It-sikkerhed i organisationer

It-sikkerhed kan ikke håndteres som et rent teknisk anliggende. For at kunne arbejde professionelt med it-sikkerhed i en organisation eller med udvikling af sikre it-systemer og netværk er det strengt nødvendigt at tage højde for it-brugernes adfærd, virksomhedens løbende behov for sikkerhed, etik og jura m.v. Politikker og procedurer for it-sikkerhed skal afstemmes efter disse forhold, og det er vigtigt at kunne kommunikere om it-sikkerhed bredt i organisationen.

Målgruppe:

Fagpakken er rettet mod personer, som ønsker at arbejde professionelt med it-sikkerhed i organisationer. Det kan f.eks. være ledere eller medarbejdere med ansvar for udarbejdelse, implementering og evaluering af it-sikkerhedsprocedurer i organisationer eller teknikere, der arbejder med netværkssikkerhed eller softwaresikkerhed og har brug for en helhedsforståelse af sikkerhed i organisationer. Målgruppen søger større viden om it-sikkerhed i organisationer og efterspørger redskaber til grundige metoder til at analysere, beskrive og forstå organisationens it-sikkerhedsløsninger i relation til organisationens medarbejdere, brugere og/eller kunder.

  Undervisningsform:

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af seminarer og selvstændigt arbejde. Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases.

Det tredje enkeltfag er tilrettelagt som et problemorienteret projektarbejde støttet af seminarer, workshops og vejledning.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Sikker it - etik og ret 06.02.20 - 19.03.20 7.000 5 AAU
It-sikkerhedspraksis 20.03.20 - 01.05.20 7.000 5 AAU
It-sikkerhedsgovernance 01.05.20 - 30.06.20 7.000 5 AAU
Indhold:

Fagpakken It-sikkerhed i organisationer giver dig viden og kompetencer til at indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse it-sikkerhedsmæssige problemstillinger i en organisation.

Du får viden om blandt andet it-etik og it-jura. Du lærer teorier og metoder til analyse og forståelse af it-sikkerhedspraksis og -adfærd, som påvirker og påvirkes af it-sikkerheden i organisationen. Du får indsigt i udarbejdelse af politikker og procedurer omkring it-sikkerhed, og deres mulighed for at blive gennemført i praksis, og du får et sprog, så du kan tale med både fagfæller og ikke-specialister om it-sikkerhedsproblemer og -løsninger.

Fagpakken består af tre enkeltfag:

 1. Sikker it – etik og ret
 2. It-sikkerhedspraksis
 3. It-sikkerhedsgovernance

 

Deltagelse i 2. og 3. enkeltfag forudsætter deltagelse i forudgående enkeltfag.

Udbytte:

Deltagerne på fagpakken opnår indsigt i områder af betydning for arbejdet med it-sikkerhed i organisationer, får et helhedsorienteret syn på it-sikkerhed og kan på et videnskabeligt grundlag arbejde med at identificere og analysere problemstillinger og udarbejde løsningsforslag.

Viden:
Gennem fagpakken skal deltagerne opnå viden om:

 • It-etik, herunder specifikt i relation til it-sikkerhed.
 • It-jura i særlig tilknytning til it-sikkerhed og it-kriminalitet.
 • It-sikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst.
 • Metoder til kortlægning og analyse af it-sikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst.
 • It governance vedrørende it-sikkerhed i organisationer.
 • Udarbejdelse af politikker og procedurer vedrørende it-sikkerhed.

Færdigheder:
Gennem fagpakken skal deltagerne opnå færdigheder til at:

 • vurdere og beskrive problemstillinger af etisk og juridisk art, hvad angår virksomheders og organisationers it-sikkerhed,
 • indsamle og analysere data vedrørende it-sikkerhedsadfærd,
 • udarbejde, vurdere og beskrive it-sikkerhedsprocedurer og politikker,
 • planlægge implementering af it-sikkerhedsløsninger i organisationer.

Kompetencer:
Gennem fagpakken skal deltagerne opnå kompetencer til at:

 • anvende fagets teorier og metoder til iværksættelse af undersøgelser af it-sikkerhed,
 • planlægge og gennemføre undersøgelser af it-sikkerhedsadfærd,
 • anvende fagets teorier og metoder til iværksættelse af og undersøgelse af it-sikkerhedsgovernance i organisationer,
 • kommunikere med fagfæller og ikke-specialister om it-sikkerheds problemstillinger og løsninger,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse it-sikkerhedsmæssige problemstillinger,
 • reflektere over og udvikle egen praksis.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.
 
Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Sikker it - etik og ret 06.02.20 - 19.03.20 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
06.02.20 (intro, eftermiddag)
07.-08.02.20
Udbyder:
Aalborg Universitet
Indhold:

Enkeltfaget giver deltagerne indsigt i it-etik og it-jura i konkret tilknytning til it-sikkerhedsmæssige aspekter. Herunder oparbejder deltagerne viden om teorier og metoder med henblik på at kunne analysere, klarlægge, beskrive og forstå etiske og juridiske problemstillinger i organisationers og virksomheders tilrettelæggelse, organisering og drift af en sikker it-organisation.

Udbytte:

Viden:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå viden om:

 • It-etik, herunder specifikt i relation til it-sikkerhed.
 • It-jura i særlig tilknytning til it-sikkerhed og it-kriminalitet.

Færdigheder:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå færdigheder til at:

 • vurdere og beskrive problemstillinger af etisk og juridisk art, hvad angår virksomheders og organisationers it-sikkerhed.

Kompetencer:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå kompetence til at:

 • anvende fagets teorier og metoder til iværksættelse af undersøgelser af it-sikkerhed.
Undervisningsform:

Enkeltfaget er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases, hvor deltagerne trænes i at kortlægge og forstå it-sikkerhedsproblemer i relation til etiske og juridiske teorier og metoder.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel internt bedømt skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Der gives bedømmelsen bestået/ikke-bestået.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It-sikkerhedspraksis 20.03.20 - 01.05.20 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
20.-21.03.20
Udbyder:
Aalborg Universitet
Indhold:

Enkeltfaget giver deltagerne indsigt i teorier og metoder vedrørende analyse og forståelse af it-sikkerhedspraksis i organisationer. Herunder særligt indsigt i teorier og metoder, der kan bruges til at kortlægge og analysere kompleksiteten i den vidt forgrenede adfærd, som påvirker og påvirkes af it-sikkerheden i organisationen.

Udbytte:

Viden:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå viden om:

 • It-sikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst.
 • Metoder til kortlægning og analyse af it-sikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst.

Færdigheder:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå færdigheder til at:

 • indsamle og analysere data vedrørende it-sikkerhedsadfærd.

Kompetencer:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå kompetence til at:

 • planlægge og gennemføre undersøgelser af it-sikkerhedsadfærd,
 • kommunikere med fagfæller og ikke-specialister om it-sikkerheds problemstillinger og løsninger,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse it-sikkerhedsmæssige problemstillinger.
Undervisningsform:

Enkeltfaget er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases, hvor deltagerne trænes i at kortlægge og forstå it-sikkerhedsadfærd.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel internt bedømt skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It-sikkerhedsgovernance 01.05.20 - 30.06.20 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
01.-02.05.20
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisere:
Klaus Kristensen,
Ann Starbæk Bager
Indhold:

Enkeltfaget giver deltagerne indsigt i tilrettelæggelse og ledelse af it-sikkerhedsprocedurer og -adfærd i organisationer.

Udbytte:

Viden:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå viden om:

 • It governance vedrørende it-sikkerhed i organisationer.
 • Udarbejdelse af politikker og procedurer vedrørende it-sikkerhed.

Færdigheder:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå færdigheder til at:

 • udarbejde, vurdere og beskrive it-sikkerhedsprocedurer og politikker,
 • planlægge implementering af løsningerne.

Kompetencer:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå kompetence til at:

 • anvende fagets teorier og metoder til iværksættelse og undersøgelse af it-sikkerhedsgovernance i organisationer,
 • reflektere over og udvikle egen praksis.
Undervisningsform:

Enkeltfaget er tilrettelagt som et problemorienteret projektarbejde støttet af seminarer, workshops og vejledning.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en eksternt bedømt mundtlig prøve med afsæt i en skriftlig projektopgave på maksimalt 10 sider pr. studerende (maksimal gruppestørrelse 4 studerende), dog 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Eksaminationstid: 15 minutter pr. studerende + 10 minutter pr. gruppe. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

"Mit største udbytte af fagpakken har været hele den del, der handler om it-sikkerheds-governance, hvor jeg var inde og kigge på, hvad der er af fordele og ulemper ved den måde, vi arbejder med ISO 27001 standarden for it-sikkerhed."

Læs interview med Steen Rye Jakobsen, digitaliseringskonsulent i Esbjerg Kommune - tidligere deltager på fagpakken It-sikkerhed i organisationer.

Praktisk information

Periode:
06.02.20 - 30.06.20
Datoer for undervisning:
06.02.20 (intro, eftermiddag)
07.-08.02.20
20.-21.03.20
01.-02.05.20
Pris:
21.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur samt evt. til forplejning og ophold under seminarer.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitetsbibliotek (AUB )
Langagervej 2
9220 Aalborg Øst
Fagansvarlig:
Ansøgningsskema:

Særlige bemærkninger

Download flyer om fagpakken It-sikkerhed i organisationer.

Vejledning

Faglig vejledning:
Adjunkt Martin Mølholm
E-mail: mam(at)hum.aau.dk 
Tlf: 9940 7415

Praktisk vejledning:
Kontorfuldmægtig Julie Christiansen
E-mail: julie(at)hum.aau.dk 
Tlf: 9940 8993

Fagpakkekombinationer


SPECIALIST I IT-SIKKERHED

Du kan lade denne fagpakke indgå i en specialisering i it-sikkerhed.

For at blive Master i it med specialisering i it-sikkerhed skal du gennemføre tre af nedenstående fagpakker og et masterprojekt:


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik