Interview om Design thinking og innovative designprocesser

Per Klitgaard arbejder som udvikler hos DFF-EDB, et softwarehus, der udvikler og sælger software og hardware til forsyningsvirksomheder. Hos DFF-EDB sidder Per Klitgaard primært med frontend-udvikling i forbindelse med virksomhedens afregningssystemer. Fagpakken Design thinking og innovative designprocesser gennemførte han i efteråret 2017.

Hvorfor valgte du fagpakken Design thinking og innovative designprocesser?
”Jeg valgte fagpakken om design thinking, både fordi den lød interessant, og fordi jeg ikke vidste noget om feltet på forhånd. Derudover passede fagpakken godt ind i mit masterprogram, hvor jeg tager fag på linjen i interaktionsdesign og multimedier. Jeg har en stor interesse for designområdet, så derfor har jeg valgt at tage flere fagpakker på denne linje.”

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?
”Der var en god kobling mellem teori og praksis på fagpakken, konkret med mange relevante cases, og det gjorde, at stoffet i høj grad blev anvendeligt nu og her. Selv har jeg efterfølgende arbejdet på at få mere brugerinvolvering ind i vores udviklingsdel, og det er også lykkedes.”

Sketching er et af de redskaber, jeg lærte om på fagpakken, og som vi med succes har arbejdet videre med på min arbejdsplads. Generelt synes jeg, at vi er blevet bedre til at inddrage vores kunder i udviklingsdelen, og de metoder, vi her benytter os af, dem har jeg fra design thinking-fagpakken.”  

Hvad er dit største udbytte af fagpakken?
”Mit største udbytte af fagpakken må være den indsigt, jeg har fået omkring, hvor effektivt inddragelse af brugere kan være. Design thinking handler meget om samarbejdet mellem brugerne og designerne, altså brugerinddragelse i et bredt perspektiv.

Jeg arbejder som udvikler, ikke designer, men jeg er inde over designdelen for eksempel i forbindelse med udvikling af brugergrænseflader. Hvis jeg var designer, ville der være en masse modeller fra fagpakken, jeg ville kunne benytte mig af dagligt.

Det, jeg især har taget med mig fra undervisningen, er, hvor vigtigt det er at sætte tid af til at gennemarbejde sine ideer på et tidligt stadie, og ja, så også at have modet til at prøve nye ting af. Det letteste er at lave it-produkter og it-systemer, som de plejer at se ud. Underviseren var imidlertid god til at ruske op i vores vante tankegang - det handlede kort og godt om, at vi skulle lære at reframe vores ideer.”

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
”Jeg var meget begejstret for fagpakken, bl.a. fordi man fik en masse brugbare modeller, og fordi den primære underviser havde en masse praktisk erfaring.

Undervejs i forløbet havde vi også flere eksterne oplægsholdere, der fortalte om, hvordan de arbejder med design thinking og servicedesign til daglig. Det var rigtig udbytterigt, fordi man dermed fik nye vinkler på stoffet.

At møde andre it-professionelle fra erhvervslivet via master i it, det er virkelig spændende, og samtidig oplever jeg også, at underviserne synes, det er interessant at møde os studerende, der typisk kommer med en del års praktisk erfaring.”

Læs om fagpakken Design thinking og innovative designprocesser. 

Interview: marts 2019. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik