STUDERENDE FORTÆLLER - INTERVIEWS MED MASTERSTUDERENDE

"Studerende fortæller" er interviews med studerende om deres udbytte af fagpakkerne på masteruddannelsen i it. 

Brugerorienteret produktdesign

"Når man tager en masteruddannelse, så mener jeg, at meningen er, at man skal beriges med nye, øjenåbnende vinkler på stoffet, og denne indvirkning havde denne fagpakke på mig.”


Læs hele interviewet med Trine Falbe Larsen, der omhandler fagpakken i Brugerorienteret produktdesign
 

Business Intelligence: Analyse af store databaser

"Den akademiske lære forlanger, at man kan sætte ord på tingene, og det har fagpakken hjulpet mig med. For mig er det ikke nok at vide og at kunne. Jeg vil også være i stand at forklare, hvad jeg kan, og hvorfra jeg har lært dette."  

Læs hele interviewet med Torben Laursen, der omhandler fagpakken Business Intelligence: Analyse af store databaser.

Business Process Management and Innovation

"Som Service Level Manager hos Vestas Global IT arbejder jeg med processtyring, procesudvikling, procesintegration og procesmonitorering, og de arbejdsområder har fagpakken helt sikkert styrket mig i." 

Læs hele interviewet med Hans Ole Hauge, der omhandler fagpakken Business Process Management and Innovation. 

Database design, udvikling og optimering

"Det at få lov til at gå i dybden med teorierne på en professionel og en akademisk måde gjorde mig til en meget mere stabil, velargumenteret og velfunderet udvikler af databaser, og det bruger jeg ekstremt meget nu, hvor jeg sidder som arkitekt. "

Læs hele interviewet med Bjørn Therkelsen om fagpakken Database design, udvikling og optimering
.

Design thinking og innovative designprocesser

"Der var en god kobling mellem teori og praksis på fagpakken, konkret med mange relevante cases, og det gjorde, at stoffet i høj grad blev anvendeligt nu og her."

Læs hele interviewet med Per Klitgaard, der omhandler fagpakken Design thinking og innovative designprocesser.

Digitale spil

"Undervisningen har givet mig mange konkrete eksempler og modeller for læring, altså en anden form for didaktik, som jeg i dag lader mig inspirere af i mit daglige arbejde."

Læs hele interviewet med Ejnar Jensen, der omhandler fagpakken Digitale spil
.

Indlejret software til realtime- og loT-systemer

"Den teoretiske viden har i dag gjort, at jeg er blevet bedre til at forstå, hvorfor it-systemerne er bygget op, som de er, og hvorfor man gør, som man gør, når man arbejder med dem.”

Læs hele interviewet med Ib Havn, der omhandler fagpakken Indlejret software til realtime- og loT-systemer.

Informationsarkitektur

"Fagpakken har givet mig en værktøjskasse, som jeg kan tage frem og bruge ikke bare i forhold til web, men i forhold til it-systemer generelt. For eksempel metoder til at evaluere it-systemer og til at finde ud af, hvad brugernes behov er."

Læs hele interviewet med Lone Smith Jespersen om fagpakken Informationsarkitektur.

Interaktionsdesign og usability-evaluering

"Jeg oplevede lige fra den første undervisningsdag, at jeg fik konkrete værktøjer, jeg kunne bruge med det samme i mit daglige arbejde."


Læs hele interviewet med Else Vindshøj, der omhandler fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering.

Interaktive fysiske produkter

"Med en ny indsigt inden for blandt andet elektronisk prototyping og brugerinvolvering gav fagpakken mig den helt rette viden til at udvikle en prototype på en interaktiv, fysisk spilleplade – et produkt, der indgik som en del af mit eksamensprojekt på fagpakken."

Læs hele interviewet med James Norwood, der omhandler fagpakken Interaktive fysiske produkter.

It-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor

"Den kompetenceudvikling jeg gennemgår pt. som masterstuderende rent læringsmæssigt, den bruger jeg dagligt, når jeg møder medarbejderne på min arbejdsplads."

Læs hele interviewet med Pia Pawlowski, der omhandler fagpakken It-forandringsagenten - håndtering af den menneskelige faktor

It-lederen

"I min organisation ser man min efteruddannelse som en investering, og jeg oplever, at jeg i høj grad har kunnet omsætte min nyerhvervede kompetencer i mit arbejde."

Læs hele interviewet med Ann Christine List om fagpakken It-lederen.

It-projektledelse

"Som projektleder skal man både lede i forhold til styregruppe, beslutningstagere, leverandører, samarbejdspartnere og så videre - og det arbejde har fagpakken styrket mig i."

Læs hele interviewet med Torben Melsen, der omhandler fagpakken It-projektledelse. 

It-sikkerhed i organisationer

”Mit største udbytte af fagpakken har været hele den del, der handler om it-sikkerheds-governance, hvor jeg var inde og kigge på, hvad der er af fordele og ulemper ved den måde, vi arbejder med ISO 27001 standarden for it-sikkerhed. Vi har fået nogle opmærksomhedspunkter på, at it-sikkerhed ikke kun skal blive et projekt i it-afdelingen, men også skal nå helt ud i organisationen.”

Læs hele interviewet med Steen Rye Jakobsen om fagpakken It-sikkerhed i organisationer.

It-strategi og organisation

"Via undervisningen bliver man meget bevidst om, hvor vigtigt det er, at der er en tæt sammenhæng mellem it, organisation og forretning, og ikke mindst får man redskaber til at skabe denne sammenhæng.”

Læs hele interviewet med Pernille Krogh Hansen, der omhandler fagpakken It-strategi og organisation.

Ledelse af virksomhedsarkitektur

"Fagpakkens teorier og modeller for alignment-mekanismer har styrket mig i mit arbejde, når det handler om at udpege og italesætte styrker og svagheder i interne beslutningsveje og koordinere arkitekturbeslutninger på tværs af enheder og grupper."

Læs hele interviewet med Jakob Skyberg, der omhandler fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur

 

Modeldrevet, komponentbaseret udvikling af indlejret software

"Særlig interessant var delen omkring test og verifikation. I forbindelse med undervisningen, hvor jeg arbejdede videre på konkrete projekter fra min arbejdsplads, opbyggede jeg en omfattende test, som kunne verificere, at produktet var konfigureret korrekt." 

Læs hele interviewet med Uffe Lunddorf, der omhandler fagpakken Modeldrevet, komponentbaseret udvikling af indlejret software

Netværkssikkerhed

”Fagpakken har både givet mig en dyb og bred viden om netværkssikkerhed. Vi har blandt andet været omkring juridiske og etiske spørgsmål, brug af Machine Learning til analyse af netværkstrafik og fået præsenteret forskellige værktøjer til trafikanalyse samt værktøjer, som hackere benytter sig af."

Læs hele interviewet med Jes Hvoldal Nielsen, der omhandler fagpakken Netværkssikkerhed.

  

Sikker softwareudvikling

"Mit største udbytte fra fagpakken må være, at jeg i dag føler mig virkelig godt klædt på til at arbejde med sikker software. Jeg er blandt andet blevet meget stærkere til at stille de rigtige it-sikkerhedsspørgsmål til et projekt, og jeg ved, hvordan jeg kan finde den rette viden, hvis jeg støder ind i problemer, jeg ikke kender til."

Læs hele interviewet med Michael Ustrup, der omhandler fagpakken Sikker softwareudvikling.

Softwarearkitektur i praksis

”Indholdet i fagpakken er meget aktuelt, og jeg har fået et udvidet kendskab til moderne arkitekturdiscipliner som cloud computing, virtualisering og NoSQL-databaser bare for at nævne et par stykker. Jeg har fået et meget bredere teoretisk kendskab til, hvad der er af muligheder, og de forskellige metoder og teknikker, vi har lært, er lige til at tage ind og bruge, når man har behov for dem.”

Læs interview med Bobby Nielsen om fagpakken Softwarearkitektur i praksis.

Teknologidrevet Supply Chain Innovation

"Det var en fornøjelse at være studerende på fagpakken. Vi havde nogle oplagte og motiverede undervisere, der både har en god portion teoretisk og praktisk viden. Jeg valgte fagpakken, fordi jeg gerne ville vide mere om samspillet mellem it og forsyningskæderne i en virksomhed."


Læs hele interviewet med Jan Astrup, der omhandler fagpakken Teknologidrevet Supply Chain Innovation. 

User Experience Design

"Når jeg til daglig arbejder med produktdesign hos Creuna, så ligger min viden fra fagpakken hele tiden i mit baghoved. I forhold til tidligere, hvor jeg hovedsageligt fokuserede på selve designet, så tænker jeg i dag langt mere over brugeroplevelsen, og hvad der virker mest intuitivt."

Læs hele interviewet med Thomas Bonde, der omhandler fagpakken User Experience Design.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik