Pålidelig software og softwarearkitektur

Du kan gøre meget selv for at udvikle dine softwaresystemer, så de ikke fejler. Men din software er også afhængig af andre softwaresystemer, og der kan være mange grunde til, at dele af softwaren pludselig ikke fungerer. Så er det vigtigt, at du har bygget en softwarearkitektur, der er forberedt på fejl og kan sikre, at dine systemer overlever alligevel. Denne fagpakke giver dig teknikker og metoder til at analysere, designe og evaluere pålidelige software systemer - både på det kodenære og på det arkitektoniske niveau, så du kan udvikle softwaresystemer med høj grad af pålidelighed.

Målgruppe:

Softwarearkitekter, it-udviklere, testere samt projekt- og mellemledere for udvikling af større it-systemer.

  Undervisningsform:

Seminarer kombineret med forskellige former for netstøttet undervisning.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 12-15 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Indhold:

Fagpakken dækker centrale emner inden for

 • software test,
 • test processer,
 • review,
 • debugging,
 • værktøjer,
 • arkitektoniske taktikker,
 • mønstre for pålidelighed og tilgængelighed.

Desuden berøres mere specialiserede områder såsom

 • fejltolerante systemer,
 • replikering,
 • virtualization,
 • cloud-computing,
 • autonomic computing,
 • self-healing architectures.
Udbytte:

Målet med fagpakken er, at deltagerne bliver fortrolige med centrale begreber og problemstillinger inden for emneområdet, samt med teknikker til analyse, design og evaluering af pålidelige software systemer. Det gælder både på det kodenære og det arkitektoniske niveau.

Deltagerne opnår praktiske kompetencer inden for konkrete metoder, teknikker, og værktøjer til test, debugging og review samt til evaluering og sikring af pålidelige og tilgængelige arkitekturer.

Desuden opnår de akademiske kompetencer med vægt på analytiske aspekter, metodik og formidling.

Adgangskrav:

Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse i datalogi, ikt-ingeniøruddannelse eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Erfaring med udvikling af større it-systemer. Deltagerne skal være i stand til at læse teknisk materiale på engelsk.

Deltagerportræt

Læs interview med tidligere deltager på fagpakken, Michael Kaare Christensen, systemarkitekt ved Videncenter for Landbrug.

Praktisk information

Pris:
18.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. ophold under seminarer.
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N

Særlige bemærkninger

Download tidligere flyer for fagpakken Pålidelig software og softwarearkitektur.

Indholdet i denne fagpakke har et vist sammenfald med indholdet i den tidligere udbudte fagpakke Software: pålidelighed og test. Disse to fagpakker kan derfor ikke begge indgå i en samlet uddannelse til master i it.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Henrik Bærbak Christensen
E-mail: hbc(at)cs.au.dk
Tlf. 2165 8252

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Science and Technology
E-mail: evu.st(at)au.dk
Telefon: 8715 2821

Fagpakkekombinationer

Fagpakker værd at overveje:

Interaktionsdesign og usability-evaluering, Aalborg Universitet.

Interaktionsdesign og usability er vigtige konkurrenceparametre, når brugerne skal vælge, hvilket softwaresystem de vil købe. Fagpakken har fokus på interaktionsdesign og usability-evaluering af digitale produkter og systemer. 

Den gennemføres af undervisere ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet.

Fagpakkeprojekter


Her er eksempler på projekter, som tidligere deltagere i fagpakken har arbejdet med:

 • Availability og reliability i softwarearkitektur.
 • Fault Tree Analysis as a Technique for Decomposing the Failures of a Business Critical Software System.
 • Efficient Test Case Generation.
 • Evaluering af udbud og modenhed af self managed arkitektur software teknologier.
 • Mock Frameworks for Database Decoupling.
 • Cloud Computing og reliability - et litteratur studie.
 • Automated Testing Environment.
 • Cloud Computing og availability.
 • Delta debugging i praksis.

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik