Interaktive fysiske produkter

Uanset om man arbejder med industrielle anlæg, it-systemer eller fysiske produkter med indbygget informationsteknologi, bliver kravene til betjening og brugeroplevelse stadigt større. Fagpakken Interaktive fysiske produkter tilbyder derfor teorier og teknikker til at kunne udvikle nye former for interaktion. Her er evnen til at skabe fungerende prototyper og at involvere brugere i at afprøve kvaliteten af produkternes betjening helt central. OBS: Ansøgningsfrist til denne fagpakke er blevet forlænget til 15. januar 2020.

Målgruppe:

Udviklere, designere, ingeniører og undervisere.

  Undervisningsform:

Undervisningen foregår som en kombination af seminarer, projektarbejde, eksperimenter (research-through-design) og maildiskussion om udvalgt litteratur.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Interaktive fysiske produkter 04.03.20 - 11.06.20 21.000 15 SDU
Indhold:

Fagpakken Interaktive, fysiske produkter beskæftiger sig med betjening af produkter, udvikling af brugeroplevelse og med, hvordan man kan arbejde forskningspræget med at designe interaktion.

Betjening som fysisk færdighed

 • Håndgribelig betjening (tangible interaction)
 • Elektronisk prototyping
 • Menneskets fysiske færdigheder

I dag har betjening af både computere og elektroniske produkter en alvorlig slagside mod det kognitive. Betjening er hårdt tænke-arbejde: Læse ikoner og tekster, afkode illustrationer, forstå strukturer, søge menupunkter, vælge kommandoer.

Selve den fysiske del af betjeningen - at trykke på bogstavtaster og flytte med en mus - er derimod ret primitiv i forhold til de kropslige færdigheder, vi som mennesker er udstyret med. Det er det dilemma, som denne fagpakke tager fat på, fordi der ligger et stort uudnyttet potentiale i at gøre interaktion mere håndgribelig; at forskyde balancen mellem det kognitive og det fysiske.

Fra brugervenlighed til brugeroplevelse

 • Interaktionsstilarter for produktdesign
 • Interaktionskvalitet
 • Brugereksperimenter og brugerreaktioner
 • Videoanalyse

Igennem mange år har interaktionsdesign været fokuseret på brugervenlighed - at gøre det så nemt og effektivt som muligt for brugere at opnå det, de vil gøre. Man er imidlertid ved at nå til en erkendelse af, at det ikke nødvendigvis er bedst at se på betjening ud fra et effektivitetssynspunkt. Interaktion kan i sig selv være en oplevelse, ligesom det kan være en glæde i sig selv at køre bil, ikke blot at blive transporteret fra A til B.

Brugeroplevelse lader sig ikke sætte på formel, derfor er det helt centralt at kunne eksperimentere og afprøve ideer. Fagpakken udvikler dine evner til at skabe fungerende prototyper og til at involvere brugere i afprøvning af den oplevede kvalitet.

Research-through-design

 • Forskning gennem designeksperimenter
 • Casebeskrivelser
 • Videnskabelig argumentation

Da vi befinder os i to nye felter i rivende udvikling - Tangible Interaction og Experience Design - findes der ikke velgennemprøvede opskrifter og guidelines for, hvordan man designer interaktion. I stedet må man udvikle en forskningspræget tilgang til designarbejde; en metodik som gør at man konstant udvikler ikke blot produktet, men også sin viden om interaktion gennem små målrettede design- og brugereksperimenter. Fagpakkens projektopgaver er tilrettelagt så de udvikler denne sammenhæng mellem design og udforskning.

Undervisningen på fagpakken er organiseret i tre seminarer. Imellem seminarerne laver du opgaver i egen organisation. Fagpakken afsluttes med en mundtlig eksamen.

Udbytte:

Deltagerne opnår både faglige, praksisorienterede og akademiske kompetencer til at arbejde professionelt med design af fysiske produkter, hvor der lægges vægt på brugerens oplevelse af interaktion.

Faglige kompetencer:

 • at forholde sig refleksivt til forskning inden for "user experience"-feltet,
 • at forstå grundlæggende begreber og teorier inden for "user experience" og interaktionsdesign.

Praksisorienterede kompetencer:

 • at studere brugeres forhold til og oplevelse af interaktion med fysiske produkter,
 • at bygge fysiske, fungerende prototyper, der formidler oplevelsen af interaktion,
 • at evaluere brugeres oplevelse af interaktive produkter.

Akademiske kompetencer:

 • at beherske forskningsmetoden "Research-through-design", der handler om at skabe ny viden gennem fysiske eksperimenter med designudformning,
 • at argumentere videnskabeligt for oplevelsesrettet interaktionsdesign.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Deltagerne bør have gode engelskkundskaber, da dele af undervisningen foregår på engelsk.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Interaktive fysiske produkter 04.03.20 - 11.06.20 21.000 15 SDU
Datoer for undervisning:
04.-06.03.20
01.-03.04.20
29.04-01.05.20

Aflevering: 02.06.20
Eksamen: 11.06.20
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisere:
Jacob Buur,
m.fl.
Undervisningsform:

Deltagerne får en opgave som forberedelse til hvert seminar.

Der er tre 3-dages seminarer i forløbet.

Mellem seminarerne er der projektopgaver og litteraturdiskussion.

Eksamensform:

Designprojekt afsluttes med en fungerende prototype.
Udforskning af interaktionsdesign-tema dokumenteres i en forskningsrapport.

Designprojekt og forskningsopgave præsenteres mundtligt for censorer og de øvrige kursusdeltagere. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.


Deltagerportræt

"Med en ny indsigt inden for blandt andet elektronisk prototyping og brugerinvolvering gav fagpakken mig den helt rette viden til at udvikle en prototype på en interaktiv, fysisk spilleplade – et produkt, der indgik som en del af mit eksamensprojekt på fagpakken."

Læs interview James Norwood, tidligere studerende på fagpakken Interaktive fysiske produkter.

Praktisk information

Periode:
04.03.20 - 11.06.20
Datoer for undervisning:
04.-06.03.20
01.-03.04.20
29.04-01.05.20
Pris:
21.000 kr.
Ud over kursusafgiften må påregnes mindre udgifter til litteratur og materialer samt til forplejning og evt. ophold under seminarerne.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk og engelsk
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Pakhuset
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Fagansvarlig:
Undervisere:
Jacob Buur,
m.fl.
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Dele af undervisningen foretages af undervisere fra udlandet og afholdes derfor på engelsk.

Download flyer for fagpakken Interaktive fysiske produkter.

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Jacob Buur
Syddansk Universitet
E-mail: buur(at)sdu.dk 
Tlf: 6550 1661

Praktisk vejledning:
Instituttets Efter- og videreuddannelse
Syddansk Universitet
E-mail: evu-idk(at)sdu.dk
Tlf: +45 6550 2853

Fagpakkeprojekter
It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik