Online ledelse, samarbejde og læring

Mange ansatte i IT-branchen skal lede samarbejde eller lære online med kolleger på andre lokaliteter, med samarbejdspartnere i andre organisationer, med udenlandske partnere osv. På denne fagpakke får du viden om, og konkret erfaring med digitale og distribuerede samarbejdsformer, kommunikation og kulturelle aspekter, og med hvordan it kan understøtte online it-lederen og it-medarbejderen i online samarbejdet, og inden for videndeling og læring for at opnå effektiv og værdiskabende processer. Der vil derudover være fokus på at undersøge i teori og praksis, hvad det vil sige at organisere samarbejde og læring online. Ansøg her.

Målgruppe:

Ansatte (ledere, mellemledere og medarbejdere), der arbejder med digital drift og udvikling, fx i en it-afdeling, it-support eller lignende på tværs af afstande. Det kan også være medarbejdere med it-faglige baggrunde og arbejdsopgaver, men som er placeret i et tværdisciplinært team, som samarbejder eller har til opgave at lede, undervise eller være mentor i relation til for eksempel outsourcede opgaver.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af online og tilstedeværelses undervisning. Det supplerer og sikrer, at fagets faglighed kommer i spil i praksis. Der afholdes 2 seminarer med hver én fysisk tilstedeværelsesdag (hel dag), og 3 online seminarer (halve dage). Disse dage består af underviser-oplæg kombineret med gruppearbejde, øvelser og fælles diskussioner.

Mellem seminarerne er der online gruppearbejde, vejledning og obligatoriske opgavebesvarelser eller online indlæg, jf. beskrivelsen i eksamensformen. Det vil således på fagpakken være muligt at fokusere ens studiearbejde, via et problembaseret læringsprojekt, som den/de studerende selv definerer og udfolder (oftest gennem egen erhvervspraksis). Studerende vil dermed kunne zoome specifikt ind på teori-praksis relationen på én eller flere problemstillinger inden for online ledelse, samarbejde og læring. Der tilknyttes en vejleder til projektet.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på ca. 20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Online ledelse, samarbejde og læring 01.02.21 - 30.06.21 21.000 15 AAU
Indhold:

Denne fagpakke giver dig indsigt i online ledelse, samarbejde og læring, og du vil opnå erfaring med digitale empiriindsamlings-, analyse- og designmetoder. Gennem fagpakken vil der desuden være fokus på it-strategiske og it-organisatoriske opgaver ift. både udvikling, implementering og drift.

Udbytte:

Gennem fagpakken skal den studerende opnå viden om teorier, metoder og teknikker inden for følgende områder:

 • Viden om forskellige teorier om lokale og globale organisationsperspektiver og om virksomhedskultur og (inter)kulturelle udfordringer set i perspektivet af online ledelse, samarbejde og læring, i relation til multinationale, nationale og lokale relationer.

 • Kendskab til digitale metoder til at forstå, undersøge og analysere organisationer, og hvordan de kan betragtes fra fire dimensioner, nemlig individ, gruppe, organisation og mellem organisationer, og hvordan disse dimensioner påvirker online-ledelse, samarbejde og læring.

 • Viden om forskellige teorier om digitalt forankret lederskab, samarbejde og læring, og kendskab til, hvordan online ledelse, samarbejde og læring kan forstås ud fra disse teorier med særligt fokus på roller, potentialer og udfordringer, fx i forhold til at skabe tillid online.

 • Viden om sammenhænge mellem metode, teori og praksis inden for ledelse, samarbejde og læring og konkrete udfordringer i online ledelse, samarbejde og læring.

 • Den studerende skal desuden kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

Færdigheder

Den studerende skal kunne anvende teorier, metoder og modeller om online ledelse, samarbejde og læring til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger fra praksis. Den studerende skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag.

Det forventes, at den studerende efter gennemførelse af fagpakken har kompetencer til, at:

 • Udvikle og afprøve forskellige former for online ledelse, samarbejde og læring med udgangspunkt i digitale metoder, modeller og teorier fra feltet, og særligt i relation til it-afdelingers drift, implementerings- og udviklingsopgaver.

 • Forstå eget kulturelle udgangspunkt i mødet med medarbejdere med andre kulturelle udgangspunkter.

 • Facilitere online møder i de fire organisatoriske dimensioner.

 • Analysere og vurdere potentialer og konsekvenser af social software, når den bliver brugt til online ledelse, samarbejde og læring.

 • Lede og kommunikere it-udviklings- og forandringsprocesser, der indebærer online ledelse, samarbejde og læring.

Kompetencer

Konkret forventes det, at den studerende efter gennemførelse af fagpakken har kompetencer til, at:

 • Reflektere over og udvikle egen praksis i online ledelse, samarbejde og læring.

 • Påtage sig ansvar for at styre udvikling og implementering af online ledelse samarbejde og læring i egen organisation eller interesseområde, med særlige kompetencer inden for It-afdelingens områder af udvikling, implementering og drift.

 • Undersøge, afdække , analysere og håndtere udfordringer i online ledelse, samarbejde og læring i egen organisation eller interesseområde med udgangspunkt i fagets digitale metoder og faglige teorier.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.
 
Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Det er en fordel at have erfaring med ledelse og/eller organisering af samarbejds- eller læringsprocesser i for eksempel it-afdelinger. Desuden bør deltagerne kunne læse og arbejde med faglige engelsksprogede tekster.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Online ledelse, samarbejde og læring 01.02.21 - 30.06.21 21.000 15 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Hotel Scandic Aalborg
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Øst
Indhold:

Fagpakken er bygget op af tre faglige temaer, nemlig: 

 • det intra og inter-organisatoriske
 • det globale, nationale og lokale
 • udfordringer og potentialer i online ledelse, samarbejde og læring.

De to første giver teoretisk indføring i fagpakkens emner. I det tredje tema skal deltagerne anvende teorierne i praksis i forhold til egen organisation eller interesseområde og herunder skabe ny viden inden for det valgte område. På tværs af disse temaer vil der være et gennemgående metodisk fokus, hvor særligt digitale tilgange til at undersøge, analysere og udvikle rammerne for online ledelse, samarbejde og læring er i fokus.

Eksamensform:

Eksamen består af to dele. For det første en tilfredsstillende aktiv tilstedeværelsesdel, for det andet en mundtlig prøve med ekstern censur på grundlag af skriftligt arbejde. Det er en forudsætning for at aflevere det skriftlige arbejde, at den studerende har deltaget tilfredsstillende i den aktive tilstedeværelsesdel.


Praktisk information

Periode:
01.02.21 - 30.06.21
Pris:
21.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur samt til ophold og forplejning under seminaret.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk og engelsk
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Hotel Scandic Aalborg
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Øst
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Download tidligere flyer for fagpakken Online ledelse, samarbejde og læring.

Fagpakken Online ledelse, samarbejde og læring erstatter de tidligere udbudte fagpakker Globale projekter - håndtering af distribueret samarbejde og Online distanceledelse. Derfor kan de to tidligere udbudte fagpakker ikke indgå i et masterprogram sammen med Online ledelse, samarbejde og læring.

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Rikke Ørngreen
E-mail: rior(at)learning.aau.dk
Tlf: 9940 2314 

Praktisk vejledning:
Kontorfuldmægtig Maj-Britt Skovhus
E-mail: mbs(at)learning.aau.dk
Tlf: 9940 3064

Fagpakkeprojekter
It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik