Database design, udvikling og optimering

Denne fagpakke giver et solidt kendskab til de teknologier og teorier, der ligger bag de databasesystemer, der anvendes til at gemme data fra f.eks. administrative systemer og webapplikationer. Databaseteknologi anvendes i en bred vifte af softwaresystemer og mængden af data, der gemmes synes at være evigt voksende. Det er derfor væsentligt at være i stand til at bygge softwaresystemer, der kan håndtere mange opdateringer og forespørgsler fra mange samtidige brugere. Ansøgningsfristen er blevet forlænget til 20. august, ansøg her. Download flyer for fagpakken Database design, udvikling og optimering.

Målgruppe:

Softwareudviklere/designere, der beskæftiger sig med håndtering af både simple og komplekse data.
Databaseadministratorer, der står for den daglige drift af en database.
Softwareprojektledere, der ønsker et dybere teknisk kendskab til, hvordan databaser kan designes og anvendes effektivt i en softwarearkitektur, herunder kendskab til avancerede features.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og netbaseret undervisning.

På hvert enkeltfag arbejder deltagerne med et miniprojekt, der afsluttes med skriftlig rapport og mundtlig fremlæggelse.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 12-15 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Databasemanagementsystemer 02.10.20 - 18.12.20 7.000 5 AAU
Geo- og tidsdatabaser 08.01.21 - 26.03.21 7.000 5 AAU
Databaser for udviklere: Kompleks data og logik i databasen 09.04.21 - 25.06.21 7.000 5 AAU
Indhold:

Databaser har en stærk tendens til at forblive i drift i mange flere år end først planlagt. Herudover tilgås en database ofte fra en lang række softwaresystemer.  Det er derfor væsentligt, at designet af en database er godt fra begyndelsen. Et godt design skaber grundlaget for, at en database kan afvikle forespørgsler effektivt, og at databasen kan vedligeholdes, uden at softwaresystemerne, der benytter databasen, skal omskrives.

Relationelle database management systemer (RDBMS'er) er grundlaget for langt de fleste databaser i dag. Disse systemer er skræddersyet til at håndtere basale datatyper som strenge, tal og datoer. Mange softwaresystemer har brug for mere avancerede datatyper til f.eks. geodata, som det kendes fra Google Maps og Microsoft Virtual Earth. De avancerede datatyper er derfor blevet tilføjet til en række RDBMS'er. Brugen af de avancerede datatyper gør det muligt at flytte logik (programkode) ind i selve DBMS'en i form af såkaldte stored procedures.

Fagpakken dækker:

 • Design af relationelle databaser, således at disse let kan vedligeholdes.
 • Grundlæggende og avancerede forespørgsler med et specielt fokus på SQL.
 • Optimering af forespørgsler, herunder fysisk database design såsom indeksstrukturer og brug af disse.
 • Design og implementation af stored procedures og triggers.
 • Design og brug af avancerede datatyper i et objekt-relationelt databasemanagementsystem (ORDBMS). Herunder datatyper til XML dokumenter, geodata, tidsdata (temporal data) samt bruger-definerede data.
Udbytte:

Målet med fagpakken er at give deltagerne et solidt kendskab til de teknologier og teorier, der ligger bag de databasesystemer, der anvendes til at gemme data fra f.eks. administrative systemer og web applikationer. Herunder anvendelse af avancerede teknologier til at gemme og forespørge på komplekse data f.eks. geodata (spatial data), XML og tekst. 

Med udgangspunkt i den relationelle datamodel og den tilhørende standard SQL skal deltagerne lære, hvad et godt database design er. Dette skal gøre dem i stand til i praksis at kunne implementere, bruge og vedligeholde en database. Deltagerne skal kunne lave avancerede udtræk fra en database f.eks. til afrapportering, og de skal kunne ændre databasens indhold - begge dele ved hjælp af spørgesproget SQL. Deltagerne skal lære principperne for, hvorledes et databasemanagementsystem (DBMS) er opbygget for at kunne tune forespørgsler.

Den relationelle data model er i dag udvidet til en objekt-relationel database model, der gør det muligt at gemme og forespørge på komplekse data typer. Deltagerne skal lære at anvende komplekse data typer for geo-, tids- og XML-data. Herudover skal de lære at designe og implementere nye brugerdefinerede data typer ved hjælp af såkaldte stored procedures.

Adgangskrav:

Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse i datalogi, ikt-ingeniøruddannelse eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Deltagerne bør være gode til engelsk, da undervisningssproget er engelsk.

Undervisningen er tilrettelagt efter, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til algoritmer og datastrukturer samt har fortrolighed med et programmeringssprog såsom C, VB, Java, C#, Pascal, Perl, PHP eller Python.

Desuden er det en fordel at have erfaring med selvstændig installation og brug af større tekniske programpakker.

Deltagelse på andet enkeltfag forudsætter kompetencer svarende til dem, man får ved gennemførelse af fagpakkens første enkeltfag.
Deltagelse på tredje enkeltfag forudsætter kompetencer svarende til dem, man får ved gennemførelse af fagpakkens to første enkeltfag.

Deltagere fra den tidligere udbudte fagpakke Databaseteknologi - effektiv håndtering af store datamængder, kan opnå merit for 1. enkeltfag, hvis de har gennemført enkeltfaget Databasemanagementsystemer, og for 3. enkeltfag, hvis de har lavet projekt inden for operationelle databaser.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Databasemanagementsystemer 02.10.20 - 18.12.20 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
02.10.20
30.10.20
27.11.20
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:

På enkeltfaget vil deltagerne beskæftige sig med:

 • Den relationelle datamodel.
 • Databasedesign, herunder Entitets-Relations modellering (ER modellering).
 • Spørgesprog, herunder SQL.
 • Integritet, herunder begrebet nøgler.
 • Dataorganisering og indicering, herunder træ og hash datastrukturer.
 • Udførelse af forespørgsler, herunder optimering/tuning.
 • Transaktionshåndtering.
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne

 • konstruere og vurdere et databasedesign via brug af relevante diagrammeringsteknikker,
 • konstruere og vurdere et databaseskema, der overholder relevante designkriterier,
 • konstruere og vurdere komplekse forespørgsler i relevante spørgesprog, herunder SQL,
 • konstruere transaktioner, der overholder relevante tekniske og forretningsmæssige kriterier,
 • forstå og vurdere den relationelle datamodel,
 • forstå den interne opbygning af et databasemanagementsystem (DBMS) ,
 • forstå og anvende basal forespørgselsoptimering (tuning),
 • forstå, hvorledes data repræsenteres fysisk i et DBMS,
 • forstå og vurdere de teorier, der vedrører korrekt transaktionsudførelse, herunder samtidighedskontrol og fejlhåndtering.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og kommunikation via nettet.

Deltagerne skal under forløbet udarbejde et miniprojekt i grupper. Dette projekt skal omhandle de centrale emner, der dækkes i faget.

Miniprojektet skal være anvendelsesorienteret dvs. bruge de teknologier og teorier, der bliver gennemgået. Det er ideelt, hvis miniprojektet er relateret til og relevant for deltagernes jobs.

Undervisningssproget på faget er engelsk.

Eksamensform:

Individuel, intern evaluering med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af projektrapporten for miniprojektet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven varer normalt en halv time.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Geo- og tidsdatabaser 08.01.21 - 26.03.21 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
08.01.21
05.02.21
05.03.21
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:
 • Geodata / Spatielle data
  • Fundamentale spatielle geo datatyper
  • Nærmest-nabo (k-NN), punkt og range forespørgsler
  • Spatielle indeksering (f.eks. R-træer, quad-træer og space-filling curves)
  • Spatielle joins og spatielle relationships (f.eks. overlapper, i nærheden af, vest for)
  • Case studie med GPS data og et digital vejkort gemt i en objekt-relationel database
 • Tids / Temporale data
  • Temporale SQL data type, f.eks. period og interval
  • Transaktionstid versus validtid
  • Temporale data modeller herunder temporale nøgler
  • Coalescing af temporal data
  • Temporale join
 • Objekt-relationelle databaser (ORDBMS)
  • Forskelle til relationelle databaser
  • Basale bruger definerede typers og metoder
  • Designe og implementere simple stored procedures og triggers

De avancerede data typer er implementeret ved hjælp af de objekt-relationelle egenskaber så som komplekse datatyper og stored procedures. Derfor dækkes de basale dele af, hvorledes stored procedures anvendes.

Herefter ses i detaljer på de komplekse spatielle og temporale datatyper. Disse datatyper er understøttet af en lang række moderne ORDBMS'er. Spatielle og temporale data kan sættes samme til spatio-temporal data som gennemgås ved hjælp af et case studie i håndtering af GPS data.

Udbytte:

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne

 • forstå og anvende de basale spatielle (geodata) typer inklusive digitale vejkort,
 • forstå de mest udbredte geodata indekserings teknikker,
 • forstå og anvende spatiale operationer så som overlap, i nærheden af, inde i og spatiale joins,
 • forstå og anvende tidsdata (temporale data) på en struktureret facon,
 • forstå og anvende temporale nøgler, joins og coalescing,
 • forstå forskelle på relationelle databasesystemer og objekt-relationelle databasesystemer,
 • forstå og anvende spatio-temporale data (f.eks. GPS data),
 • forstå og anvende basale bruger-definerede datatyper,
 • forstå og anvende stored procedures til at implementere mindre stykker logik,
 • forstå og anvende triggers,
 • analysere datahåndteringsbehovet for en konkret problemstilling,
 • relatere den konkrete problemstilling til fagområdet,
 • designe en teknisk datahåndteringsløsning for en konkret problemstilling,
 • implementere løsninger med de relevante komplekse datatyper vha. førende værktøjer.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og kommunikation via nettet.

Deltagerne skal i løbet af faget udarbejde et miniprojekt i grupper. Dette projekt skal omhandle de centrale emner fra faget. Miniprojektet skal være anvendelsesorienteret dvs. bruge de teknologier og teorier, der gennemgås. Det er ideelt, hvis miniprojektet er relateret til og relevant for deltagernes jobs.

Undervisningssproget på faget er dansk eller engelsk.

Eksamensform:

Individuel, intern evaluering med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af projektrapporten for miniprojektet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven varer normalt en halv time.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Databaser for udviklere: Kompleks data og logik i databasen 09.04.21 - 25.06.21 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
09.04.21
07.05.21
04.06.21
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:

På enkeltfaget vil deltagerne beskæftige sig med

 • Objekt-relationelle databaser
  • Array og sæt som basale data typer
  • Komposite bruger definerede data typer
  • Nested tabeller (tabeller i tabeller)
  • LOB, CLOB og BLOB til f.eks. billeder, video og lyd gemt i databasen
  • Avancerede stored procedures og triggers
 • XML data
  • SQL/XML standarden
  • Relationelle data til XML
  • XML til relationelle data
  • DTD og XMLSchema
  • XPath, XQuery og relaterede XML teknologier
 • Tekst data
  • Tekst indeksering
  • Tekst søgning

Det ultimative mål med faget er, at flytte al data og logik over i et ORDBMS. Glem alt om C#, Python og Java, avanceret SQL er vejen frem!

Der arbejdes på dette fag videre med de avancerede datatyper, der kan gemmes direkte i et ORDBMS. Det er f.eks. at gemme data, der ikke er i første normal form. De datanære aspekter af at gemme og forespørge på XML i et ORDBMS dækkes i detaljer. Ligeledes gennemgås i detaljer, hvorledes løst strukturerede tekst dokumenter så som Word og Open-Office dokumenter kan gemmes og forespørges på i et ORDBMS.

Udbytte:

Efter gennemførelse af faget skal deltagerne kunne

 • forstå og anvende de avancerede bruger-definerede data typer arrays, structs og nested-tabeller,
 • designe og implementere avanceret kode, der afvikles i databasen i form at bruger definerede typer,
 • forstå og anvende de datanære aspekter af XML dokumenter,
 • forstå og anvende mapning af relationel data til XML data,
 • forstå mapning af XML data til relationel data,
 • forstå og anvende basale DTD/XMLSchema data definitioner,
 • forstå og anvende basale XPath/XQuery forespørgsler,
 • forstå og anvende hvorledes ustruktureret tekst gemmes i et ORDBMS,
 • forstå og anvende hvorledes der forespørges på ustruktureret tekst,
 • forstå og vurdere forskelle på XML, tekst og relationel data,
 • forstå og anvende avancerede bruger-definerede data typer,
 • demonstrere kendskab til relevante teorier og metoder for den aktuelle problemstilling,
 • relatere den konkrete problemstilling til fagområdet,
 • analysere datahåndteringsbehovet for en konkret problemstilling,
 • evaluere forskellige teknologier i forhold til behovene og vælge den rette,
 • designe en teknisk datahåndteringsløsning for en konkret problemstilling,
 • implementere løsninger med de relevante komplekse datatyper vha. førende værktøjer.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og kommunikation via nettet.

Deltagerne skal i forløbet udarbejde et miniprojekt i grupper. Dette projekt skal omhandle de centrale emner fra faget. Miniprojektet skal være anvendelsesorienteret dvs. bruge de teknologier og teorier, der gennemgås. Det er ideelt, hvis miniprojektet er relateret til og relevant for deltagernes jobs.

Undervisningssproget på faget er dansk eller engelsk.

Eksamensform:

Individuel, ekstern evaluering med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af projektrapporten for miniprojektet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven varer normalt en halv time.


Deltagerportræt

"Det at få lov til at gå i dybden med teorierne på en professionel og en akademisk måde gjorde mig til en meget mere stabil, velargumenteret og velfunderet udvikler af databaser, og det bruger jeg ekstremt meget nu, hvor jeg sidder som arkitekt."

Læs interview med Bjørn Therkelsen, Cloud Solution Architect ved CGI og tidligere deltager på fagpakken Database design, udvikling og optimering.

Praktisk information

Periode:
02.10.20 - 25.06.21
Datoer for undervisning:
02.10.20
30.10.20
27.11.20
08.01.21
05.02.21
05.03.21
09.04.21
07.05.21
04.06.21
Pris:
21.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. ophold i forbindelse med seminarer.
ECTS:
15
Sprog:
Engelsk og evt. dansk
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Fagansvarlig:
Undervisere:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Download flyer for fagpakken Database design, udvikling og optimering.

Indholdet i denne fagpakke har et vist sammenfald med indholdet i den tidligere udbudte fagpakke Databaseteknologi – effektiv håndtering af store datamængder samt den nuværende fagpakke Databaser for undervisere. Fagpakken Database design, udvikling og optimering kan derfor ikke indgå i en samlet uddannelse til Master i it med de to øvrige, nævnte fagpakker.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Kristian Torp
E-mail: torp(at)cs.aau.dk
Tlf.: 9940 7222

Praktisk vejledning:
Studiesekretær Lene Even
E-mail: even(at)cs.aau.dk
Tlf.: 9940 8853

Fagpakkekombinationer

Fagpakker værd at overveje:

Interaktionsdesign og usability-evaluering, Aalborg Universitet.

Interaktionsdesign og usability er vigtige konkurrenceparametre, når brugerne skal vælge, hvilket softwaresystem de vil købe. Fagpakken har fokus på interaktionsdesign og usability-evaluering af digitale produkter og systemer. 

Den gennemføres af undervisere ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet.

FagpakkeprojekterForskerne fortæller

Fra foråret 2016 introducerer underviserne på fagpakken Database design, udvikling og optimering en række nye undervisningstiltag. Kristian Torp, lektor ved Aalborg Universitet og underviser på fagpakken fortæller om de nye aktiviteter i artiklen Podcasts, quizzer og laboratorieøvelser.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik