Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

MASTERGALLERI

Flere og flere fuldfører en hel masteruddannelse og bliver Master i it. Det kræver, at de tager tre fagpakker og slutter af med at skrive masterprojekt.

Herunder kan du møde nogle af dem, der er blevet færdige, og se, hvordan de har sammensat deres uddannelse, og hvad de har skrevet masterprojekt om.

Studieår 2017-2018

Master i it, interaktionsdesign og multimedier


Master i it, softwarekonstruktion

Agnete Nørskov Nielsen, Aabenraa
Udvikler i Data Science i Sydbank.
Master i it, softwarekonstruktion, Aalborg Universitet, 2018.

Fagpakker:
Brugerorienteret produktdesign, Business Intelligence: analyse af store databaser, Data Science og Big Data, Database design, udvikling og optimering.

Masterprojekt:
”Churn prediction for young customers in Sydbank.”

Anders Hvidgaard Poder, Ryomgård
Lead Technology Specialist ved Access Technology ApS.
Master i it, softwarekonstruktion, Aarhus Universitet, 2018.

Fagpakker:
Softwarearkitektur i praksis, Systems Engineering og Hardware-software Co-design, Grundlæggende indlejret software.

Masterprojekt:
”Modifiability and Availability in Maturing Software Architecture.”

Bodil Qvistgaard, Frederiksberg
It-udvikler ved Nationalmuseet
Master i it, softwarekonstruktion, Aalborg Universitet, 2018

Fagpakker:
Brugerorienteret produktdesign, Business Intelligence: analyse af store databaser, Database design, udvikling og optimering.

Masterprojekt:
”Spatiel og fuldtekstbaseret analyser af Nationalmuseets dagbogsindsamlinger 1992 og 2017.”

Cong Thanh Le, Aarhus Vest
Software ingeniør ved Danfoss A/S.
Master i it, softwarekonstruktion, Aarhus Universitet, 2017.

Fagpakker:
Softwarearkitektur i praksis, Arkitektur og distribuerede systemer, Pålidelig software og softwarearkitektur.

Masterprojekt:
"A Literature Study of Architectural Erosion And Comparison To An Industrial Case In Danfoss."

Jesper René Frandsen, Brædstrup
Udvikler ved Aarhus Sygehus.
Master i it, softwarekonstruktion med specialisering i it-sikkerhed, Aalborg Universitet, 2018.

Fagpakker:
It-sikkerhed, Netværkssikkerhed, Sikker softwareudvikling, It-sikkerhed i organisationer.

Masterprojekt:
”IoT udstyr i hjemmet – funktionalitet ... og sikkerhed?”

John Madum, Karise
Chefkonsulent i Finansministeriet.
Master i it, softwarekonstruktion med specialisering i it-sikkerhed, Aalborg Universitet, 2018.

Fagpakker:
Netværkssikkerhed, Sikker softwareudvikling, It-sikkerhed i organisationer.

Masterprojekt:
”Analyse af DNS opslag i Statens Its Netværk - Identificering af anomalier”.

Tommy Asboe Sørensen, Silkeborg
Backend Developer ved Silkeborg Data.
Master i it, softwarekonstruktion, Aalborg Universitet, 2018.

Fagpakker:
Arkitektur og distribuerede systemer, Softwarearkitektur i praksis, Business Intelligence: analyse af store databaser.

Masterprojekt:
"Finding patterns in car reviews using text mining techniques."

Ulrik Møller Kolbeck, Horsens
Softwareudvikler ved Kamstrup.
Master i it, softwarekonstruktion, Aalborg Universitet, 2018.

Fagpakker:
Pålidelig software og softwarearkitektur, It-sikkerhed, Sikker softwareudvikling.

Masterprojekt:
”Sikkerhed i medicinske apparater.”


Master i it, organisation

Abdi Lykke Haibeh, Frederiksberg
Chefkonsulent hos KOMBIT A/S.
Master i it, organisation, Aarhus Universitet, 2018.

Fagpakker:
Vidensdeling, it og organisation, Arbejdspraksis og it, Ledelse af virksomhedsarkitektur, It-sikkerhed i organisationer, It-lederen.

Masterprojekt:
(Fortrolig titel)

Henrik Fjorback, Ikast
Product Manager ved Multi Support.
Master i it, organisation, Aarhus Universitet, 2018.

Fagpakker:
Digital kommunikation, Arbejdspraksis og it, It-projektledelse, Interaktionsdesign og usability evaluering, Business Process Management and Innovation.

Masterprojekt:
”Innovation Around the Clock. Kulturens og strukturens indflydelse på innovation hos Multi Support.”

Henrik Lehmann, Åbyhøj
Infrastructure Architect ved Vestas.
Master i it, organisation, Aarhus Universitet, 2018.

Fagpakker:
Ledelse af virksomhedsarkitektur, Arbejdspraksis og it, It-strategi, It-organisationen, It-projektledelse.

Masterprojekt:
”Ledelse af digital transformation i Vestas.”

Henrik Thejl, Struer
Product and Solution Security Officer ved Siemens Gamesa Renewable Energy.
Master i it, organisation, Aarhus Universitet, 2018.

Fagpakker:
Brugerorienteret produktdesign, It-projektledelse, Globale projekter – håndtering af distribueret samarbejde og it, Business Process Management and Innovation.

Masterprojekt:
”Procesmodenhed og Udvikling af sikre kontrolsystemer.”

Jeremi Kiruparajan, Fredericia
IT Manager ved Siemens Gamesa Renewable Energy.
Master i it, organisation, Aarhus Universitet, 2018.

Fagpakker:
It-projektledelse, Business Process Management and Innovation, It-sikkerhed i organisationer.

Masterprojekt:
Koordinering ved outsourcing af support.

Jørn Winfred Rasmussen, Hobro
Seniorkonsulent i Winfred Consulting.
Master i it, organisation, Aarhus Universitet, 2018.

Fagpakker:
It-projektledelse, It-strategi, It i sundheds- og plejesektoren, Arbejdspraksis og it, Ledelse af virksomhedsarkitektur.

Masterprojekt:
”Gevinstrealisering i Region Sjælland.”

Mette Schou Schmidt, Hørning
IT-Development Manager ved TDC.
Master i it, organisation, Aarhus Universitet, 2018.

Fagpakker:
Globale projekter – håndtering af distribueret samarbejde og it, It-strategi, It-forandringsagenten.

Masterprojekt:
”Outsourcing i TDC - impact på strategi og IT-udvikling? Konkurrencemæssig fordel eller trussel mod kernekompetencer?”

Morten Green Jeppesen, Kolding
It-chef ved Lantmännen Unibake.
Master i it, organisation, Aalborg Universitet, 2018.

Fagpakker:
It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder, It-lederen, Teknologidrevet Supply Chain Innovation.

Masterprojekt:
”Systemisk projektledelse – maksimal værdi i en ERP standardudrulning."

Peter Boel Troelsen, Brande
CIO ved Dansk Olieselskab A/S.
Master i it, organisation, Aarhus Universitet, 2018.

Fagpakker:
Ledelse af virksomhedsarkitektur, It-strategi, It-projektledelse.

Masterprojekt:
”Preparing to receive a business unit divestiture - the IT workstream.”

Sanne Ida Weidermann Snogdahl, Havdrup
It-projektleder ved Køge Kommune.
Master i it, organisation, Aarhus Universitet, 2018.

Fagpakker:
Arbejdspraksis og it, It-forretningsforståelse og tilbudsproces, It-organisationen, It-projektledelse, Business Process Management and Innovation.

Masterprojekt:
”Forandringsledelse - en integreret del af gevinstrealiseringen i IT-implementeringsprojekter.”

Zlatan Sarkotic, Odense
IT Project Manager ved Syddansk Sundhedsinnovation.
Master i it, organisation, Aarhus Universitet, 2018.

Fagpakker:
It-organisationen, It-forretningsforståelse og tilbudsproces, Arbejdspraksis og it, Design Thinking og innovative designprocesser, It-projektledelse.

Masterprojekt:
”Scrum i Interacoustics. Casestudie om projektteam som bruger Scrum.”

Master i it-dimittender fra tidligere studieår

2016-2017     2015-2016     2014-2015     2013-2014     2012-2013

Kronen på værket

En fuld master i it består af tre fagpakker og et masterprojekt. Her sætter du kronen på værket ved at fordybe dig i et emne, hvor du kan bruge alt det, du har lært. 

Læs om masterprojektet.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik