Interaktionsdesign og usability-evaluering

It-systemer skabes til at løse forskellige opgaver, men mange it-systemer volder overraskende mange problemer for brugerne. Det kan der gøres noget ved, og den it-udvikler eller den virksomhed, der tager problemerne alvorligt, vil opnå en konkurrencefordel på markedet. Fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering har fokus på at skabe it-systemer til brugerne og på at teste, evaluere og redesigne systemerne, så de opnår høj usability. Denne fagpakke er desværre aflyst i efteråret 2020.

Målgruppe:

Personer, der arbejder med interaktionsdesign og med brugersiden af it-systemer og -produkter, web-designere, interfacedesignere, it-konsulenter, brugbarhedskonsulenter m.v.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af netbaseret undervisning og seminarer.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Visuelt design og prototyping 01.09.22 - 31.01.23 7.000 5 AAU
Bruger-centreret design 01.09.22 - 31.01.23 7.000 5 AAU
Evaluering af usability og user experience 01.09.22 - 31.01.23 7.000 5 AAU
Indhold:

Fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering sigter på at sætte deltagerne i stand til at evaluere og optimere brugbarheden ved it-systemer og interaktive produkter. Deltagerne får en indgående og operationel viden om interaktionsdesign samt om integration og anvendelse af brugerbaseret usability-evaluering og brugbarhedskriterier i forbindelse med design af digitale produkter og systemer.

Fagpakken omhandler:

 • Human-computer interaction (HCI).
 • Teorier og begrebsdannelser om interaktionsdesign.
 • Brugercentreret design.
 • Usability og brugbarhedskriterier.
 • Metoder til usability-evaluering.
 • Metoder til evaluering af user experience.
 • Brugerbaseret usability-evaluering.
 • Planlægning, forberedelse, gennemførelse, analyse og dokumentation af usability-evaluering.
 • Udfordringer for usability-evaluering i praksis.

Deltagerne arbejder både med teorier og metoder til design og evaluering af digitale produkter, og de træner deres færdigheder i at tilrettelægge evalueringer af brugbarhed samt identifikation og præcisering af brugbarhedskriterier.

Fagpakkens tre enkeltfag fokuserer på hver sin måde på emnet:

 • Visuelt design og prototyping
 • Bruger-centreret design
 • Evaluering af usability og user experience
Udbytte:

Deltagerne på fagpakken opnår kompetence til at arbejde professionelt og systematisk med interaktionsdesign og usability-evaluering af it-systemer.

Herunder opnår deltagerne

 • teoretisk og analytisk viden om brugercentrerede tilgange til interaktionsdesign og designprincipper for brugergrænsefladedesign,
 • teoretisk og metodisk viden om planlægning, forberedelse, gennemførelse, analyse og dokumentation af brugerbaseret usability-evaluering samt overblik over andre evalueringsmetoder,
 • teoretisk og metodisk indsigt i samt praktisk erfaring med samspillet mellem usability-evaluering og interaktionsdesign i en iterativ designproces.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Visuelt design og prototyping 01.09.22 - 31.01.23 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:

Faget har til mål at give deltagerne

 • teoretisk viden om, indsigt i og forståelse af visuelt design og prototyping,
 • velbegrundet, teoretisk funderet forståelse for HCI (Human-Computer Interaction), grafisk og visuelt design (med henblik på interaktive teknologier),  brugergrænsefladedesign af interaktive systemer, f.eks. web-systemer eller mobile systemer.
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne

 • anvende og reflektere over teorier, principper og metoder i relation til visuelt design og prototyping,
 • formulere og analysere problemstillinger i relation til visuelt design og prototyping på en selvstændig, systematisk og kritisk måde ved anvendelse af videnskabelige metoder,
 • gennemføre en praktisk øvelse på visuelt design og prototyping.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af tre heldags-seminarer (fredage) og netbaseret undervisning.

En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget.

Eksamensform:

Skriftlig, individuel, intern prøve. Bedømmes med bestået/ikke bestået.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Bruger-centreret design 01.09.22 - 31.01.23 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:

Faget har til formål at give deltagerne:

 • teoretisk funderet forståelse for anvendelsen af brugercentrerede indgange til interaktionsdesign,
 • demonstrere indsigt i præmisserne for et optimalt interaktionsdesign, idet brugerdialog, brugbarhedstests m.m. inddrages,
 • Indsigt i problemstillinger i bruger-centreret design,
 • Indsigt i og erfaring med teknikker til understøttelse af bruger-centreret design,
 • Erfaring med bruger-centreret design i praksis.
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne planlægge, organisere og reflektere over en bruger-centreret designproces, hvor resultaterne omsættes i et eller flere designs eller re-designs.

Dette involverer anvendelse af principper, teorier og metoder til visuelt design og evaluering usability og user experience (fra fagpakkens to andre enkeltfag). 

Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af heldags-seminarer og netbaseret undervisning.

En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget.

Eksamensform:

Mundtlig, individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer). Ekstern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Evaluering af usability og user experience 01.09.22 - 31.01.23 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:

Faget har til mål at give deltagerne: 

 • indgående og operationel viden omkring usability engineering, herunder usability-evaluering, brugerinddragelse og ekspertevalueringer,
 • teoretisk funderet forståelse for nødvendigheden af, mulighederne for og rækkevidden af usability engineering og evaluering,
 • kvalifikationer i forhold til at designe og tilrettelægge evaluering af usability,
 • forståelse for udfordringerne ved usability-evaluering i praksis og moderne metoder til håndtering af disse udfordringer,
 • indsigt i user experience begrebet og overblik over metoder til evaluering af user experience,
 • erfaringer med og færdigheder i konkret usability-evaluerings- og interaktionsdesignarbejde. 
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne

 • anvende og reflektere over brugercentrerede metoder til usability og user experience evaluering på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag,
 • planlægge evaluering af usability baseret på brugere og udføre en sådan evaluering i en konkret virksomhed inden for software-udvikling,
 • kritisk diskutere styrker og svagheder ved forskellige metoder til usability og user experience evalueringer,
 • kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige, metodiske og praktiske problemstillinger i relation til anvendelse og udførelse af usability-evalueringer,
 • behandle problemstillinger og implikationer i forhold til anvendelse af usability-evaluering på en selvstændig, systematisk og kritisk måde gennem anvendelse af videnskabelig metode.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af heldags-seminarer og netbaseret undervisning. En del af undervisningen vil foregå i usabilitylaboratoriet på Institut for Datalogi, der er indrettet til at understøtte evaluering med brugere, og iterativt interaktionsdesign.

Eksamensform:

Mundtlig, individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer). Intern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

"Jeg oplevede lige fra den første undervisningsdag, at jeg fik konkrete værktøjer, jeg kunne bruge med det samme i mit daglige arbejde. Fagene på Master i it er generelt af høj kvalitet, og i forhold til virksomhedens uddannelsesbudget synes jeg, at man får meget værdi for pengene sammenlignet med f.eks. et to-dages kursus andre steder.”

Læs interview med Else Vindshøj, Product Owner ved KMD A/S - tidligere deltager på fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering.

Praktisk information

Periode:
01.09.22 - 31.01.23
Pris:
21.000 kr. Der må derudover påregnes udgifter til litteratur samt forplejning og evt. ophold under seminarer.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Fagansvarlig:
Ansøgningsskema:

Særlige bemærkninger

Interaktionsdesign og usability-evaluering har et vist sammenfald med den tidligere udbudte fagpakke Brugbarhed. De to fagpakker kan derfor ikke begge indgå i en samlet uddannelse til Master i it.

Download flyer for fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Mikael B. Skov, e-mail: dubois(at)cs.aau.dk, tlf.: 9940 8922

Praktisk vejledning:
Kontorfuldmægtig Lene Even
E-mail: even(at)cs.aau.dk
Tlf: 9940 8853

Fagpakkeprojekter

Eksempler på projekter, som tidligere deltagere på fagpakken har arbejdet med:

 • Metode til usability-evaluering, samt planlægning og udførelsen af en evaluering af et PC program.
 • Evaluering af et eksisterende system, som efterfølges af ideer til re-design.
 • Case: gennemføre usability-evaluering og komme med forslag til redesign på områder, hvor evaluering har afsløret de største usability-problemer.

Andre fagpakker

Herunder kan du se andre fagpakker inden for Datamatiker-Interaktionsdesign og multimedier

Digitale kommunikationsteknologier


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik