Interview om Business Intelligence: Analyse af store databaser

Torben Absalonsen Laursen driver sin egen konsulentvirksomhed C·IT·Work. Fra bopælen i Bøgeskov ved Fredericia leverer han ERP konsulentbistand til kunder i Danmark og i udlandet. 

Hvorfor valgte du fagpakken Business intelligence: Analyse af store databaser?
"Jeg valgte fagpakken Business intelligence, fordi data samt transformationen fra data til viden interesserer mig meget. Da jeg begyndte på fagpakken, var Business Intelligence et område, jeg i høj grad allerede beskæftigede mig som ERP-konsulent.
 
Kort og godt valgte jeg fagpakken, fordi jeg gerne ville vide mere. For mig er det ikke nok blot at vide hvordan, men også hvorfor tingene hænger sammen, som de gør. Det er vigtigt for mig, at jeg ikke er begrænset af de produkter, jeg beskæftiger mig med i mit daglige arbejde, men at min rådgivning tager afsæt i en solid teoretisk viden, og hvad der i sidste instans er bedst for mine kunder. Dvs. at jeg er i stand til at give mine kunder anbefalinger, hvor der ligger grundige refleksioner bag.

Som selvstændig er det desuden mit eget ansvar, at jeg er interessant på markedet. Jeg er nødt til hele tiden at sikre mig, at mine kompetencer er up to date. Når jeg vælger at studere på masteruddannelsen i it, handler det derfor også lidt om cv-pleje." 

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
"Det er mere krævende, end man lige umiddelbart regner med. Vi studerende har alle sammen travlt. Og da man ikke kan kontrollere sine kunders behov, så har jeg valgt at tage en mindre pause mellem to af uddannelsens fagpakker." 

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?
"Fagpakken omhandler bl.a. data warehousing og dataanalyse. Mens delen om data warehouse i første omgang tiltrak mig mest, var det seminarerne om dataanalyse, der gav mig mest ny viden inden for området. Fagpakken inspirerede mig til at lave nogle analyser af ERP-systemer, jeg ellers ikke var nået frem til. Jeg har desuden brugt min viden fra fagpakken til at inspirere mine kunder til at angribe problemstillinger, eksempelvis hvordan man kan segmentere sine kunder ud fra en anderledes vinkel, end de formentlig selv ville være kommet frem til. 

Når jeg ved mere, kan jeg udtale mig med større overbevisning om aspekter inden for mine arbejdsopgaver som ERP-konsulent, og det kan mine kunder mærke. Hver time, jeg bruger på at tilegne mig viden, tæller med andre ord."   

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?
"Mit største udbytte fra fagpakken Business intelligence er kort og godt viden! Viden sætter mig i stand til at træffe bedre beslutninger samt give mine kunder en bedre rådgivning.

Den akademiske lære forlanger, at man kan sætte ord på tingene, og det har fagpakken hjulpet mig med. For mig er det ikke nok at vide og at kunne. Jeg vil også være i stand at forklare, hvad jeg kan, og hvorfra jeg har lært dette." 

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?
"Måske! Da jeg startede som selvstændig, havde jeg cirka 7-10 kunder. I dag har jeg færre kunder, men de kommer derimod fra større virksomheder. Netop fordi jeg uddanner mig, er jeg også interessant for nogle større virksomheder. Jeg har ikke nogen egentlig karriereplan, at jeg skal være millionær eller lignende. Det er udfordringen i det daglige arbejde, der driver mig." 

 

Læs om fagpakken Business intelligence: Analyse af store databaser

 

 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik