valgte fagpakken Globale projekter, fordi jeg ønskede at øge min viden om it-projekter og it-processer på tværs af geografiske og kulturelle skel.” 

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?
”Jeg er blevet bedre til at analysere, forstå og reflektere over de processer, der sker omkring et it-projekt, der bevæger sig over landegrænser, og hvor forskellige kulturer mødes. Vi læste blandt andet nogle interessante artikler omkring relationer, og hvordan man som team kan tilgå globalt distribuerede projekter og processer – det er rigtig brugbar viden at have med sig i dag.

På fagpakken fik vi også en række håndgribelige teorier og modeller, som jeg i høj grad trækker på i mit daglige arbejde. Min erfaring er, at tager jeg en relevant model fra undervisningen og lægger ned over mit it-projekt i dag, så vil der typisk være nogle elementer, som springer i øjnene. Tilgangen er med til at nuancere mit billede og er et godt supplement i arbejdet med komplekse problemstillinger.”

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken?
”Jeg har i høj grad brugt min viden fra fagpakken til at understøtte vores fokusområder i min afdeling. Et af vores fokusområder er, at it-udviklerne i Manila gerne skal føle og opleve, at de er ligeværdige med Topdanmarks ansatte herhjemme. Det er ligeledes vigtigt for os, at både it-udviklere i Danmark og på Filippinerne har en oplevelse af, at de er et team, der arbejder sammen om et fælles projekt.  

I Topdanmark er vi meget bevidste om, at det er en svær opgave at kommunikere henover landegrænser. Fagpakken kom blandt andet ind på de udfordringer, der er i forhold til at skabe relationer mellem danske og udenlandske medarbejdere, fordi man kommunikerer gennem en skærm. Vi gør en ekstra indsats for at skabe stærke relationer og søger hele tiden at lære hinanden bedre at kende på tværs af de 10.000 kilometer, der er imellem os.”

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
”Der var fra starten en klar udmelding fra underviserne om, hvad vi skulle læse, og hvornår vi skulle aflevere opgaver. Det gode overblik over stoffet var rigtig rart, da det gav mig mulighed for at planlægge min tid.”

Har din Master i it haft indflydelse på din karriere?
”Jeg har netop afsluttet min Master i it, og uddannelsen har haft en klar indflydelse på mit arbejdsliv - i dag føler jeg mig ganske enkelt bedre klædt på til at udføre mit arbejde. I løbet af min uddannelse har jeg fået nye ansvarsområder, og jeg har brugt teorier og metoder fra fagpakkerne rigtig meget i forbindelse med at løse de nye arbejdsopgaver.

Min oplevelse er, at Master i it, linjen i organisation er skruet rigtig godt sammen set i forhold til målgruppen: it-lederne. Selv kan jeg se effekten og værdien af det, jeg har lært, lige nu og her, og det er super tilfredsstillende.”


Læs om fagpakken Globale projekter - håndtering af distribueret samarbejde og it.

Interview: august 2017.

Læs også interview fra 2014 med tidligere deltager på Globale projekter: Michael Skriver, projektleder i Spar Bank Nord. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik