Brugerorienteret produktdesign

Brugere – og andre uden for organisationen – er en rig kilde til inspiration, når der skal skabes nye produkter eller serviceydelser. Inddragelse af brugere i udviklingsprocessen bidrager ikke kun til at målrette din innovationsindsats mod et lukrativt marked, det hjælper også med at holde dit projekt på sporet mod brugervenlige løsninger. Med fagpakken i Brugerorienteret produktdesign bliver du én af dem, der er med til at holde Danmark i front inden for brugerdreven innovation - som designer, udvikler eller underviser.

Målgruppe:

Personer, der arbejder med it- eller produktudvikling i private eller offentlige virksomheder, undervisere i it samt konsulenter.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres på tre 3-dages seminarer på Syddansk Universitet, Kolding, med mellemliggende projektopgaver og litteraturdiskussioner og afsluttes med mundtlig eksamen baseret på en skriftlig aflevering. 

Fagpakken inkluderer også projektvejledning og artikelskrivning.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Brugerorienteret produktdesign 04.02.19 - 21.06.19 18.000 15 SDU
Indhold:

Fagpakken Brugerorienteret produktdesign omfatter tre hovedområder, som hænger tæt sammen i forløbet:

Brugerstudier og produktudformning

 • Etnografiske studier af brugere
 • Video som designmateriale
 • Brugerportræt og kollage
 • Scenariodesign og tangible interaction
 • Props and probes
 • User Interface Design

Interessenter og produktinnovation

 • Brugerviden i organisationen
 • Produktinnovation som social proces (med teatermetoder)
 • Forretningsmodeller som interaktionsdesign

Aktionsforskning

 • Forskning i social kontekst
 • Designstudier
 • Intervention i projekter
 • Videnskabelig argumentation
 • Case beskrivelser

Fagpakkens mål er, at du lærer at arbejde professionelt med brugerundersøgelser og brugerinddragelse i en organisatorisk kontekst.

Fagpakken fokuserer på nogle af de mindre åbenlyse, men vanskeligere spørgsmål inden for produktdesign: Hvordan tilrettelægges brugerorienterede aktiviteter, så de får gennemslagskraft i organisationen? Hvordan afbalancer man de mange synspunkter, der kommer frem om, hvad der er vigtigt, når man engagerer en bredere vifte af aktører i et innovationsprojekt? For mange er det skræmmende, fordi aktiviteterne bliver mere komplekse og sværere at kontrollere.

Fra brugerstudier til innovation
Brugerorienteret design starter med en forståelse af brugerne og konteksten. Programmet præsenterer en række etnografiske teknikker til at studere, hvad folk gør og værdsætter. Centralt i fagpakken er skiftet fra analytiske resultater til kreativt designmateriale som basis for arbejde i projektgruppen, og sensemaking med større grupper af interessenter som forudsætning for innovation.

Aktionsforskning
I et felt i rivende udvikling, og med teknologi i konstant forandring, er metoder ikke stabile. Designere er nødt til konstant at genoverveje deres arbejdsmetoder og opfinde nye teknikker. I denne fagpakke er metodeforskning i praksis integreret som en naturlig måde at lære og udvikle designmetoder på.

Udbytte:

Fagpakkens mål er, at deltagerne opnår følgende kompetencer:

Faglige kompetencer

 • at forstå grundlæggende begreber og teorier inden for brugerorienteret design.

Praksisorienterede kompetencer

 • at studere brug og involvere brugere i udviklingsprocesser,
 • at beherske en refleksiv arbejdsform, der sætter deltagerne i stand til at videreudvikle egne metoder,
 • at designe interaktion for produkter og produktsystemer.

Akademiske kompetencer

 • at kunne argumentere videnskabeligt for metodeudvikling inden for brugerinvolvering,
 • at beherske aktionsforskning i designprojekter.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Deltagerne bør have gode engelskkundskaber, da dele af undervisningen foregår på engelsk.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Brugerorienteret produktdesign 04.02.19 - 21.06.19 18.000 15 SDU
Datoer for undervisning:
04.02.-06.02.19
04.03.-06.03.19
08.04.-10.04.19
Eksamen:
21.06.19
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Undervisningsform:

Fagpakkens undervisning sker på tre intensive seminarer, der hver varer tre dage.

Derudover er der i forløbet litteraturdiskussioner, projektopgaver, artikelskrivning og vejledning.

Eksamensform:

Individuel, ekstern prøve på grundlag af metoderapport (konferencepaper-format) og mundtlig fremlæggelse. Godkendelse af et mindre antal konkrete opgaver i forløbet er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

"Vi blev præsenteret for rigtig mange metoder, blandt andet inden for brugerstudier og produktudformning, og det var super brugbart og interessant. På fagpakken var der god plads til at fokusere på et selvvalgt emne og fordybe sig i det. Faktisk var der som udgangspunkt ikke noget, der ikke kunne lade sig gøre, og de vide rammer kunne jeg rigtig godt lide."

Læs interview med Trine Falbe Larsen, selvstændig User Experience-konsulent og tidligere deltager på fagpakken Brugerorienteret produktdesign. 

Praktisk information

Periode:
04.02.19 - 21.06.19
Datoer for undervisning:
04.02.-06.02.19
04.03.-06.03.19
08.04.-10.04.19
Pris:
18.000 kr.
Der må påregnes udgifter til litteratur samt forplejning og evt. ophold under seminarerne.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk og engelsk
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Fagansvarlig:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Download flyer for fagpakken Brugerorienteret produktdesign.

Dele af undervisningen foregår sammen med kandidatuddannelsen IT Product Design og afholdes derfor på engelsk.

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Jacob Buur
Syddansk Universitet
E-mail: Buur(at)sdu.dk
Tlf: 6550 1661

Praktisk vejledning:
Syddansk Universitet
E-mail: evu-idk(at)sdu.dk
Tlf: +45 6550 2853


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik