Interview om Arbejdspraksis og it

Katrine Handberg arbejder som stabsmedarbejder ved Banedanmark, hvor hun blandt andet beskæftiger sig med journalisering, vidensformidling og dokumenthåndtering. Hun tog fagpakken Arbejdspraksis og it i foråret 2016.

Hvorfor valgte du fagpakken Arbejdspraksis og it?
”Jeg valgte Arbejdspraksis og it, fordi fagpakken omhandler et spændende og vigtigt område. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at have en god bevidsthed omkring, hvordan man kan analysere de faktiske arbejdsgange, før man implementerer et nyt it-system i en virksomhed, og det er netop det, denne fagpakke handler om.

Hvordan bruger du din viden fra fagpakken i dit arbejde?
”Som følge af fagpakken er jeg i dag blevet meget mere bevidst omkring brugerne af vores it-systemer, altså hvor vigtigt det er, at den menneskelige faktor er med, når det handler om arbejdsprocesser og it. Fagpakken har givet mig en god indsigt i brugernes perspektiv, og jeg har fået redskaber og et teoretisk fundament til at kunne understøtte deres arbejde.

Udover blandt andet at diskutere en række videnskabelige artikler om arbejdsgangsanalyser og kvalitative metoder, så fik vi også flere brugbare modeller til at kortlægge en arbejdspraksis med. Og netop de modeller vil komme til at ligge og lure i mit baghoved fremover, forestiller jeg mig.”

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?
”Arbejdspraksis og it var den sidste fagpakke, jeg tog, inden jeg begyndte på mit masterprojekt, og jeg må sige, at denne fagpakke klædte mig rigtig godt på til at skrive den afsluttende opgave. Fra Arbejdspraksis og it brugte jeg flere modeller til analyse af arbejdsgange i mit masterprojekt, og derudover er det en fagpakke, der giver en rigtig god indføring i forskellige metodiske tilgange, og hvordan man arbejder teoretisk og metodisk på et akademisk niveau.”

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
”Fagpakken var godt struktureret med undervisning og løbende opgaveafleveringer, som vi fik feedback på fra underviseren – en feedback, som var virkelig brugbar. Derudover var det fint at kunne få vejledning over Skype, specielt fordi jeg bor i Roskilde.”

Har dit masterforløb haft indflydelse på din karriere?
”Ja, helt bestemt. Masteruddannelsen i it har både styrket mine akademiske kompetencer og gjort, at jeg i dag har fået mere gå-på-mod. Ved afslutningen af mit masterforløb skiftede jeg job fra Metroselskabet til Banedanmark, og det jobskifte har Master i it helt sikkert været medvirkende til at muliggøre.

Jeg afleverede mit masterprojekt i foråret 2017, og efterfølgende har jeg faktisk savnet at studere. Jeg er virkelig glad for at have taget en fuld Master i it, det var så berigende at få en masse ny og brugbar viden, efter mange år i arbejdslivet.  Specielt når det er en viden som rent faktisk bliver omsat i konkrete projekter i det daglige arbejde i Banedanmark. 

Læs mere om fagpakken i Arbejdspraksis og it. 

Interview: oktober 2017


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik