Globale projekter - håndtering af distribueret samarbejde og it

På fagpakken 'Globale projekter – håndtering af distribueret samarbejde og it' får du viden og værktøjer til at indgå i og lede it-udviklingsprojekter på tværs af geografiske, temporale, organisatoriske og kulturelle distancer - inden for eller på tværs af landegrænser. Globale projekter byder nemlig på særlige udfordringer, men også særlige muligheder.

Målgruppe:

It-udviklere, it-analytikere, it-arkitekter, it-projektledere, it-konsulenter, og it-ledere, der har behov for at arbejde med globalt distribuerede processer og projekter.

  Undervisningsform:

Til hver undervisningsgang forbereder de studerende sig, dels med at læse den opgivne litteratur, dels med at forberede oplæg.

Når undervisningen foregår over videokonference, vil underviseren præsentere relevant teori. Som studerende lytter og stiller du spørgsmål, og man arbejder individuelt og i grupper online.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på 15-20 timer, som kan variere afhængigt af forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Indhold:

Globalt distribueret projektsamarbejde planlægges, udfoldes og evalueres på tværs af geografiske, temporale, organisatoriske og kulturelle skel.

Denne fagpakke tager udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, som virksomheder og organisationer samt deres it-udviklere, it-analytikere, it-arkitekter, it-projektledere, it-konsulenter og it-ledere står overfor i forbindelse med globalt distribueret projektsamarbejde. Deltagerne vil opnå viden, færdigheder og kompetencer, som er essentielle for at indgå i og lede globale projekter. 

Baggrunden er, at de samarbejdsprocesser, som er centrale for blandt andet softwareudvikling, er i forandring i disse år. I takt med at softwareudvikling i stigende grad bliver globalt distribueret og virksomhederne flytter hele eller dele af deres udviklingsprocesser ’offshore’ opstår der nye udfordringer og muligheder, som målgruppens viden, færdigheder og kompetencer skal afstemmes med.

Forskningen viser at sammenlignet med at drive lokale samarbejds- og udviklingsprocesser, er globalt distribuerede processer og globalt samarbejde en særlig vanskelig disciplin på grund af geografiske, temporale, organisatorisk og kulturelle distancer, der vanskeliggør tæt samarbejde. Fagpakken inddrager dermed både et traditionelt kulturbegreb, som oftest forholder sig til forskellige landes kultur, og til moderne interkulturellitet, hvor en mere relationel tilgang anvendes, og hvor organisationens kulturelle forskelle også er vigtige.

Yderligere peger forskningen i retning af at kulturelle forskelle, med den rette tilgang, kan blive en ressource for globale projekter og globalt samarbejde. 

 

I dag arbejder alle med eller er påvirket af globale forhold, og i denne fagpakke arbejdes der med et bredt syn på globalitet. Et globalt projekt vil derfor være et projekt, der involvere flere geografiske lokationer, og som forholder sig til internationale forhold og it-aspekterne heri, men som ikke altid behøver at være tilknyttet flere lande.

Således skal globale projekter forstås som midlertidige organisatoriske enheder, der arbejder sammen for at nå et defineret mål inden for en given tid. Globale projekter foregår i reglen på tværs af andre, mere stabile organisatoriske enheder. Globale projekter er kendetegnet ved, at projektdeltagerne hovedsageligt samarbejder online, fordi de er fysisk placerede på forskellige lokaliteter.

Udbytte:

Gennem fagpakken opnår deltagerne viden, færdigheder og kompetencer til at kunne imødegå de særlige udfordringer, og se de særlige muligheder, der er forbundet med globalt samarbejde

Gennem undervisningen og det faglige arbejde i fagpakken, skal deltagerne erhverve sig følgende faglige og sociale kvalifikationer:

Viden:

 • Viden om, hvorledes globalt projektsamarbejde adskiller sig fra projektsamarbejde i almindelighed. Herunder viden om udfordringer og muligheder, der er specifikke for globalt samarbejde.
 • Viden om, hvorledes geografiske, temporale, organisatoriske og kulturelle skel, via antropologiske og sociologiske teorier, kan begrebsliggøres og analyseres.
 • Viden om samspillet imellem it, globale processer og globale virtuelle teams.
 • Viden om globalisering som drivkraften bag den tiltagende udbredelse og vigtighed af globale processer og globalt projektsamarbejde.  
 • Viden om anvendelse af kvalitative metoder i forbindelse med analyse og udvikling af globale processer, globalt projektsamarbejde og it.
 • Viden om de specifikke udfordringer og muligheder, der er forbundet med anvendelsen af projektledelsesmetoder i globale virtuelle teams.

Færdigheder:

 • Kunne tilrettelægge og udføre en analyse af udfordringer og muligheder forbundet med globale processer, globalt projektsamarbejde og it i en given organisation.
 • Kunne diskutere forholdet imellem globalisering, globalt distribueret samarbejde og it.
 • Kunne reflektere over metode og analyse af globalisering, globalt samarbejde og it.
 • Kunne forme et globalt projekt med organisering, plan, arbejdsdeling, kommunikation, koordination, kontrol og evaluering.

Kompetencer:

 • Evne til at kunne indgå i og lede globale projekter, også i virtuelle teams.
 • Evne til at kunne analysere globale processer og globalt projektsamarbejde med henblik på at integrere udkommet i konkret praksis, herunder it-støttet samarbejde.

Det tilstræbes, at deltagerne i deres arbejde tager udgangspunkt i problemstillinger i egen organisation og dermed i egne erfaringer.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(I) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Praktisk information

Datoer for undervisning:

Pris:
18.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. ophold under seminarerne.
Max. deltagerantal:
25
Sprog:
Dansk.
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Hotel Scandic Aalborg
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Øst
Litteratur:

Særlige bemærkninger

Vejledning

Faglig vejledning:
Adjunkt og ph.d. Ditte Kolbæk
E-mail: dk(at)learning.aau.dk
Tlf: 2383 1601

Praktisk vejledning:
Kontorfuldmægtig Maj-Britt Skovhus
E-mail: mbs(at)learning.aau.dk
Tlf: 9940 3064

Forskerne fortæller

“I denne fagpakke bliver der rig mulighed for at eksperimentere og afprøve en mængde teknikker og værktøjer i praksis, samtidigt med at vi får terminologien og teorien på plads. Meget af jeres arbejde i fagpakken er forankret i et konkret projekt, SkyCave, som starter som en simpel multi-user tre-lags arkitektur, men som igennem kurset bliver refaktoriseret til en skalerbar, ’highly available’, microservice arkitektur, som I kontinuert idriftsætter via en DevOps proces. I de senere dele af fagpakken har I et stærkt ­fundament, og I får mulighed for at tone/fokusere på emner, som I finder specielt interessante såsom ’architectural stability’, versioning, performance optimering, event sourcing, chaos engineering, monitoring og meget andet.”
Henrik Bærbak Christensen, underviser på fagpakken Microservices og DevOps.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik