Digitale spil, spilbaseret læring og spildesign for alle

Denne fagpakke giver dig en grundlæggende teoretisk, metodisk og praktisk viden om digitale spil, spilbaseret læring og spildesign ifht. konkrete kontekster og hands-on aktiviteter og projekter. Sigtet er, at du bliver rustet til at fungere som ressourceperson ifht. anvendelsen af spil i organisationer, institutioner, virksomheder eller i andre formelle/uformelle læringskontekster. Fagpakken er i høj grad anvendelses- og projektorienteret, idet du har mulighed for at arbejde praktisk, innoverende og kreativt i egen praksis og med egne identificerede problemstillinger med fokus på, hvorledes digitale spil, spilbaseret læring og spildesign kan spille ind i og virke produktivt ifht. disse. 

Målgruppe:

Personer fra computerspilsbranchen, undervisnings-, kommunikations-, design- og kulturbranchen samt virksomheder eller personer i det hele taget, der ønsker indsigt i og ideer til, hvordan man kan arbejde analytisk og konkret med digitale spil, spilbaseret design og spildesign i det daglige.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af et fysisk heldags- og opstartsseminar samt kontinuerlig synkron og asynkron online vejledning centreret omkring de enkelte projekter.

Undervisningsformen er procesorienteret og rettet mod, at de enkelte projekter relaterer den oparbejdede analytiske og teoretiske forståelse af digitale spil til konkrete anvendelsessituationer og -praksisser. Dette sker gennem omsætningen af analytiske indsigter til forskellige former for individuelle og gruppebaserede produkter i reelle kontekster (både egne og tilbudte samarbejdspartnere).

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Digitale spil, spilbaseret læring og spildesign for alle 27.01.22 - 30.06.22 19.500 15 AU
Indhold:

Denne fagpakke forbinder teoretiske og metodiske begreber og forståelser med konkrete værktøjer, projekter og kontekster for derigennem at gøre deltageren i stand til at agere innovativt og kreativt i egen praksis gennem konceptualisering og udførsel af aktiviteter, events og undersøgelser, der gør brug af ’digitale spil’, ’spilbaseret læring’ eller ’spildesign’. Fagpakken tager udgangspunkt i et anvendelsesorienteret og brugerfokuseret perspektiv på feltet ’digitale spil’, der giver deltageren erfaring med bl.a. spildesign-workshops, hackatons, game james, gamestorming, games for change m.m.

Udbytte:

Ved bedømmelse af den studerendes præsentation lægges vægt på, i hvor høj grad den studerende kan:

Viden:

 • redegøre for centrale teorier, metoder og værktøjer inden for digitale spil, spilbaseret læring og spildesign.
 • redegøre for nationale og internationale tendenser inden for digitale spil, spilbaseret læring og spildesign og deres potentialer og muligheder ifht. lærings- og samarbejdsformer i organisationer, institutioner, virksomheder og andre formelle/uformelle kontekster.
 • redegøre for og demonstrere erfaring med ’design-based research’ og aktionsforskning med henblik på fremstilling af kreative og innovative produkter og viden.

Færdigheder:

 • identificere og kvalificere en konkret problemstilling i forhold til digitale spil med henblik på at gøre den til grundlag for en design-based research proces.
 • udvikle, afprøve og evaluere brugsoplevelser, læringspotentialer og arbejdsprocesser med digitale spil, spilbaseret læring og  spildesign med henvisning til kendte teorier inden for områderne.
 • udvælge, begrunde og anvende udviklingsmetoder til at skabe et empirisk grundlag for designprocessen.
 • igangsætte og gennemføre events, forandringer og undersøgelser i reelle kontekster gennem anvendelse af metoder og værktøjer inden for digitale spil, spilbaseret læring og spildesign.
 • konstruere, præsentere og formidle faktiske forløb, aktiviteter eller events vedr. digitale spil, spilbaseret læring og  spildesign, der understøtter eller fremmer en læringsoplevelse eller arbejdsproces for derigennem at vurdere potentialer, muligheder og udfordringer for anvendelse af digitale spil, spilbaseret læring og spildesign.

Kompetencer:

 • deltage i undervisnings- og læringsforløb på en konstruktiv og deltagende måde.
 • indgå i og udforme designkollaboratorier og workshops omkring digitale spil, spilbaseret læring og spildesign i forhold til konkrete praksis- og arbejdsrelevante kontekster.
 • reflektere over egne intentioner og værdier, og hvordan disse indgår i og influerer det designede produkt.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende samt efterfølgende mindst to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Der kræves ingen forudgående kendskab til digitale spil, men kurset forudsætter, at man sætter tid af til at spille undervejs og indgå i feltarbejde i kontekst.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Digitale spil, spilbaseret læring og spildesign for alle 27.01.22 - 30.06.22 19.500 15 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Paludan-Müllers Vej 48
8200 Aarhus N.
Indhold:

Fagpakken omfatter tre hovedområder, som arbejder tæt sammen gennem forløbet og ender ud i et fælles produkt, hvor enkeltdelene spiller sammen i forhold til den afsluttende opgave:

’Digitale spil’ – potentialer, muligheder og spilkulturer

 • Digitale spil som forskningsfelt – hvad ved vi?
 • Tendenser og potentialer ifht digitale spil – hvor er vi på vej hen?
 • Digitale spil som kulturel oplevelsesform og brugerfællesskab – hvad kan de?

’Spilbaseret læring’ og ’spils læringspotentialer’

 • Læring i spil, med spil og gennem spil
 • Serious games, læringsspil, games for change
 • Spilbaseret læring i organisationer, institutioner, virksomheder og andre kontekster 

’Spildesign’ og ‘design-based research’

 • Spiludvikling, game jams & hackatons for alle
 • Spilworkshops, spilprototyper og spilprojekter i praksis
 • Forskning og undersøgelser gennem spildesigneksperimenter
Eksamensform:

Prøven er en fri skriftlig opgave samt en dertilhørende portfolio, der dokumenterer fagpakkens praktiske opgaver. Omfanget er 12-15 sider pr studerende ekskl. portfolio og bilag. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur. Portfolio indgår i bedømmelsen.


Deltagerportræt

"Kort og godt har jeg fået en anden måde at se min undervisning på, som handler om at bevæge sig væk fra den traditionelle tavleundervisning og udnytte de potentialer for læring og forandringsskabelse, der ligger ved digitale spil."

Læs interview med Ejnar Jensen, lektor ved Viborg Tekniske Gymnasium og tidligere deltager på fagpakken Digitale spil. 

Praktisk information

Periode:
27.01.22 - 30.06.22
Pris:
19.500 kr. Der må påregnes udgifter til litteratur. Forplejning og evt. ophold under seminarer er for egen regning.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
Jens Chr. Skous Vej 4
Bygning 1483
8000 Aarhus

Særlige bemærkninger

Fagpakken erstatter de tidligere udbudte fagpakker Computerspil og Digitale spil, og denne fagpakke kan derfor ikke indgå i et masterprogram sammen med de to tidligere udbudte fagpakker.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor, ph.d. Rikke Toft Nørgaard
E-mail: rtoft(at)tdm.au.dk
Tlf: 8716 1975

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Arts
E-mail: evu.arts(at)au.dk
Telefon: 8716 1097
Træffetid: kl. 9.00-12.00 mandag-fredag


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik