It-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor

For at et it-forandringsprojekt skal lykkes, er det nødvendigt at have fokus på ikke bare det tekniske og det forretningsmæssige, men også på den menneskelige side af projektet. Som ansvarlig for implementering af it-forandringer skal du kunne engagere og motivere de personer, der bliver berørt, og du kan høste store gevinster ved at angribe opgaven ud fra både et organisatorisk niveau, et gruppeniveau og et individuelt niveau. Fagpakken 'It-forandringsagenten – håndtering af den menneskelige faktor' giver dig et markant kompetenceløft i forhold til at være en endnu mere kompetent forandringsagent. Ansøg senest 1. juli her. Download flyer for fagpakken It-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor.

Målgruppe:

It-medarbejdere og it-konsulenter, der har it-baserede forandringer og ændringer af organisationsmedlemmers arbejdsvaner som del af deres arbejdsopgaver.

  Undervisningsform:

Undervisningen foregår via en seminarrække kombineret med litteraturlæsning.

Deltagerne understøttes gennem fagpakken i at arbejde med at skabe en integreret, personlig stil som forandringsagent og læringsskaber.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Forandring af arbejdsfællesskaber - it-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationen 04.09.20 - 29.10.20 7.000 5 AAU
Forandring af medarbejdere - den menneskelige faktor i arbejdet med it-projekter 30.10.20 - 03.12.20 7.000 5 AAU
It-forandringsagenten - den integrerede, personlige stil 04.09.20 - 30.01.21 7.000 5 AAU
Indhold:

'It-forandringsagenten' tager udgangspunkt i de udfordringer, som it-medarbejdere møder, når de skal iværksætte og implementere it-forandringer, som er besluttet på ledelsesplan. Du lærer metoder til at tilrettelægge og kommunikere forandringer, så de lykkes, motivere organisationsmedlemmer til at gøre det, der skal gøres - også dem, der er imod forandringerne, hjælpe organisationsmedlemmer til at lære det nye og involvere organisationsmedlemmer i at spotte forandrings- og forbedringsbehov.

Organisationen er et arbejdsfællesskab, hvor mennesker spiller sammen med strukturer og teknologier, den er levende og bevægelig og følger ikke altid en lineær eller teknisk rationalitet. Forandringer skal med andre ord håndteres med sans for både den tekniske, den forretningsmæssige og den menneskelige side af organisationen. Derfor er der mange gevinster i at anskue forandringen på et organisatorisk niveau, et gruppeniveau og et individuelt niveau.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag:

 • Forandring af arbejdsfællesskaber – it-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationen
 • Forandringer af medarbejdere – den menneskelige faktor i arbejdet med it-projekter
 • It-forandringsagenten – den integrerede, personlige stil.


De to første fag har som mål, at deltagerne tilegner sig en række relevante teorier om og metoder til den kompetente forandringshåndtering af den menneskelige faktor relateret til it-projekter.

I det tredje enkeltfag skal deltagerne anvende og udfordre teorierne i praksis i forhold til egen rolle i projekter i egen organisation eller interesseområde for hermed at udvikle egen tilgang som forandringsagent.

Deltagelse på tredje enkeltfag forudsætter forudgående deltagelse på de to øvrige enkeltfag.

Udbytte:

Målet med fagpakken er at give deltagerne solide redskaber til håndtering af forandringer i it-projekter med særligt fokus på den menneskelige side af organisationen.

Deltagerne vil opnå indsigt i og en række metoder til at skabe læring på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau. Endvidere vil de skabe en integreret, personlig stil som forandringsagent og læringsfacilitator.

Viden
Gennem fagpakken opnår deltagerne viden om teorier, metoder og teknikker inden for følgende områder:

 • Teorier om forandringsledelse med særligt fokus på den menneskelige faktor – og de metoder til at designe og drive forandringer, der ligger i hver forandringsteori.
 • Participation og involvering af medarbejdergrupper med en ikke-it-baggrund i behovsafdækning og udvikling af it-understøttede processer.
 • Teorier om kommunikation i it-forandringsprojekter.
 • Teorier om motivation og modstand.
 • Adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner.
 • Teorier og metoder til at analysere egen organisation som forandringskontekst, forandringskulturen og de igangværende it-relaterede forandringer i egen organisation.
 • Teorier og metoder til at analysere og arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og facilitator for læring.

Deltagerne vil ydermere kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse emner.

Færdigheder
Deltagerne skal efter at have gennemført fagpakken kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere og vurdere konkrete forandringsudfordringer og problemer og komme med forslag til løsning af dem. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • træffe beslutning om og redegøre for, hvilken/hvilke forandringstilgang(e) som vil være anvendelige i forhold til de mennesker, der er berørt af et forandringsprojekts særlige mål, vilkår og udfordringer,
 • analysere og forholde sig til aktørers og gruppers reaktioner over for forandringer i forbindelse med it-projekter,
 • arbejde refleksivt med forståelser af motivation og ejerskab for forandringer – og tilgange til at skabe dette,
 • gennemføre en analyse af og arbejde med egen organisation som forandringskontekst,
 • udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt, der styrker og udvikler egne færdigheder og egen rolleforståelse som forandringsagent og læringsskaber.

Kompetencer
Deltagerne skal kunne reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne og påtage sig ansvar i udviklings- og forandringsprojekter i egen organisation.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • kunne anvende forandringstilgange i egne projekter med hensynstagen til det enkelte projekts særlige mål, vilkår og udfordringer,
 • kunne analysere et projekt for, hvilke interessenter der er særligt vigtige for projektet, og hvad der er interessentgruppernes rationaler og interesser,
 • inddrage og forholde sig til interessenterne, så de kan blive konstruktive medspillere i forandringen eller i udviklingen af et arbejdsfelt,
 • tilrettelægge kommunikationen i it-forandringsprojektets enkelte faser - i forhold til relevante grupper og det enkelte organisationsmedlem,
 • kunne skabe motivation og ejerskab for forandringer i egen organisation,
 • kunne understøtte og motivere adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner,
 • arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og facilitator for læring.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.
 
Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Forandring af arbejdsfællesskaber - it-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationen 04.09.20 - 29.10.20 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
04.09.20 (kortere online opstartsmøde)
11.-12.09.20
Udbyder:
Aalborg Universitet
Indhold:

Med dette fag får du en række forståelser og metoder, som it-medarbejdere kan bruge til at forstå, håndtere og justere menneskers reaktioner og adfærd i it-forandringsprojekter i organisationen.

Der er to overordnede indholdselementer: dels teorier og metoder til at identificere, forstå og håndtere den menneskelige faktor, som kan bidrage til succesrige forandringer. Dels kommunikation i it-forandringsprojekter i forhold til grupper og det enkelte organisationsmedlem, så disse bliver motiverende, konkrete og handlingsrettede.

Udbytte:

Målet med faget er, at deltagerne tilegner sig en række relevante teorier om og metoder til den kompetente forandringshåndtering af den menneskelige faktor relateret til it-projekter.

Faget skal opbygge en række forståelser og metoder, som it-medarbejdere kan bruge til at problematisere, forstå, håndtere og justere it-forandringsprojekter i organisationen.

Viden
Gennem faget skal deltagerne opnå viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for følgende områder:

 • Klassisk og postmoderne teorier om forandringsledelse og forskellige typer af forandringsprojekter med særligt fokus på den menneskelige faktor – og de metoder til at designe og drive forandringer, der ligger i hver forandringsteori.
 • Teorier om interessentanalyse og interessenthåndtering med særligt fokus på at skabe mening og ejerskab.
 • Teorier om involvering af medarbejdergrupper med en ikke-it-baggrund i behovsafdækning og udvikling af it-understøttede processer.
 • Teorier om kommunikation i it-forandringsprojekter i de enkelte faser – set i forhold til grupper og det enkelte organisationsmedlem.

Deltagerne skal desuden kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Færdigheder
Efter at have gennemført faget skal deltagerne kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete it-forandringsprojektrelaterede problemstillinger i praksis.

De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag. Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at analysere et it-projekt med henblik på at:

 • kunne bruge modulets viden til at vurdere, hvilken type projekt der er tale om,
 • kunne beslutte og redegøre for, hvilken/hvilke forandringstilgang(e) som vil være anvendelige i forhold til de personer, der er berørt af projektets særlige mål, vilkår og udfordringer,
 • kunne analysere det enkelte projekts kommunikationsbehov og muligheder.

Kompetencer
Deltagerne skal kunne anvende teorier og metoder tilpasset de særlige udfordringer i egen organisation. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen af den sammenhæng, som de valgte løsninger indgår i. De vigtigste kompetencer er:

 • at kunne analysere et projekt i forhold til, hvilke interessenter der er særligt vigtige for projektet, og hvad der er interessentgruppernes rationaler og interesser,
 • at være i stand til at inddrage og håndtere interessenterne, så de kan blive konstruktive medspillere i forandringen eller udviklingen af et arbejdsfelt,
 • at være i stand til at tilrettelægge kommunikationen i it-forandringsprojektets enkelte faser - i forhold til relevante grupper og det enkelte organisationsmedlem.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en seminarrække kombineret med litteraturlæsning.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel, intern, skriftlig opgave af et omfang på 8-10 sider. Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Forandring af medarbejdere - den menneskelige faktor i arbejdet med it-projekter 30.10.20 - 03.12.20 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
30.-31.10.20
Udbyder:
Aalborg Universitet
Indhold:

Faget fokuserer på forudsætninger for og metoder til at sikre forandring, bevægelse og effekt af it-projekter hos alle de individer og grupper, der skal bruge nye systemer.

Succes i et forandringsprojekt kan kun opnås, såfremt it-medarbejdere og it-projektledere har en personlig, integreret praksis og reflekteret stil som forandringsagenter. Man må være afklaret på, hvilke tilgange og metoder, man bruger, og om de passer til én selv, til ens forandringsprojekter og til organisationen med den kultur og de udfordringer, den har.

Udbytte:

Målet med faget er, at deltagerne bliver i stand til at analysere og håndtere organisationsmedlemmers motivation og modstand i forbindelse med it-projekter, forstå magtrelationers betydning for et it-projekt samt kunne arbejde med individers og gruppers adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i forbindelse med it-projekter.

Viden
Gennem faget skal deltagerne opnå viden om teorier og metoder inden for følgende områder:

 • Teorier om motivation og modstand i forbindelse med it-projekter.
 • Teorier om individers adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i forbindelse med it-projekter.
 • Adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i grupper i forbindelse med it-projekter.
 • Teorier om magt – og metoder til at håndtering af magtfulde aktører i it-projekter.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Færdigheder
Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at:

 • analysere aktørers og gruppers reaktioner over for forandringer i forbindelse med it-projekter, herunder hvordan man kan håndtere og drage konsekvenser af modvillige organisationsmedlemmer og passiv og aktiv modstand,
 • arbejde refleksivt med forståelser af motivation og ejerskab for forandringer – og tilgange til at skabe dette,
 • arbejde refleksivt med magtforståelser – og påvirke og hjælpe organisationsmedlemmer, som man ikke kan bestemme over.

Kompetencer
Deltagerne skal kunne omsætte og tilpasse teorier, metoder og modeller til konkrete forslag til løsning af problemstillinger fra egen organisations it-projekter. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejde løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den organisatoriske sammenhæng, løsningen indgår i. De vigtigste kompetencer er:

 • at kunne skabe motivation og ejerskab for forandringer i egen organisation,
 • at  kunne understøtte og motivere individers adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i forbindelse med it-projekter  i egen organisation,
 • at kunne understøtte og motivere gruppers adfærdsændring, forandring og kompetenceudvikling i forbindelse med it-projekter i egen organisation.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en seminarrække kombineret med litteraturlæsning.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel, intern, skriftlig opgave af et omfang på 8-10 sider. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It-forandringsagenten - den integrerede, personlige stil 04.09.20 - 30.01.21 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
04.-05.12.20
Udbyder:
Aalborg Universitet
Indhold:

I dette fag præsenteres de relevante teorier og metoder, og deltagerne gennemfører en analyse af egen organisation som forandringskontekst.

Deltagerne skal arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber. De skal udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt, hvor der vil være løbende refleksion på seminarerne over erfaringerne med omsætning af disse tiltag i egen praksis.

Deltagelse i dette tredje enkeltfag kræver deltagelse i de to forudgående enkeltfag på fagpakken.

Udbytte:

Faget viderefører teorier og metoder fra de to foregående fag. Det sætter fokus på it-forandringsagentens egen rolle og stil i forhold til egne opgaver, rammer, muligheder og udfordringer. Målet er at understøtte deltagerne i at skabe en integreret, personlig stil som forandringsagent og læringsskaber i egen organisation i forhold til eksisterende og nye opgaver.

Viden
Gennem faget skal deltagerne opnå viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for følgende områder:

 • Teorier og metoder til at analysere egen organisation som forandringskontekst, forandringskulturen og de igangværende it-relaterede forandringer i egen organisation – med særligt fokus på elementerne i de to tidligere enkeltfag.
 • Metoder til at udarbejde og gennemføre et projekt, der tager afsæt i fagpakkens fagområde, og som har til hensigt at udvikle egen tilgang som forandringsagent.
 • Teorier og metoder til at analysere og arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Færdigheder
Deltagerne skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere og analysere rollen som forandringsagent og læringsskaber, analysere udviklingspotentialer i disse roller og tilrettelægge et personligt udviklingsprojekt.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at:

 • gennemføre en analyse af og arbejde med egen organisation som forandringskontekst,
 • udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt, der styrker og udvikler egne færdigheder og rolleforståelse som forandringsagent og læringsskaber.

Kompetencer
Deltagerne skal efter at have gennemført faget være i stand til at udvikle egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i. Deltagerne skal således være i stand til at:

 • analysere og arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber,
 • sikre omsætning af ovennævnte tiltag i egen praksis.
Undervisningsform:

I løbet af enkeltfaget skal deltagerne præsentere og redegøre for egne overvejelser, egen forandringspraksis og it-organisation. De modtager faglig vejledning samt deltager i mindre gruppearbejder med henblik på udvikling af kompetencer til at agere i it-forandringer, skabe læring og udvikle en personlig stil som forandringsleder.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve med ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins skalaen.

Eksamen tager udgangspunkt i deltagerens projektrapport og  mundtlige præsentation samt dialog med eksaminator og censor på baggrund af fagets læringsmål.  Deltagerne skal demonstrere evnen til at identificere og analysere forskellige typer udvalgte udfordringer og forandringsprocesser, kunne reflektere over egen praksis ud fra et forandringsagentperspektiv og komme med forskellige løsnings- og handlemuligheder i relation til en organisatorisk kontekst med et eller flere it-forandringsprojekter/udviklingsopgaver. Deltagerne skal fremkomme med overvejelser om og konkretisering af egen kompetenceudvikling, udvikling af eget repertoire og personlige stil som forandringsagent og læringsskaber. Varigheden af eksamen er berammet til en halv time inkl. votering.


Deltagerportræt

"Fagpakken bestod af en god blanding af teori og praksis, og det var tydeligt, at underviserne havde fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår uden for universitetets mure. Det var kort sagt et kæmpe plus, at det faglige stof var direkte anvendeligt i praksis. Fagpakken har betydet, at jeg er blevet mere reflekteret over, både min egen og andres ledelsesstil, og jeg er helt sikkert selv blevet en mere selvsikker it-leder, fordi jeg nu har en teoretisk ballast at trække på."

Michael Haurum Lægsgaard, konsulentchef ved Shareminds og tidligere deltager på fagpakken It-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor.

Praktisk information

Periode:
04.09.20 - 30.01.21
Datoer for undervisning:
04.09.20 (kortere online opstartsmøde)
11.-12.09.20
30.-31.10.20
04.-05.12.20
Pris:
21.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur samt til ophold og forplejning under seminarerne.
ECTS:
15
Max. deltagerantal:
25
Sprog:
Dansk - dele af pensum er på engelsk
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Hotel Scandic Aalborg
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Øst
Fagansvarlig:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Jan Rosenmeier
E-mail: jan.rosenmeier(at)gmail.com
Tlf: 8755 1812

Praktisk vejledning:
Kontorfuldmægtig Maj-Britt Skovhus
E-mail: mbs(at)learning.aau.dk
Tlf: 9940 3064


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik