Interview om Business Process Management and Innovation

Hans Ole Hauge har en civiløkonomisk baggrund og arbejder som Service Level Manager for Vestas Global IT. Som Service Level Manager er hans opgave at sikre, at Vestas Global IT leverer it-ydelser til resten af Vestas forretningen inden for den aftalte tid samt i den kvalitet, der er aftalt. Han tog fagpakken Business Process Management and Innovation.

Hvorfor valgte du fagpakken Business Process Management and Innovation?
"Jeg valgte fagpakken, fordi jeg ønskede et mere solidt fagligt grundlag at arbejde ud fra, når jeg beskæftiger mig med global styring, udvikling og måling af it-processerne hos Vestas." 

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
"Blandt de tre fagpakker jeg har taget på masteruddannelsen i it, var fagpakken i Business Process Management and Innovation min favorit! Ser man bort fra det faglige område, som var meget spændende og relevant for mig, hænger min begejstring for fagpakken overordnet sammen med to ting. For det første fik vi studerende mulighed for at arbejde med en stor grad af frihed under ansvar. Det skal forstås således, at der var rigtig gode muligheder for selv at fordybe sig yderligere i et udvalgt emne inden for et større emnefelt samt selv vælge litteratur, og det var meget givende. Herudover havde vi en del gæsteforelæsere, der kom fra forskellige virksomheder. Gæsteforelæserne var meget inspirerende at høre på, og med deres praksisvinkel supplerede de rigtig fint undervisningens teoretiske stof."

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?
"Som Service Level Manager hos Vestas Global IT arbejder jeg med processtyring, procesudvikling, procesintegration og procesmonitorering, og de arbejdsområder har fagpakken helt sikkert styrket mig i. Min viden fra fagpakken har resulteret i, at jeg i dag arbejder mere struktureret inden for de førnævnte arbejdsområder, og jeg er blevet dygtigere til at italesætte problemstillinger inden for mit arbejdsfelt, når jeg kommunikerer med mine omgivelser.

Desuden er Vestas Global IT for nylig gået fra at arbejde med en insourcing-strategi til en outsourcing-strategi, hvilket blandt andet har medført, at vi i dag, som noget nyt, arbejder med procesintegration på tværs af organisationer og globale forhold. I forbindelse med denne transformation af vores måde at arbejde på, har jeg fungeret som facilitator på en række medarbejder-workshops, hvor jeg aktivt har trukket på en række af de begreber og redskaber, jeg lærte på fagpakken."

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?
"Kort og godt har jeg fået en større og mere fyldestgørende begrebsverden at arbejde med inden for det fagfelt, som fagpakken omhandler. Mit ønske om at blive fagligt opkvalificeret opfyldte fagpakken, og i dag kan jeg i mit daglige arbejde mærke en decideret forskel.

Et andet mærkbart udbytte, som fagpakken har givet mig, er viden om det, man kunne kalde virksomhedens ”Operating Model” − det vil sige know-how om det felt, det omhandler koblingen mellem det procesorienterede og det organisatoriske aspekt i en organisation. Det er et felt, som både har været relevant at diskutere på min arbejdsplads, og som har været positivt for min egen faglige udvikling som Service Level Manager i en organisation under forandring."

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?
"Jeg har ikke taget et afgørende karriereskrift undervejs i min masteruddannelse, men omvendt er der imidlertid ingen tvivl om, at det at læse en master i it er et strategisk initiativ fra min side, da jeg gerne på sigt vil arbejde på et højere og mere strategisk niveau i den organisation, jeg er ansat i." Læs mere om fagpakken Business Process Management and Innovation. 

Interview: august 2014. It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik