Interview om Database design, udvikling og optimering

Bjørn Therkelsen, der er seniorkonsulent ved CGI, har taget en fuld Master i it. En af fagpakkerne han tog, var Databasedesign, udvikling og optimering, som han fortæller om i nedenstående interview. Interviewet blev lavet, da han var BI Partner ved OK a.m.b.a.

Hvorfor valgte du fagpakken Database design, udvikling og optimering?
Hele mit faglige liv har jeg arbejdet med databaser, men jeg har ikke følt, at jeg har haft den fornødne teoretiske viden omkring, hvorfor jeg gjorde de ting, som jeg synes var fornuftigt. Det var fedt at komme på et kursus, hvor jeg kunne se, at alle de ting, jeg havde fanget i løbet af årene, viste sig at være rigtige, og med hensyn til de ting, som jeg var forkert på, kunne jeg lige pludselig se, hvorfor jeg var forkert på den. Det at få lov til at gå i dybden med teorierne på en professionel og en akademisk måde gjorde mig til en meget mere stabil, velargumenteret og velfunderet udvikler af databaser, og det bruger jeg ekstremt meget nu, hvor jeg sidder som arkitekt.

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?
På rigtigt mange måder. På det tidspunkt, hvor jeg læste fagpakken, var vi i gang med at modernisere den måde, de store olieselskaber udveksler data med hinanden på. Det skete dengang på ganske almindelige tsv-filer – et regneark stort set, og det var vi i gang med at konvertere. Der kom den nye viden, jeg fik om XML, ind handy, og vi blev enige med de andre leverandører om at skifte over til at bruge vores XML. Så den viden, jeg kunne bidrage med dér, blev faktisk til et projekt, hvor vi opgraderede vores datastruktur, og hele vores XML-struktur blev lavet helt anderledes, end vi ville gøre til at starte med.

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?
Vi er begyndt at kigge på, om vi kunne optimere det at bruge temporale datastrukturer i vores database og derved komme tættere på en realtids data warehousing. Det sidder jeg faktisk lige nu og bruger i mit speciale. Ved at bruge nogle af de teknologier, som jeg lærte om med det temporale aspekt, kunne vi holde data i vores database på en anden måde og derved få et større udbytte af dem – bruge dem operationelt. For eksempel vil vi kunne skrue tiden frem og tilbage i databasen og se, hvordan kunden ser ud på et givet tidspunkt. Der er rigtigt mange af de her elementer, som jeg har læst om, som vi faktisk begynder at gøre brug af, fordi der er sat fokus på det i organisationen.

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
Det er hårdt. Men selv om jeg til at begynde med var knotten over, at jeg ikke kunne tage uddannelsen på to år, så gør det faktisk, at man har tid til at læse studiet. Det har jeg været rigtigt glad for. Udstrækningen af faget gør, at man har tid til at lære nogle ting, prøve dem af i kursussammenhæng, prøve dem af på firmaet, og så komme tilbage og se, om det egentlig var noget, man kunne bruge. På den måde har jeg haft meget ud af at have den ekstra tid til at få hands-on på de ting, vi har arbejdet med. Det synes jeg faktisk er en fordel på softwarekonstruktion.

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?
Bestemt. Det har helt klart gjort, at jeg har været firstmover de sidste to år på en masse strategiske valg i OK. Udover at jeg altid har været en driver i forretningen, så har uddannelsen sat mig i stand til vise, at vi ikke behøver gå den lange vej for at finde løsninger. Så vi har lavet nogle short-cuts. Desuden er det nu et krav for alle nyansatte i arkitektstillinger hos OK, at man har som minimum en bachelor og helst en relevant master. 

Læs om fagpakken Database design, udvikling og optimering

Interview: oktober 2015


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik