Masterprojekt, softwarekonstruktion Aarhus Universitet

Masterprojektet er den afsluttende del af masteruddannelsen i it, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et emne og skabe ny viden til gavn for dig selv og din virksomhed.

Med masterprojektet skal du vise, at du kan identificere og afgrænse en relevant problemstilling, behandle den ved anvendelse af teorier og metoder fra uddannelsen og formidle dine resultater til andre.

Målgruppe:

Master i it-studerende, der har gennemført tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra linjen i softwarekonstruktion.

  Undervisningsform:

Du skal arbejde selvstændigt eller i en gruppe med max. tre personer med at skrive dit masterprojekt. Den afsluttende mundtlige prøve er individuel.

Aarhus Universitet, Datalogisk Institut, udbyder masterprojekt inden for linjen i softwarekonstruktion i forårssemestret, hvor de studerende får vejledning og opfølgning gennem hele processen.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Masterprojekt, softwarekonstruktion Aarhus Ikke fastlagt Ikke fastlagt 15 AU
Indhold:

Ved at arbejde med masterprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et emne, som du interesserer dig for, og skabe ny viden på området. Du får trænet dine evner til at anvende de metoder, teknikker og teorier, som du har lært ved dit masterstudium, og til at formidle din viden til andre.
Du fastlægger selv emnet for dit masterprojekt og afgrænser det i samarbejde med din vejleder. Det vil for de fleste være oplagt at vælge et emne, der har relation til deres daglige arbejde.
Ved udarbejdelse af masterprojektet skal du demonstrere, at du er fortrolig med almindelige principper for videnskabelig metode, og at du kan anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjens fagområde.

Projektet kan udarbejdes alene eller i grupper (max. tre personer). Ved grupper skal arbejdets og rapportens omfang afspejle, at der er tale om flere personers arbejdsindsats.

Projektrapporten skal som hovedregel udarbejdes på dansk eller engelsk. Der skal i alle tilfælde indgå et resume på engelsk.

Udbytte:

Gennem masterprojektet arbejder de studerende selvstændigt med en faglig
problemstilling og kan ved masterprojektets afslutning

  • identificere, afgrænse og formulere en datalogisk problemstilling,
  • definere og opstille metoder til løsning af problemstillingen
  • selvstændigt planlægge og under anvendelse af fagets videnskabelige metode gennemføre et større fagligt projekt,
  • analysere, kritisk diskutere og perspektivere en faglig problemstilling,
  • vurdere, kritisk analysere og sammenfatte den videnskabelige litteratur inden for et afgrænset emneområde,
  • formidle projektet gennemskueligt, kontrollerbart, fyldestgørende og klart.

Når du har afleveret dit masterprojekt og bestået den mundtlige eksamen, opnår du titlen Master i it, softwarekonstruktion.

Samlet eksamensbevis for masteruddannelsen udskrives af det universitet, hvor du har gennemført masterprojektet.

Adgangskrav:

Du skal have bestået tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra linjen i softwarekonstruktion, før du kan gå i gang med dit masterprojekt.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Masterprojekt, softwarekonstruktion Aarhus Ikke fastlagt Ikke fastlagt 15 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisere:
Afhængig af projektemne
Indhold:

Samlet består masterprojektet af et skriftligt arbejde og en mundtlig prøve (forsvar af det skriftlige arbejde). Et masterprojekts omfang er 15 ECTS - det samme som en fagpakke, og det normale er at afsætte et halvt år til opgaven.

Du kan vælge at arbejde alene eller sammen med 1-2 medstuderende. I kan hjælpe hinanden med at læse tekster igennem, diskutere og holde hinanden i gang i processen.

Projektets og rapportens omfang skal afspejle masterprojektets belastningsmål. Projekter udført af én studerende skal afspejle 15 ECTS, af to studerende 30 ECTS, osv.

Uanset om du skriver alene, eller I er flere sammen, får du til eksamen en individuel bedømmelse for dit masterprojekt.

Eksamensform:

Den mundtlige eksamination varer 45 minutter. Din vejleder fungerer som eksaminator, og der vil være en ekstern censor. Det gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og den mundtlige eksamination. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Praktisk information

Pris:
21.000-24.000 kr.
ECTS:
15
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisere:
Afhængig af projektemne
Ansøgningsskema:

Særlige bemærkninger

Aarhus Universitet, Datalogisk Institut, udbyder masterprojekt inden for linjen i softwarekonstruktion i forårssemestret, hvor de studerende får vejledning og opfølgning gennem hele processen. 

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Henrik Bærbak Christensen
E-mail: hbc(at)cs.au.dk
Tlf. 8942 5673

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Nat-Tech Uddannelse
E-mail:evu.nat-tech(at)au.dk
Tlf.: 8715 2821

Andre fagpakker

Herunder kan du se andre fagpakker inden for Masterprojekt Softwarekonstruktion

Masterprojekt, softwarekonstruktion Aalborg Universitet


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik