Design thinking og innovative designprocesser

Det kræver innovativ ideudvikling at skabe digitale services og produkter, der skaber merværdi for kunden. Apple, IBM og de danske innovationsbureauer Designit og Hatch and Bloom er eksempler på virksomheder, der har indset, hvordan innovation via design thinking er vejen til vellykkede produkter og koncepter. Denne fagpakke ruster dig til at arbejde nytænkende med brugerinvolvering, problemløsning og design - kerneområderne inden for design thinking. 

Målgruppe:

Personer, der arbejder med design af it-produkter og –services, herunder interaktionsdesignere, web-designere, informationsarkitekter, it-konsulenter m.fl.

  Undervisningsform:

Undervisningen er baseret på månedlige heldagsseminarer. Imellem seminarerne vil der være en række rammesatte aktiviteter, hvor deltagerne arbejder med kursets emner og teori i forhold til cases, meget gerne nogen, de selv har udvalgt (f.eks. nuværende eller tidligere cases fra deres arbejdsplads). Der benyttes en række digitale medier til at støtte aktiviteterne imellem seminarerne. Deltagerne opbygger igennem kurset et portfolio.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Design thinking og innovative designprocesser 01.09.21 - 30.01.22 19.500 15 AU
Indhold:

Fokus i denne fagpakke er at skabe indsigt i feltet design thinking, forstået som designorienterede tilgange til at identificere, håndtere og løse eksisterende udfordringer og se nye og innovative muligheder for at skabe it-produkter og it-baserede services.

Kurset vil bygge bro mellem en teoretisk forståelse af centrale begreber, såsom kreativitet og innovation, og praksisrettede metoder og teknikker til at tilrettelægge innovative designevents og it-projekter.

Fagpakken tager udgangspunkt i et brugerorienteret perspektiv på it-design og viser, hvordan teknikker og metoder såsom kreative workshops til konceptudvikling, scenarier, personas, costumer journey maps og iterativ prototyping kan anvendes til at analysere problemstillinger og identificere løsninger og alternativer.

Fagpakken har et stærkt procesorienteret fokus og er bygget op om hhv. teoretiske og metodiske, praktiske komponenter:
Teoretisk: Innovation og kreativitet; design thinking.
Metodisk/praktisk: Service design; design dokumentation, brugsorienterede design events.

Udbytte:

Målet med fagpakken er at sætte deltagerne i stand til tilrettelægge og gennemføre innovative it-designevents og -projekter i forbindelse med at skabe it-produkter og it-baserede services.

Viden
Gennem fagpakken skal deltagerne opnå viden om og forståelse for teorier, metoder og modeller inden for følgende områder:

  • Innovation og kreative processer
  • Design thinking
  • Service design
  • Scenarier
  • Designrefleksion
  • Brugsorienterede design events

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt til disse teoretiske emner.

Færdigheder
Deltagerne skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovenstående temaer til at analysere og tilrettelægge it-design events i praksis. De skal kunne argumentere for valget af specifikke tilgange til planlægningen af it-designprocesser og kunne anvende konkrete metoder og teknikker til at planlægge og gennemføre egne innovationsaktiviteter.

Desuden skal de kunne reflektere over fordele og ulemper ved disse tilgange og kunne kommunikere dem til både fagfæller og mulige samarbejdspartnere.

Kompetencer
Deltagerne på fagpakken opnår kompetence til at arbejde professionelt med innovative it-designprocesser. Som en del heraf opnår deltagerne:

  • teoretisk og analytisk viden om innovation og kreativitet i brugercentrerede designprocesser,
  • teoretisk og metodisk viden om design thinking og service design som udgangspunkt for udviklingsprojekter,
  • praktiske kompetencer i forhold til at håndtere enkeltstående design events og et sammenhængende designforløb.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende samt efterfølgende mindst to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Design thinking og innovative designprocesser 01.09.21 - 30.01.22 19.500 15 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet

Undervisningsform:

Undervisningen er baseret på månedlige heldagsseminarer. Imellem disse seminarer vil der være en række rammesatte aktiviteter, hvor deltagerne arbejder med kursets emner og teori i forhold til cases, meget gerne nogen, de selv har udvalgt (f.eks. nuværende eller tidligere cases fra deres arbejdsplads). Der benyttes en række digitale medier til at støtte aktiviteterne imellem seminarerne. Deltagerne opbygger igennem kurset et portfolio.

Eksamensform:

Prøven er en fri skriftlig opgave samt et portfolio, der dokumenterer kursets praktiske opgaver. Omfanget skal være 12-15 sider pr. studerende ekskl. bilag. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Ekstern censur. Portfolio indgår i bedømmelsen.


Deltagerportræt

”Der var en god kobling mellem teori og praksis på fagpakken, konkret med mange relevante cases, og det gjorde, at stoffet i høj grad blev anvendeligt nu og her. Selv har jeg efterfølgende arbejdet på at få mere brugerinvolvering ind i vores udviklingsdel, og det er også lykkedes."

Læs hele interviewet med Per Klitgaard, udvikler hos DFF-EDB og tidligere studerende på fagpakken Design thinking og innovative designprocesser.

Praktisk information

Periode:
01.09.21 - 30.01.22
Pris:
19.500 kr.
Der må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. ophold under seminarer.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet

Fagansvarlig:

Særlige bemærkninger

Download tidligere flyer for fagpakken Design thinking og innovative designprocesser.

Anbefaling af fagpakken: 


'Det er nemt nok at finde folk med gode ideer, men derimod noget sværere at finde medarbejdere, som formår at skabe rationaler og innovative løsninger baseret på de rette indsigter - og som har proces- og selvforståelse nok til at fastholde et strategisk fokus længe nok.”Design thinking og innovative designprocesser” er yderst relevant for alle, der arbejder med design af produkter, services og brugeroplevelser – bl.a. inden for it', fortæller Troels Nørlem, selvstændig og bl.a. tidligere direktør i Designit.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Peter Danholt 
E-mail: pdanholt@cc.au.dk
Tlf.: 8716 2006

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Arts
E-mail: evu.arts(at)au.dk
Tlf.: 8716 1097


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik