Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

Fagligt morgenarrangement 15. maj 2017

Øg din konkurrencekraft med digitalisering

- med afsæt i forretningsudvikling, kommunikation og virksomhedsarkitektur

Det er ingen hemmelig, at de virksomheder og organisationer, der klarer sig bedst, er dem, der formår at tænke forretning og digitalisering sammen, og som er i stand til at udnytte de mange muligheder, som it-teknologien i dag tilbyder. 

It-vest - samarbejdende universiteter og masteruddannelsen i it inviterer til et fagligt morgenarrangement med titlen 'Øg din konkurrencekraft med digitalisering'. Til arrangementet kan du høre tre oplæg, som hver i sær vil adressere sammenhængen mellem forretning og digitalisering. 

På dagen kan du opleve forskere fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitet tale om:

  • Hvordan du skaber forretningsudvikling med it i små og mellemstore virksomheder.
  • Hvordan du som virksomhed håndterer de forskellige digitale kommunikationsteknologier.
  • Hvordan virksomhedsarkitektur på én gang kan skabe stabilitet og agilitet for en forretning. 

Alle med interesse for emnet er velkomne til at deltage i arrangementet - og tag gerne din kollega med. 

Arrangementet er gratis og foregår mandag 15. maj 2017 fra kl. 08.00 - 10.00 i Aarhus. Tilmelding nødvendig. 

Program

Kl.: 08.00 - 08.15: Kaffe og morgenbrød

Kl.: 08.15 - 08.45: 'Forretningsudvikling med it i et SMV-perspektiv' ved professor Jan Stentoft, Syddansk Universitet

Kl.: 08.45 - 09.15: 'Kommunikation i digitale rum' ved lektor Christian Dalsgaard og Cand.public. Anders Hjortskov Larsen, Aarhus Universitet

Kl.: 09.25 - 09.55: 'Virksomhedsarkitektur i en digital tidsalder' ved professor Andrea Carugati, Aarhus Universitet

Kl.: 10.00 - 11.00: Mulighed for vejledning omkring Masteruddannelsen i it.

Oplæg og talere

'Forretningsudvikling med it i et SMV-perspektiv' ved Jan Stentoft

Det danske erhvervsliv består hovedsageligt af små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Sammenlignet med store virksomheder har SMV’er ofte færre økonomiske og menneskelige ressourcer til specielle udviklingsområder, og medarbejderne sidder ofte med flere ”kasketter” på. Men til trods for dette, har forretningsudvikling gennem it en stor betydning for SMV’en.

Dette oplæg sætter fokus på vigtigheden af forretningsudvikling gennem it i et SMV-perspektiv. Fokus bør ændres fra at se it som et nødvendigt onde til i stedet at se det som en kilde til udvikling og forretningsskabelse. 

Om Jan Stentoft

Jan Stentoft, ph.d., professor i Supply Chain Management ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet i Kolding.

Hans forskningsområder tæller Supply Chain Management, Supply Chain Innovation, optimering af forretningsprocesser og informationssystemer m.m.

På Masteruddannelsen i it er han underviser og fagansvarlig for fagpakkerne It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder og Teknologidrevet Supply Chain Innovation. 

'Kommunikation i digitale rum' ved Christian Dalsgaard og Anders Hjortskov Larsen

Digitale teknologier stiller en lang række kommunikationsformer til rådighed for organisationer. Wikier, blogs, grupper, chat, videokonference, fællesskaber, netværk, personlige profiler og tagging er blot få eksempler på forskellige kommunikationsteknologier. En central udfordring i forbindelse med fremkomsten af stadig flere kommunikationsteknologier er at vælge de rette teknologier til kommunikation i organisationen.

Dette oplæg sætter fokus på, hvad der kendetegner og differentierer forskellige teknologiers kommunikationsformer. Udgangspunktet er en identifikation af potentialer og udfordringer for kommunikation og samarbejde i forskellige digitale kommunikationsteknologier, herunder eksempelvis communities, sociale netværk og samarbejdsteknologier. 

Om Christian Dalsgaard

Christian Dalsgaard er lektor og forskningsprogramleder ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet.

Han forsker bl.a. i, hvordan it og digitale medier kan medvirke til at understøtte individers læring og institutioners og organisationers kommunikation, læring og vidensformidling.

På Masteruddannelsen i it er Christian Dalsgaard underviser og fagansvarlig på fagpakkerne Digitale kommunikationsteknologier og It til vidensdeling og organisationsudvikling. 

Om Anders Hjortskov Larsen

Anders Hjortskov Larsen, Cand.public og udviklingskonsulent ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet. 

Til dagligt underviser og vejleder han på Informationsvidenskab og It-Didaktisk Design, udvikler undervisning på Arts, Aarhus Universitet og er redaktør for AU Educate og Studypedia. 

Anders Hjortskov Larsen har bl.a. arbejdet med et projekt om øget fleksibilitet i masterforløb og publiceret materiale omkring udvikling af online uddannelse og videnskabelighed i opgaver. 

'Virksomhedsarkitektur i en digital tidsalder' ved Andrea Carugati

Konceptet omkring virksomhedsarkitektur synes at stå i kontrast til nutidens mantra omkring digital transformation. Mens begrebet virksomhedsarkitektur let giver associationer til noget stabilt og konstant, synes digital transformation i højere grad at signalere høj smidighed og hastighed. Ikke desto mindre har succesfulde organisationer som Amazon, UPS og Facebook demonstreret, hvordan en veldefineret virksomhedsarkitektur kan fungere som et vigtigt fundament for, at virksomheder hurtigt kan vækste og implementere nye løsninger på globalt plan.

Dette oplæg vil omhandle, hvordan en virksomhedsarkitektur på én gang kan skabe stabilitet og være en kilde til agilitet. For at nå det førnævnte mål vil oplægget bl.a. fokusere på elementer som organisationsstruktur, ledelse og strategi.

Om Andrea Carugati

Andrea Carugati, ph.d., professor ved Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet.

Hans forskningsområder tæller bl.a. ledelse af it-udviklingsprojekter, vidensudveksling, samspil mellem it og organisation og arbejdspraksis med it.

På Masteruddannelsen i it er Andrea Carugati underviser og fagansvarlig på fagpakkerne Ledelse af virksomhedsarkitektur og It-strategi og organisation. 

Læs mere om linjen i organisation på Masteruddannelsen i it. 

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte kommunikations- og uddannelseskoordinator Lene Bæk Jørgensen på lbj@it-vest.dk

Praktisk information og registrering

'Øg din konkurrencekraft med digitalisering'

Dato: Mandag 15. maj 2017

Tidspunkt: kl. 8.00 - 10.00. 

Deadline for tilmelding er torsdag 11. maj kl. 12.00. 

Sted: Incuba (i kælderetagen), Åbogade 15, 8200 Aarhus Nord

Se placering på kort

Gratis deltagelse

Sprog: Dansk

Parkering: Gratis på Incubas parkeringsplads. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik