Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

Interview om It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Merete Johanne Sørensen har en baggrund som produktionsingeniør og arbejder i dag som it-konsulent hos Optimate Aps. Hendes arbejde består i at implementere ERP-systemer i virksomheder. Merethe Johanne Sørensen har deltaget i fagpakken It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder.

Hvorfor valgte du fagpakken It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder?
”It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder” var min første fagpakke på masteruddannelsen i it. Inden jeg begyndte på fagpakken, havde jeg i længere tid tænkt på, at det nu var ved at være tid til at få ny viden og inspiration til mit arbejde – dagligt arbejder jeg med implementering af ERP-systemer i virksomheder.

Mit valg af fagpakken ”It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder” hang sammen med, at der var et tydeligt match mellem fagpakkens indhold og mit arbejdsområde. Og netop den klare sammenhæng gjorde også, at min virksomhed kunne se relevansen af uddannelsen og betalte dels kurset og dels de kursusdage, som lå i arbejdstiden."

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
”Når man har et fuldtidsjob, man skal passe ved siden af, fungerer det rigtig godt, at undervisningen typisk ligger fredag-lørdag, og at opgaverne ikke klumper sig sammen til sidst, men derimod er spredt ud undervejs.

Ud over en fælles interesse for it og forretningsudvikling bestod mit hold af folk med meget forskellige jobprofiler. Den sammensætning havde jeg ikke forventet, men det viste sig dog at være meget frugtbart, da det gav indsigt i andre typer af udfordringer end dem, jeg selv dagligt sidder med.”

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?
"Fagpakken ”It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder” gav mig en god forståelse for, hvordan små og mellemstore virksomheder tænker – en viden, jeg i høj grad har kunnet bruge i mit daglige arbejde.

For mig er det vigtigt, at jeg i første omgang forstår virksomhedens forretning, inden vi taler it-løsninger og ERP-implementeringer. Kommunikation og arbejdsmetoder må afstemmes med den enkelte virksomheds tanke- og værdisæt. Som ERP-leverandør kan vi ikke gå ud og bruge en standardiseret implementeringsstrategi, som vi blindt ruller ud over alle virksomheder – tværtimod. Min første opgave som it-konsulent er derimod at sætte mig ind i den enkelte virksomheds forretningsprocesser og -struktur, markedsmæssige situation, kultur, samt hvor it-parat den er. Og netop sådanne temaer behandler fagpakken.  

Herudover har jeg også blandt andet brugt den viden om Master Data Management, som fagpakken har givet mig. Master Data management handler i grove træk om behandling af en virksomheds stamdata og er derfor et vigtigt aspekt inden for it-implementering.”

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?
”Mit største udbytte af fagpakken må være det faktum, at jeg for en stund blev revet ud af min hverdag og fik mulighed for at reflektere over, hvad det egentlig var, mine arbejdsopgaver bestod af. Hertil hører også det privilegium, at jeg fik mulighed for at diskutere med andre ligesindede samt fik nogle brugbare, analytiske værktøjer.”

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?
”Når jeg i dag kigger bagud, så ja, min masteruddannelse har helt sikkert haft indflydelse på min karriere. Undervejs i studiet fik jeg behov for at revurdere, om jeg beskæftigede mig med det rigtige. Konklusionen blev, at jeg ville fortsætte min karriere som it-konsulent i et ERP-hus, da jeg brænder for arbejdet med at finde løsninger, hvor it kan understøtte processerne hos de mange forskellige små og mellemstore virksomheder. Jeg valgte derfor at finde en ERP-leverandør, hvor jeg kunne fortsætte med at udvikle mig som it-konsulent og bruge de værktøjer, som Masteruddannelsen i it har givet mig. Derfor startede jeg i november 2013 hos firmaet Optimate Aps.  

På grund af masteruddannelsen i it har jeg også i dag en anderledes tilgang til mine arbejdsopgaver, og jeg er blevet styrket i min tro på, at jeg kan skabe nogle endnu bedre resultater i jobbet som it-konsulent, end jeg hidtil havde troet var muligt.

I dag, hvor jeg er i gang med at skrive mit afsluttende masterprojekt, kan jeg se, at der er et rigtig godt samspil mellem indholdet i de tre fagpakker, jeg har taget. Det er med andre ord lidt af en aha-oplevelse, jeg nu sidder med. I min afsluttende opgave arbejder jeg blandt andet med nogle af de temaer og teorier fra min første fagpakke ”It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder”, men som jeg via viden fra de øvrige fagpakker kan udbygge med flere vinkler. Overordnet set er der en god synergi i uddannelsen, og den giver rig mulighed for at vælge mellem fagpakker, der passer til ens interessefelt.” Læs mere om fagpakken "It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder"
.


Interview: marts 2014.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik