MASTERUDDANNELSEN I INFORMATIKUNDERVISNING

Masteruddannelsen i informatikundervisning er en ny efter-videreuddannelse, som starter pr. 1. august 2020.  

Målgruppe
Den nye masteruddannelse retter sig specifikt mod gymnasielærere, der ønsker at opnå undervisningskompetence i informatik, men den kan også blive relevant for undervisere fra andre uddannelsesinstitutioner, eksempelvis professionshøjskoler. 

Udbudte fag i efteråret 2020 - ny ansøgningsfrist: 26. juli: 

Tilmelding
Du ansøger om optagelse via denne side. 

Adgangskrav
For at søge om optagelse på uddannelsen kræves:

  • en kandidatuddannelse, der giver undervisningskompetence inden for mindst et fag i gymnasieskolens fagrække, samt
  • matematik på mindst B niveau, samt
  • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Med relevant erhvervserfaring menes undervisning på gymnasiale uddannelser, eller tilsvarende ansættelser med fokuspå formidling og anvendelse af informatik.

Herudover er det et krav, at kandidaten har bestået mindst 30 ECTS, der kan indgå i de faglige mindstekrav for faget informatik, som beskrevet i de faglige mindstekrav for gymnasielærere afsnit 3.7. Læs også mere i følgende afsnit.

Faglige mindstekrav for gymnasielærere
Har du en naturfaglig kandidateksamen skal disse være fordelt med 10-20 ECTS breddestof, inklusive 5 ECTS fagdidaktik og 5 ECTS videnskabsteori og 10-20 ECTS dybdestof.

Har du en ikke-naturfaglig kandidatuddannelse skal disse ECTS som minimum indeholde 5 ECTS fagdidaktik og 5 ECTS videnskabsteori. Kandidater med en ikke-naturfaglig kandidateksamen kan have behov for at supplere uddannelsen med op til 30 ECTS for at opnå faglig kompetence til at undervise i Informatik.

Indhold
Uddannelsen er opbygget med henblik på primært at skulle dække det obligatoriske kernestof (60 ECTS), der indgår i det faglige mindstekrav for undervisning i faget informatik i gymnasieskolen.

Se alle de obligatoriske kurser ( 60 ECTS) her (med forbehold for ændringer):

Uddybning af af de obligatoriske kurser

I nedenstående udbydes de obligatoriske fag på Masteruddannelsen i informatikundervisning. Der tages forbehold for ændringer.

Programmering og datarepræsentation, 10 ECTS
Kurset omfatter grundlæggende programmeringsbegreber og teknikker til systematisk konstruktion af simple programmer. Kurset afsluttes med et større programmeringsprojekt.

Digital design og designprocesser, 5 ECTS
Kurset beskæftiger sig med, hvordan mennesker bruger teknologi, og især it-systemer. På kurset vil du lære at forstå interaktion teoretisk, æstetisk og etisk, og du lærer praktiske teknikker til at konstruere fysiske it-systemer (”computational things”) med brugerinvolvering, prototyper og co-design.

Algoritmer og datastrukturer, 5 ECTS
Kurset dækker præsentation og anvendelse af basale algoritmer og datastrukturer (f.eks. lister, stakke, køer, træer, grafer, søgning, sortering), samt analyse og sammenligning af tid og pladsforbrug for disse for at kunne vælge den bedste løsning til en given anvendelse.

Databaser og begrebsmodellering, 5 ECTS
Kurset omfatter metoder til modellering af data fra den virkelige verden, så de effektivt kan lagres, fremsøges og klargøres til analyse. Endvidere gennemgås objektorienteret modellering med lagring af data i såvel SQL som NO-SQL databaser.

Interaktionsdesign og brugergrænsefladeteknologier, 5 ECTS
Her gennemgås metoder og principper for design af moderne interaktionsteknikker på gængse web og mobile platforme, inklusive basal prototyping af fysiske grænseflader med simple sensorer og aktuatorer.

Systemarkitektur og it-sikkerhed, 5 ECTS
Kurset omfatter de basale begreber relateret til computersystemer, herunder begreber fra computerarkitektur, operativsystemer, computernetværk og distribuerede systemer. Fundamentale begreber relateret til it-sikkerhed og anvendelser af kryptografi indgår også, sammen med præsentation og sammenligning af løsninger på sikkerhedsproblemer.

Dataanalyse og Machine Learning, 5 ECTS
Kurset omfatter basale metoder og værktøjer til visuel analyse og machine learning på standard platforme med tilgængelige, åbne data sæt. Herunder diskuteres også problemstillinger vedrørende dataoprensning, balanceret træning af Machine Learning algoritmer samt principper for hvordan resultater kan visualiseres på en forståelig måde.

Masterprojekt, herunder softwareudvikling og projektorganisering, 15 ECTS
Ved udarbejdelse af masterprojektet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier, herunder teknikker til softwareudvikling og projektorganisering til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger i relation til informationsteknologier.

Valgfag, 5 ECTS
Der vil ud over ovenstående blive udbudt 5 ECTS valgfrie kurser, der, afhængig af den studerendes uddannelsesmæssige baggrund, kan dække emner af det obligatoriske kernestof eller af dybdestof, som beskrevet i de faglige mindstekrav for gymnasielærere afsnit 3.7.

UDBYDER

Masteruddannelsen i informatikundervisning vil efter planen blive udbudt af Aarhus Universitet, i et samarbejde med Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Herudover vil evt. også IT-Universitetet i København, Københavns Universitet og Roskilde Universitet udbyde fag på uddannelsen. 

BAGGRUND

Baggrunden for at påbegynde udviklingen af en masteruddannelse i informatikundervisning udspringer af gymnasiereformen fra 2016, hvor informatik blev gjort til et moderne, almendannende og studieforberedende it-fag, både på hhx (obligatorisk), stx (valgfag) og htx (valgfag).

Forud for beslutningen om at påbegynde udviklingen af uddannelsen har It-vest, i samarbejde med Aarhus Universitet, udarbejdet en behovsanalyse, som viste, at der er et aktuelt behov for at oprette en ny masteruddannelse, som både kan uddanne nye lærere og efteruddanne allerede eksisterende lærere til at varetage undervisningen i informatik.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik