Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

Undervisning i informatik 1 - 2017-2018

Denne fagpakke er for dig, der på sigt ønsker at opnå undervisningskompetence i faget informatik. På fagpakken vil du blive bekendt med centrale informatikbegreber, og du vil lære at anvende dem i din gennemførsel af undervisning i informatik. Med fagpakken vil du også opnå kompetence til at anvende informatikkens mere fundamentale principper, tænkemåder, udtryksformer og arbejdsformer til løsning af konkrete problemstillinger relateret til anvendelsen af it.

Målgruppe:

Studieforløbet henvender sig generelt til gymnasielærere, der underviser eller skal undervise i informatik i gymnasiet, men kan også være relevant for lærere på andre uddannelsesinstitutioner.

En særlig prioriteret målgruppe er undervisere på HHX, hvor informatik nu er obligatorisk.

  Undervisningsform:

Det første enkeltfag, Informatik - begreber, teori og forløb (10 ECTS), er tilrettelagt som 12 heldagsseminarer (kl. 9-17) med præsentationer, diskussioner og praktiske øvelser samt hjemmearbejde med læsestof, videoer og opgaver.

Andet enkeltfag, Informatik - videreudvikling af undervisningsforløb (5 ECTS), er tilrettelagt som 4 heldagsseminarer (kl. 9-17) med præsentationer, diskussioner og praktiske øvelser samt hjemmearbejde med læsestof, mindre opgaver og en projektopgave der omhandler justering af et selvvalgt forløb.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Indhold:

Fagpakken, der består af to enkeltfag: Informatik - begreber og teori (10 ECTS) samt Informatik - videreudvikling af undervisningsforløb (5 ECTS), behandler informatik fra et alment uddannelsesperspektiv.

Udbytte:

Deltagerne opnår nogle nødvendige kompetencer til at gennemføre og justere gymnasiale undervisningsforløb i Informatik.

Faglige kompetencer: Deltagerne opnår kendskab til udvalgte aspekter af nogle centrale begreber og problemstillinger inden for informatik i relation til undervisning i gymnasiet og andre steder i uddannelsessystemet.

Praktiske kompetencer: Deltagerne vil lære at benytte nogle af informatikkens mere fundamentale principper, tænkemåder, udtryksformer og arbejdsformer til løsning af konkrete, snævre problemstillinger relateret til anvendelsen af it.

Undervisningsorienterede kompetencer: Deltagerne vil blive bekendte med nogle centrale informatikbegreber og evne at benytte dem i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning i informatik.

Undervisningen giver dels et grundlæggende teoretisk begrebsapparat omkring kernefaglige emner, dels en introduktion til en række konkrete undervisningsforløb der udgør fulde årsplaner for undervisning i Informatik på C-niveau.

Adgangskrav:

Fagpakken henvender sig primært til undervisere i gymnasieskolerne, der skal undervise i Informatik. Adgangskravene til fagpakken er en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau samt to års relevant erhvervserfaring.

Da en del af undervisningsmaterialet er på engelsk, skal du kunne læse engelsk faglitteratur. Desuden skal du medbringe din egen bærbare computer til undervisningen.

Hvis du er i tvivl om, om du opfylder adgangskravene, opfordrer vi dig til at kontakte Pushpa Santhirakumar, Studiekoordinator og Optag på EVU, Arts Studier, på telefon 8715 2656 eller pr. mail psa(at)au.dk

Vedrørende din ansøgning
Når du søger om optagelse på denne fagpakke, søger du automatisk om optagelse på begge enkeltfag på én gang. Du har naturligvis efterfølgende mulighed for at afmelde dig 2. enkeltfag, hvis de ønsker det.

Husk også, at du skal uploade dokumentation for relevant erhvervserfaring, når du søger om optagelse på fagpakken. Læs mere om, hvordan du søger om optagelse under afsnittet Vejledning på denne side.

Praktisk information

Datoer for undervisning:
16.-17.08.17 (K)
30.-31.08.17 (A)
08.09.17(A)
21.09.17(K)
05.-06.10.17(A)
09.11.17 (K)
23.11.17(K)
14.12.17(A)
18.01.18 (K)
01.02.18 (K)
01.03.18 (A)
12.04.18 (K)
03.05.18 (A)
Undervisningssted: København = (K) og Aarhus = (A)
Pris:
18.000. kr for hele forløbet (12.000 for første enkeltfag og 6.000 for andet enkeltfag).
Hertil kan komme en mindre udgift til lærebøger.
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S


Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Fagansvarlig:

Vejledning

Faglig vejledning:
Direktør for It-vest Michael E. Caspersen
E-mail: mec(at)it-vest.dk 
Tlf: 2338 2067

Spørgsmål af ministeriel karakter:
Fagkonsulent Henning Agesen 
E-mail: henning.agesen(at)stukuvm.dk
Tlf: 4132 4684

Guide til ansøgning: 
Ansøgning om optagelse sker digitalt. Der vil være tre forskellige måder at logge ind på. Vi anbefaler, at du logger ind via NemID. Inden du gør det, skal du dog sikre, at din e-mailadresse er korrekt certificeret i NemID. Vi anbefaler derfor, at du følger denne instruktionsvideo, inden du klikker på linket om optagelse. Når du har certificeret din mailadresse i NemID, skal du lukke din browser, og derefter klikke på linket til ansøgning om optagelse.

OBS: hvis du bare bruger knappen Login ind, vil systemet bruge din institutionsmail, fra du var studerende på fx AU, og du vil derfor ikke modtage beskeder om din ansøgning.

Når du er logget ind i systemet, skal du klikke på knappen Videre til oprettelse af ansøgning. Resten skulle gerne give sig selv. Du kan dataudveksle uddannelsesoplysninger med alle danske universiteter. Hvis systemet dataudveksler, behøver du ikke selv uploade dokumentation for uddannelsen, med mindre du har andre kurser/uddannelser, som du ønsker, at vi skal tage i betragtning. Du skal uploade dokumentation for relevant erhvervserfaring. Det kan fx være i form af en kort bekræftelse fra din nærmeste leder, hvoraf det fremgår hvor længe du har været ansat og også gerne, om du skal undervise i Informatik. Alternativt kan det være i form af en lønseddel med anciennitetsangivelse, en kopi af ansættelseskontrakt sammen med seneste lønseddel samme sted fra eller lign. Derudover skal du kende arbejdsgivers CVR-nummer og EAN-nummer.

Hvis du er i tvivl, om du opfylder adgangskravene, har spørgsmål til udfyldelse af ansøgning, dokumentation eller andet, er du meget velkommen til at kontakte optagelseskoordinator, Rikke Brixvold på Arts Studier, tlf. 8715 2656 eller mail rb(at)au.dk.

 

 

 

Andre fagpakker

Herunder kan du se andre fagpakker inden for Undervisning i informatik 1

Undervisning i informatik 1 - 2018-2019


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik