Interview om Arbejdspraksis og it

Thomas Vogel er Software Engineer hos Ascom Denmark A/S. Ascom leverer it-systemer til blandt andet hospitaler, industrien, ældreplejen og psykiatrien inden for områder såsom alarmhåndtering, patientkald og portørløsninger. Han tog fagpakken Arbejdspraksis og it. 

Hvorfor valgte du fagpakken Arbejdspraksis og it?
"Som Software Engineer hos Ascom er jeg med fra start til slut, når vi udvikler et nyt it-system, eksempelvis til et hospital. Jeg er således med fra det første kundemøde til undersøgelsen af slutbrugernes arbejdsgange og frem til selve implementeringsdelen. Kort og godt er vores mission at understøtte optimering af arbejdsgangene for en given faggruppe ved hjælp af vores it-systemer. Fagpakken Arbejdspraksis og it passede derfor godt i tråd med mine daglige arbejdsopgaver, da jeg har en væsentlig finger med i spillet, især når det handler om at afdække en udvalgt faggruppes arbejdsprocesser.

Endelig skal det også tilføjes, at fagpakken ligger på masteruddannelsens organisationslinje, som jeg vidste bedst matcherede mine faglige interesser, da jeg tidligere, på samme linje, har taget fagpakken i Virksomhedsarkitektur." 

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?
"På grund af fagpakken har jeg i dag en indre tjekliste i mit hoved, jeg kan ”trække frem”, når vi befinder os i udviklingsfasen af et nyt it-system og er i kontakt med slutbrugerne. Ved hjælp af fagpakken er jeg med andre ord blevet bedre til at træde et skridt tilbage og hurtigt skabe mig et samlet overblik over, hvad det er for elementer, jeg skal være opmærksom på i denne fase. Et element kunne for eksempel være, hvorvidt vi har de rigtige faggrupper med i de fora, vi taler med, og om vi stiller de rigtige spørgsmål, eller om vi eventuelt skal ud og se de udvalgte faggrupper i aktion igen. Der kan nemlig være stor forskel på, hvad slutbrugerne siger, de gør, og hvad de gør i praksis. Og for Ascom er det vigtigt, at vi fanger alle elementer i udviklingsfasen, så vi leverer den rigtig it-løsning i første hug."

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?
"Kort og godt er jeg blevet skarpere på, hvorvidt der er behov for, at vi snakker yderligere med vores slutbrugere før udvikling af et givent it-system. At jeg ved, hvilke redskaber og metoder, jeg kan benytte i arbejdet med at afdække udvalgte faggruppers arbejdsgange, giver rigtig meget værdi for Ascom. Hvis der først skal til at laves lappeløsninger på et nyt it-system, som efter planen skulle fungere optimalt, er det typisk os selv, der står med efterregningen. Og det vil vi selvfølgelig helst undgå."

Hvordan var det at være studerende på uddannelsen?
"Det er super at være studerende på en fagpakke på masteruddannelsen i it. Det faktum, at man selv, eller ens firma, betaler for undervisningen, samt at fagpakken er inden for ens eget interessefelt, gør, at alle er virkelig fokuserede. Alle studerende på fagpakken har et klart formål: at få ny viden, man kan anvende i det daglige arbejde.

Herudover lærer man også meget ved de mange gode diskussioner, der finder sted i undervisningslokalet, og man får udvidet sit faglige netværk betragteligt."

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?
"Jeg har fået mere ansvar i mit arbejde hos Ascom, bl.a. i forhold til de it-løsninger, vi laver til det danske marked. Og ellers kan jeg konstatere, at jeg kan bidrage med nogle nye og værdiskabende perspektiver på mit arbejdsfelt, og det kan jeg blandt andet takke de to fagpakker, jeg indtil videre har taget på masteruddannelsen i it for."

 

Læs mere om fagpakken i Arbejdspraksis og it. 

Interview: august 2014

 

 

 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik