Danske virksomheder har et problem med værdikæden – der mangler i den grad innovation og eksekvering

Der er store udfordringer i ledelsen og i hele styringen af værdikæde- eller forsyningskædearbejdet i de fleste virksomheder. Det største problem er dog, at de fleste udfordringer slet ikke er kendte, men er usynlige og uerkendte problemer/udfordringer. Der skal nye innovative løsninger til, som er teknologi-understøttet og eksekverbare for at se og få indløst det kæmpepotentiale, der ligger inden for dette felt.

Der er ingen tvivl om, at hvis du har en ”stærk værdikæde”, så skaber du stor konkurrencekraft. Der er et stort behov for en skarpere, mere bevidst og mere innovativ tilgang til at få løst de problemer, der er i forbindelse med værdikæde-udvikling. Det skal sikre, at vi udnytter den teknologi der er, og at vi får en meget bedre styring af værdikæden eller forsyningskæden. Det ses alt for ofte, at Supply Chain indsatser sander til, samt at indsatser og strategier er styret af tilfældigheder og stritter i mange modsatrettede retninger.

Men det største problem er, at virksomhederne ikke kender de fleste af problemerne, eller rettere mulighederne og potentialet for forbedringer. Erfaringstal viser, at man kan skabe forbedringer på top- og bundlinjen med 5-20 procent inden for 24 måneder - hvis værdikæden får strategisk fokus og bliver data- og teknologidrevet.

På fagpakken Teknologidrevet Supply Chain Innovation lærer du at forstå, hvilke problemer og muligheder der er synlige, og hvilke der ikke er erkendte og formulerede. Du lærer at forstå vigtigheden af at arbejde med forretningsprocesser og få skabt standarder, der kan sikre en høj grad af teknologiudnyttelse. Der fokuseres på at give indsigt i forskellige former for Supply Chain Innovation, herunder dets relation til teknologi, forskellige samarbejdsformer, inter-organisatoriske forretningsprocesser og -strategier på tværs af virksomheder i forsyningskæder og netværk. Du lærer at formidle, får indsigt i og opøver evnen til på en kritisk og konstruktiv måde at forholde dig til, hvordan du skal anvende fagområdets centrale modeller og værktøjer.

Denne fagpakke er en væsentlig trædesten i udvikling af den næste generation af ledere af virksomhedernes største konkurrencekraft – nemlig forsyningskæden. 

Af Einar Scholte, partner i Implement Consulting Group


Læs mere om fagpakken Teknologidrevet Supply Chain Innovation

 

 

 

 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik