ER DU DATAMATIKER?

Mange datamatikere får opgraderet deres kompetencer gennem masteruddannelsen i it.

Uddannelsen som datamatiker giver ikke umiddelbart adgang til at studere master i it, men datamatikere kan optages på fagpakker efter en konkret faglig vurdering. Der er efterhånden præcedens for, at datamatikere kan optages på masteruddannelsen i it, når de inden har gennemført, hvad der svarer til to fagpakker.

Vi kalder det brobygning. Herunder kan du se, hvordan vejen til mastertitlen kan se ud for dig som datamatiker inden for hver af de tre linjer på masteruddannelsen i it:

Du skal være opmærksom på, at brobygningsforløbet alene giver adgang til den linje på masteruddannelsen, du vælger. Ikke til andre linjer eller til andre masteruddannelser.

En alternativ mulighed for videreuddannelse er at vælge en diplomuddannelse (se www.ug.dk). En diplomuddannelse kan typisk tages på to år på deltid eller på ét år som fuldtidsstudium og giver adgang til flere forskellige masteruddannelser.

Endelig er det også en mulighed at blive optaget direkte på masteruddannelsen i it, hvis du har både en datamatikeruddannelse og en fuld HD (1. og 2. del), og efterfølgende mindst to års relevant erhvervserfaring.

Kontakt It-vest, hvis du har brug for vejledning.

Softwarekonstruktion

Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i softwarekonstruktion, skal du som brobygning gennemføre og bestå følgende tre obligatoriske fag samt et af de nævnte valgfag fra diplomuddannelsen i softwareudvikling:
Obligatorisk: 

 • Udvikling af store systemer (10 ECTS)
 • Test (10 ECTS)
 • Diskret matematik (5 ECTS)

Valgfrit – du skal gennemføre et valgfag til mindst 5 ECTS point fra diplomuddannelsen i softwareudvikling. Dette kan være fag som:

 • Kontraktbaseret udvikling (5 ECTS)  (forudsætter Diskret matematik)
 • Kontraktbaseret udvikling (10 ECTS)  (indeholder Diskret matematik, som i så fald ikke er obligatorisk)
 • Undersøgelse og formidling (5 ECTS)
 • Syntaks og semantik (5 ECTS) (forudsætter Diskret matematik)
 • Systemintegration (10 ECTS)
 • Databaser for udviklere (5 ECTS)
 • It-projektledelse (10 ECTS)
 • Sikkerhed (10 ECTS)

Du kan få information og vejledning omkring diplomuddannelsen i softwareudvikling hos blandt andre

der har været med til at definere brobygningsforløbet.

Du kan også læse brobygningsfagene på diplomuddannelsen i softwareudvikling, læs mere her på Uddannelsesguiden, herunder hvilke institutioner der udbyder uddannelsen.

Andre muligheder for som datamatiker at kvalificere sig til masteruddannelsen i it er at tage en uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling eller en hel diplomuddannelse i softwareudvikling inklusiv valgfaget Diskret Matematik. Begge uddannelser giver - sammen med mindst to års relevant erhvervserfaring - adgang til masteruddannelsen i it.

Diskret matematik kan bl.a. læses ved UCN og på Aarhus Universitet. 

Du kan kontakte de faglige koordinatorer for masteruddannelsen i it, linjen i softwarekonstruktion på Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvis du har brug for vejledning.

Interaktionsdesign og multimedier

Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i interaktionsdesign og multimedier, skal du indgå en individuel aftale om brobygning, der passer til din erfaring, dine kompetencer og dine mål med uddannelsen.

Aftalen (i alt 30 ECTS) kan omfatte to fagpakker fra masteruddannelsen.

Bemærk, at når man søger om brobygning, så gøres det på baggrund af en individuel vurdering, som foretages af det universitet, hvor der søges om optagelse.

 Disse fagpakker fra masteruddannelsen i it kan bruges i brobygningsforløbet:

Titel Periode Ansøg
Interaktionsdesign og usability-evaluering
2020
  
2021
  
2022
AAU
Digitale kommunikationsteknologier
2020
  
2021
  
2022
AU

Organisation

Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i organisation, skal du indgå en individuel aftale om brobygning, der passer til din erfaring, dine kompetencer og dine mål med uddannelsen.

Aftalen (i alt 30 ECTS) kan omfatte to fagpakker fra masteruddannelsen, hvoraf den ene skal være Kvalitativ analyse af it og organisation.

Bemærk, at når man søger om brobygning, så gøres det på baggrund af en individuel vurdering, som foretages af det universitet, hvor der søges om optagelse. 

Disse fagpakker fra masteruddannelsen i it kan indgå i brobygningsforløbet:

Fra datamatiker til master i it

For at opnå titlen Master i it skal du altså som datamatiker ...

 • have to års relevant erhvervserfaring efter datamatikeruddannelsen,
 • gennemføre brobygningsforløb på 30 ECTS til den linje, du ønsker,
 • fuldføre tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra den linje, du har brobygning til,
 • skrive masterprojekt inden for den linje, du har valgt.
Brobygning til linjen
30 ECTS
Fagpakke inden for linjen
15 ECTS
Fagpakke inden for linjen
15 ECTS
Valgfri fagpakke

15 ECTS
Master-projekt

15 ECTS

VIL DU BARE SNUSE?

Datamatikere med mindst to års relevant erhvervserfaring kan snuse til masteruddannelsen i it ved at søge ind på en af brobygningsfagpakkerne (se oversigterne til venstre). Optagelse sker efter konkret, faglig vurdering.

På den måde kan du få nye kompetencer inden for fagpakkens specifikke emne, og du kan finde ud af, om du har lyst til mere uddannelse.

FÅ NYHEDER OM MASTER I IT

Vil du gerne have information, når vi har nyt om fagpakker, enkeltfag eller om vores studerende og undervisere på Master i it? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik