Interview om Brugerorienteret produktdesign

Trine Falbe Larsen arbejder som selvstændig User Experience-konsulent. Hendes specialeområde ligger inden for digitale brugeroplevelser til børn. 

Hvorfor valgte du fagpakken Brugerorienteret produktdesign?
”I dag består mange brugeroplevelser af en hybrid mellem noget fysisk og noget digitalt, og da jeg ønskede at forbedre mine kompetencer inden for udvikling af fysiske produkter, valgte jeg denne fagpakke.

Jeg havde desuden hørt meget godt fra flere masterstuderende om netop fagpakken Brugerorienteret produktdesign, og jeg må sige, at jeg bestemt ikke blev skuffet – tværtimod.”  

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
”Vi blev præsenteret for rigtig mange metoder, blandt andet inden for brugerstudier og produktudformning, og det var super brugbart og interessant. På fagpakken var der god plads til at fokusere på et selvvalgt emne og fordybe sig i det. Faktisk var der som udgangspunkt ikke noget, der ikke kunne lade sig gøre, og de vide rammer kunne jeg rigtig godt lide. Undervejs på fagpakken fik jeg derfor god mulighed for at applicere teorier og metoder fra undervisningen over på mit eget interessefelt – user experience design til børn.

Jeg har tidligere arbejdet meget med brugerorienteret design, usability test og brugerundersøgelser, blandt andet som underviser på multimediedesigneruddannelsen. På den her fagpakke fik jeg imidlertid en helt ny vinkel på stoffet, fordi vores underviser Jacob Buur gerne angriber området ud fra en fysisk tilgang. Han har tidligere arbejdet med udvikling af fysiske produkter ude i industrien, og hans taktile afsæt til området var virkelig en øjenåbner for mig.

Når man tager en masteruddannelse, så mener jeg, at meningen er, at man skal beriges med nye, øjenåbnende vinkler på stoffet, og denne indvirkning havde denne fagpakke på mig.”

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?
”Et konkret eksempel på, hvordan jeg bruger min viden fra fagpakken er, at jeg lige fortiden er booket til at lave en række usability-test med børn. Det drejer sig om børn i 3. klasse, og sammen tester vi et website for kreative børn, hvor børn kan dele de ting, de laver. Men i stedet for blot at lade børnene teste selve websitet, så laver jeg også workshops med dem, hvor vi sammen laver fysiske ting til websitet og tester dem – og altså bringer jeg her nogle af de fysiske principper og aktiviteter for usability-test ind, som jeg har lært på fagpakken.

At bruge fysiske produkter at tale ud fra er en god måde at komme ind under huden på et produkt. Ved at kombinere det virtuelle med det fysiske, så bliver det en mere hel brugeroplevelse og mindre sterilt for denne målgruppe. Børn er meget impulsive og knap så gode til at tænke abstrakt, så det handler om at arbejde så konkret som muligt med dem.”

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?
"Hvis jeg skal pege på én enkelt ting, så må det være den artikel, jeg skrev og fik udgivet, imens jeg tog fagpakken. Artiklen hedder Designing Web Interfaces For Kids (2015) og blev udgivet i Smashing Magazine – et anerkendt website for webdesignere, som har over en million læsere.

Artiklen handler om, hvordan man kan lave webdesign til børn, hvilke ting man skal tage hensyn til, og hvordan det er anderledes at designe til børn sammenlignet med voksne.

Artiklen blev til som en kombination af det research, jeg lavede undervejs på fagpakken omkring børn og digitale brugeroplevelser og så det paper, jeg skrev, imens jeg tog fagpakken. På baggrund af min artikel i Smashing Magazine, blev jeg efterfølgende inviteret til at holde oplæg omkring børns digitale brugeroplevelse på flere konferencer rundt i Europa, og det var da enormt sjovt og lærerigt."  

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?
"Masteruddannelsen i it har muliggjort, at jeg har kunnet dedikere en del tid til at lave research og få nye vinkler på området børn og digitale brugeroplevelser, som jeg er meget passioneret omkring. 

Min første fagpakke var Computerspil (i dag Digitale spil), og den vakte for alvor min interesse for området omkring børn og det digitale, og efterfølgende har jeg blot dyrket det område endnu mere på fagpakkerne Brugerorienteret produktdesign, Design Thinking og innovative designprocesser og i forbindelse med mit masterprojekt, hvor jeg skrev om metoder til at inddrage børn som aktive med-designere i designprojekter.

Så ja, min masteruddannelse har i høj grad været medvirkende til, at jeg har kunnet tage springet fra mit underviserjob til at arbejde professionelt med user experience som selvstændig konsulent." 

 

Læs om fagpakken Brugerorienteret produktdesign. 

Interview: september 2016. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik