Modeldrevet, komponentbaseret udvikling af indlejret software

Kompleksiteten i og kravene til indlejret software bliver stadigt større. Modeldrevet, komponentbaseret udvikling tilbyder softwareudviklerne redskaber til at håndtere den øgede kompleksitet, til at gennemføre systematiske tests, der er effektive i både tid og kvalitet, og til at skabe robuste systemer, der kan håndtere fejl, der opstår, mens systemet er i drift. Fagpakken giver indblik i de nye udviklingsmetoder, der kan anvendes til udvikling af indlejret software, uanset hvor det anvendes.

Målgruppe:

Designere, systemarkitekter og softwareudviklere, der ønsker at udvikle deres kompetencer omkring metoder til udvikling af indlejret software.

  Undervisningsform:

I hvert enkeltfag er der tre 1-dages seminarer. Herudover arbejder deltagerne med  mindre opgaver og et miniprojekt inden for fagets emne. Mellem seminarerne er der kontakt mellem deltagere og undervisere via mail.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 12-15 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Model-baseret analyse og design af indlejret software Ikke fastlagt 8.000 5 AAU
Model-baseret test og verifikation af indlejret software Ikke fastlagt 8.000 5 AAU
Metoder og teknikker til robusthed Ikke fastlagt 8.000 5 AAU
Indhold:

Denne fagpakke har fokus på videregående metoder og teknikker til udvikling af indlejret software herunder sikring af systemers korrekthed og robusthed – med særlig vægt på anvendelse af en model- og komponentbaseret tilgang.

Fagpakken består af tre enkeltfag, der behandler disse aspekter fra forskellige vinkler:

 • Model-baseret  analyse og design af indlejret software – herunder modeldrevet udvikling og brug af modelleringsværktøjer.
 • Test og verifikation af indlejret software – herunder automatiseret test og verifikation af real-tids egenskaber samt -risikovurdering.
 • Metoder og teknikker til robusthed – herunder arkitekturens betydning for systemers robusthed og testbarhed.

Indlejret software karakteriseres som software, der primært har til opgave at reagere på stimuli fra deres omgivelser. En sådan omgivelse vil som oftest være givet ved en række tekniske komponenter, og formålet med softwaren vil typisk være at overvåge og regulere omgivelsens tilstand. Indlejret software er endvidere karakteriseret ved at have mange design constraints/krav og begrænsede ressourcer (real-tid, cpu, lager, energi), som medfører høj kompleksitet i kravsanalysen.

Tillige indgår indlejrede systemer i stigende grad som åbne delsystemer i større systemer og sammenhænge (Cyber-physical systems og Internet of Things), hvilket stiller ekstra krav til ekstern kommunikation og robusthed.

Gennem introduktion af relevante metoder, teknikker og værktøjer bliver du som deltager i fagpakken i stand til selvstændigt at udvikle og validere indlejret software, der varetager ikke-trivielle styringsopgaver på en sådan måde, at det er robust over for fejl i de enkelte komponenter. I hvert enkeltfag vil der blive arbejdet med praksis gennem et miniprojekt, der meget gerne må tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra deltagernes egne erfaringer og virksomhed. Herved skabes der mulighed for, at deltagerne kan reflektere over og udvikle egen praksis.

Udbytte:

Som deltager på denne fagpakke opnår du et detaljeret kendskab til metoder og teknikker til udvikling, design og implementering af indlejret software samt til metoder og teknikker til sikring af systemers korrekthed og robusthed. Emnerne bliver præsenteret ud fra en model- og komponentbaseret tilgang, og der gives en grundlæggende introduktion til modeldrevet arkitektur, da denne p.t. er det bedste bud på, hvordan den hastigt voksende systemkompleksitet kan håndteres.

Efter gennemførelse af fagpakken er det målet, at deltagerne kan:

 • selvstændigt og metodisk specificere og analysere krav til indlejret software med anvendelse af en model-baseret tilgang,
 • selvstændigt og metodisk udforme design af indlejret software med en modeldrevet arkitektur,
 • validere og verificere design og implementering af indlejret software med anvendelse af model-baserede udviklingsværktøjer,
 • selvstændigt fortsætte egen kompetenceudvikling og specialisering inden for indlejret software,
 • vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige metoder for analyse og design af indlejret software.
Adgangskrav:

Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse i datalogi, ikt-ingeniøruddannelse eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Praktisk erfaring i indlejret software vil være en fordel.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Model-baseret analyse og design af indlejret software Ikke fastlagt 8.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisere:
Indhold:

Faget beskæftiger sig med:

 • Model-baseret udvikling og objekt orientering.
 • Analyse og modellering af systemkrav – herunder krav fra systemomgivelsen samt funktionelle og kvantitative krav.
 • Designvalg og modellering.
 • Fra design til implementation.
 • Værktøjsunderstøttelse – herunder UML værktøjer.
 • Modellering af systemers adfærd ved hjælp af værktøjer.
Udbytte:

Fagets mål er at gøre deltagerne i stand til selvstændigt at anvende model-baserede metoder og teknikker til analyse og design af indlejrede systemer – herunder objektorienterede teknikker.

Efter gennemførelse af enkeltfaget har deltagerne færdigheder i at:

 • analysere og designe indlejret software ved brug af en model-baseret tilgang, herunder arkitektur for indlejret software,
 • implementere et design i et objektorienteret sprog (f.eks. Java),
 • modellere systemer ved hjælp af moderne designværktøjer som f.eks. Rhapsody (UML baseret),
 • definere tests og test strategier for komponent og system test.

Endvidere vil deltagerne kunne redegøre for tidssvarende modelleringsteknikker og selvstændigt kunne vurdere deres egnethed i konkrete problemstillinger.

Deltagerne opbygger praktisk erfaring gennem et miniprojekt.

Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer, opgaveløsning og mailkommunikation.

Deltagerne udarbejder et miniprojekt inden for fagets emne og dokumenterer det i en rapport på ca. 30 sider. Projektet kan udføres i mindre grupper.

Eksamensform:

7Individuel, intern prøve med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af projektrapporten fra miniprojektet. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Prøven varer normalt en halv time.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Model-baseret test og verifikation af indlejret software Ikke fastlagt 8.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisere:
Indhold:

Faget beskæftiger sig med:

 • Modellering af indlejret software.
 • Automatisk verifikation af modeller.
 • Model-baseret test af indlejret software.
 • Automatiseret test.
 • Risikoanalyse.
Udbytte:

Fagets mål er, at deltagerne bliver i stand til selvstændigt at anvende moderne metoder og teknikker til automatiseret test og verifikation af indlejret software.

Efter gennemførelse af enkeltfaget har deltagerne færdigheder i at:

 • modellere adfærd, interaktion og kommunikation i realtidssystemer ved hjælp af designværktøjer, f.eks. Uppaal (tilstandsmaskiner med tid),
 • specificere funktionelle og tids-krav præcist,
 • foretage automatisk verifikation af modeller,
 • foretage automatisk generering af test cases fra modeller til validering af realtidssystemer,
 • foretage automatisk test af indlejret software,
 • analysere risikofaktorer for indlejrede systemer.

Endvidere vil deltagerne kunne redegøre for moderne teknikker og værktøjer og test og selvstændigt vurdere deres egnethed i konkrete problemstillinger.

Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer, opgaveløsning og mailkommunikation.

Deltagerne udarbejder et miniprojekt inden for fagets emne og dokumenterer det i en rapport på ca. 30 sider. Projektet kan udføres i mindre grupper.

Eksamensform:

Individuel, intern prøve med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af projektrapporten fra miniprojektet. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Prøven varer normalt en halv time.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Metoder og teknikker til robusthed Ikke fastlagt 8.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisere:
Indhold:

Faget beskæftiger sig med:

 • Komponentarkitektur.
 • Sikkerhedsanalyse.
 • Fejltolerance.
Udbytte:

Fagets mål er at gøre deltagerne i stand til selvstændigt at anvende metoder og teknikker til sikring af indlejrede systemers pålidelighed og robusthed.

Efter gennemførelse af enkeltfaget har deltagerne færdigheder i at:

 • analysere og vælge en relevant komponent-arkitektur,
 • SIL, krav til udviklingsprocessen,
 • anvende  teknikker til struktureret analyse af komponentfejl,
 • anvende  teknikker til sikring af fejltolerance – herunder fejlhåndtering, genopretning (recovery) og redundans.

Endvidere vil deltagerne kunne redegøre for moderne metoder og teknikker til pålidelighed og robusthed samt selvstændigt vurdere deres egnethed i konkrete problemstillinger.

Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer, opgaveløsning og mailkommunikation.

Deltagerne udarbejder et miniprojekt inden for fagets emne og dokumenterer det i en rapport på ca. 30 sider. Projektet kan udføres i mindre grupper.

Eksamensform:

Individuel, ekstern prøve med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af projektrapport. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Prøven varer normalt en halv time.


Deltagerportræt

”Jeg kan se, at den faglige dybde fagpakken gav mig, kombineret med min øgede erfaring, er årsag til, at jeg i dag kan trække nogle mere avancerede og bredere opgaver hjem for min virksomhed”, fortæller Uffe Lunddorf, tidligere studerende på fagpakken Modeldrevet, komponentbaseret udvikling af indlejret software. Læs hele interviewet med Uffe Lunddorf.

Praktisk information

Pris:
24.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. ophold i forbindelse med seminarer.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aalborg Universitet
Fagansvarlig:
Undervisere:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Ulrik Nyman
E-mail: ulrik(at)cs.aau.dk 
Tlf: 9940 9985

Praktisk vejledning:
Studiesekretær Lene Even
E-mail: even(at)cs.aau.dk
Tlf: 9940 8853

Fagpakkekombinationer

Fagpakker værd at overveje:

Interaktionsdesign og usability-evaluering, Aalborg Universitet.

Interaktionsdesign og usability er vigtige konkurrenceparametre, når brugerne skal vælge, hvilket softwaresystem de vil købe. Fagpakken har fokus på interaktionsdesign og usability-evaluering af digitale produkter og systemer. 

Den gennemføres af undervisere ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet.

Forskerne fortæller

Mød Brian Nielsen i "Forskerne fortæller"

Hør lektor Brian Nielsen fortælle om, hvordan en modelbaseret test kan spare tid ved udvikling af indlejrede systemer.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik