Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

HVEM LÆSER MASTER I IT?

Det et bredt spekter af it-professionelle, der søger nye kompetencer via master i it.

Herunder tegner vi - på basis af statistik fra uddannelsen og en brugerundersøgelse i 2013 - et billede af, hvem de studerende er, hvorfor de læser på master i it, og hvad de får ud af det.

Antal studerende 2006-15

Fra oprettelsen af masteruddannelsen i it i 2006 til 2015 har i alt 1229 it-professionelle deltaget i uddannelsen.

De fordeler sig således på uddannelsens tre linjer:

I 2015 var der 258 aktive studerende på masteruddannelsen i it.

86 af dem (33 %) var nye studerende på uddannelsen.
172 (67 %) havde taget et eller flere fag tidligere.

Uddannelsesmæssig baggrund

De studerendes uddannelsesmæssige baggrund (højeste gennemførte uddannelse før Master i it) er:

57 % har en formel uddannelse med it-indhold.
43 % har uddannelse inden for et andet felt og har deres viden om it og digitalisering fra erfaring og kurser.

Erhvervserfaring

To tredjedele af de studerende på masteruddannelsen i it har mere end 10 års erhvervserfaring. De studerende fordeler sig således i forhold til erhvervserfaring:

De studerende på Softwarekonstruktion er hurtigst til at komme i gang med en Master i it. Her er andelen af studerende med 5-9 års erhvervserfaring og andelen af studerende med mere end 10 års erhvervserfaring lige store.

Alder

De studerende på masteruddannelsen fordeler sig således i forhold til alder:

De studerende på Softwarekonstruktion er yngst. Her er 57 % ikke fyldt 40, inden de går i gang med en Master i it.
På linjen i interaktionsdesign og multimedier er dette tal 36 % og på linjen i organisation 27 %.

Geografi

Hvor kommer Master i it studerende fra?

Kønsfordeling

77 % af de studerende på masteruddannelsen i it er mænd.

Herunder ses den procentvise fordeling af mænd og kvinder på uddannelsen og på hver af de tre linjer:

Antal fag

Mange Master i it-studerende vælger ét fag ud, som passer netop til deres aktuelle behov for viden og kompetencer.
Nogle går efter en mastertitel, som kræver fire fag (tre fagpakker og et masterprojekt) eller op til seks fag, hvis de skal have brobygning først.
Og så er der enkelte, der slet ikke kan stoppe igen, når de først er kommet i gang!

Herunder kan du se, hvor stor en andel af de studerende, der til og med 2014 har afsluttet fra 1 til 8 fag på uddannelsen (med antal af personer i parentes):

Motivation for at læse på Master i it

Som vigtig årsag til at læse på masteruddannelsen i it angiver de studerende følgende (flere svar kan vælges):

Jobfunktion før og efter

De studerendes jobfunktion ved start på uddannelsen:

Mange studerende flytter sig jobmæssigt i løbet af uddannelsen. Det viser en analyse af deres stillingsbetegnelse og egen beskrivelse af deres primære opgaver i jobbet henholdsvis før studiestart og efter/undervejs i uddannelsen.

Eksempler:

  • 35 % af systemudviklerne bliver løsningsarkitekter eller enterprisearkitekter.
  • 55 % af dem specialiserer sig som systemudviklere.
  • 32 % af projektlederne kommer til at arbejde med andre typer af ledelse eller arkitekturfunktioner.
  • 35 % af løsningsarkitekterne kommer til at varetage bredere funktioner som ledere, projektledere eller enterprisearkitekter.
  • 70 % af funktionslederne får andre - typisk mere strategiske - udfordringer.
  • Strategiske ledere er stadig strategiske ledere efter uddannelsesforløbet, men med større ansvar og flere udfordringer.

Løn

32 % af alle studerende og 47 % af dem, der har fuldført en hel Master i it, angiver, at de har opnået lønforhøjelse som følge af deres uddannelse.

Ledelsesansvar

29 % havde ansvar for ledelse af i gennemsnit 11 personer før deltagelse i masteruddannelsen.
31 % har ansvar for ledelse af i gennemsnit 16 personer efter at være gået i gang med/have fuldført masteruddannelsen.

Arbejdsmæssigt udbytte

De studerende har i spørgeskemaundersøgelse beskrevet med egne ord, hvilket arbejdsmæssigt udbytte de har/har haft af at deltage i masteruddannelsen i it. Svarene kan sammenfattes således:

De er også blevet bedt om at forholde sig til, i hvilken grad de har opnået det læringsudbytte, der er beskrevet i uddannelsens studieordning.

Herunder ses, hvor mange der mener, at uddannelsesforløbet i rimelig eller højere grad (score minimum 4 på en skala fra 1 til 7) har givet dem kompetencer til at arbejde med at ...


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik