Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

Interview om it-uddannelse og brugertræning

Tina Kragh Thomsen arbejder som it-projektleder ved Odense Universitetshospital. Hun tog fagpakken It-uddannelse og brugertræning i efteråret 2013.

Hvorfor valgte du fagpakken It-uddannelse og brugertræning?
”Jeg har i løbet af min karriere deltaget i flere it-implementeringsforløb, både som superbruger, slutbruger og senest som projektleder, hvor jeg har oplevet og afprøvet flere tilgange til it-støttet kompetenceudvikling og uddannelse med varierende succes. Jeg valgte derfor fagpakken It-uddannelse og brugertræning, fordi jeg havde et stort ønske om at opnå en større teoretisk og metodisk indsigt i it-støttede læreprocesser og for at få nogle redskaber til, hvordan man griber en it-implementeringsopgave an.”

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?
”Jeg har brugt min viden fra fagpakken til at reflektere rigtigt meget over, hvordan jeg kan inkorporere læring og kompetenceudvikling i min dagligdag som it-projektleder, hvor jeg både har kontakt med brugerne af it-systemerne og it-medarbejdere på de enkelte sygehuse i hele Region Syddanmark. 

Fagpakken har for eksempel gjort mig meget bevidst om, at jeg ikke først skal tænke brugerinddragelse ind i selve implementeringsfasen i et it-udviklingsprojekt, men derimod allerede når man kravspecificerer. Når vi for eksempel skal udvikle en ny arkiveringsløsning til et it-system, der skal udfases, har jeg god erfaring med at samle både it-brugerne og it-teknikere i indledende workshops. I forbindelse med disse workshops trækker jeg på min viden fra fagpakken, der handler om, hvordan man vurderer den enkelte medarbejders uddannelsesbehov, hvordan man skaber et godt læringsmiljø og forskellige teorier og metoder omkring brugercentreret design.”

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?
”Mit største udbytte fra fagpakken er en solid viden om forskellige læringsteoretiske tilgange, hvilket også har medført, at jeg er blevet mere reflekteret omkring min egen tilgang til læring. Min indsigt i forskellige læringstilgange gør, at jeg i dag bedre kan beslutte, hvilket læringsteoretisk afsæt der giver mest mening i en specifik kontekst. Det kan både være i forhold til intern kompetenceudvikling i projektteamet eller implementering af en it-løsning hos brugerne.”

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
”Da jeg tog fagpakken, var vi et lille hold, og det synes jeg blot var en fordel, fordi undervisningen lagde meget op til refleksion over egen praksis og læring. Fordi vi var et mindre hold, opstod der hurtigt en stor grad af åbenhed blandt os studerende, og det var meget givtigt.”

Hvordan har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?
”Masteruddannelsen i it har givet mig en enorm teoretisk ballast. Jeg har blandt andet fået sat nogle flere ord og begreber på en række ting og handlinger, som har styrket mig i min position som it-projektleder, og jeg er blevet mere reflektereret, når det handler om, hvordan jeg griber en arbejdsopgave an.

Jeg er helt overbevist om, at jeg med min masteruddannelse i bagagen har fået udvidet mine karrieremuligheder fremadrettet."

 

Læs om fagpakken It-uddannelse og brugertræning.

Interview: august 2015. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik