Interview om Digitale spil, spilbaseret læring og spildesign for alle

Ejnar Jensen er lektor ved Viborg Tekniske Gymnasium, hvor han underviser i matematik og informationsteknologi. Han har taget fagpakken Digitale spil (fagpakken hedder i dag: Digitale spil, spilbaseret læring og spildesign for alle). 

Hvorfor valgte du fagpakken Digitale spil?
”I august 2016 startede vi en ny linje op på Viborg Tekniske Gymnasium i Game Design – en linje, der har fokus på digitale spil, og hvordan man kan bruge digitale spil i undervisningen på tværs af alle fag.

Inden selve opstarten af Game Design-linjen tænkte jeg, at det ville være rart at tage et fag på deltid, hvor jeg kunne lære, hvordan man rent pædagogisk kan bruge digitale spil i undervisningen, og hvad der ellers er af muligheder og faldgruber inden for dette felt. Jeg søgte derfor på nettet, og her faldt jeg over fagpakken Digitale spil på Master i it, som jeg syntes lød rigtig spændende, og som indholdsmæssigt så ud til at matche det, jeg ledte efter.”

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken?

”Jeg tog fagpakken sideløbende med, at jeg lavede mit første forløb, hvor jeg tog computerspil i brug i min undervisning. Forløbet var en form for eksperiment i semesteret inden vores Game Design-linje skulle begynde, og set i bakspejlet var det super givtigt at få lov til at afprøve teorien i praksis med det samme.

Mit første forsøgsforløb foregik i matematik. Jeg lod her eleverne vælge et computerspil, og så gik det ud på at spille, ikke for at vinde, men for at finde ud af, hvilke matematiske funktioner de enkelte spil rummede. På masterfaget var vi også blandt andet omkring ludification, som blandt andet handler om at eksperimentere sig frem til nogle svar og løsninger via interaktion og oplevelse, og det er en metode, jeg efterfølgende har brugt med stor succes i min egen undervisning.

I dag bruger jeg primært min viden fra fagpakken, når jeg underviser på Game Design-linjen, men jeg bruger også nogle elementer fra fagpakken i mine øvrige fag. Fagpakken har virkelig givet mig en helt ny måde at tænke undervisning på, som i langt de fleste tilfælde resulterer i mere engagerede elever, fordi det indholdsmæssigt giver dem mulighed for at tage afsæt i deres egen hverdag. Jeg oplever, at jeg i dag fanger nogle elever via brug af digitale spils muligheder og potentialer, som jeg ikke tidligere vidste, hvad jeg skulle gøre ved."

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
”Jeg er meget naturvidenskabelig i min tankegang, og da undervisningen har en humanistisk tilgang til stoffet, så virkede det lidt kaotisk for mig i starten – især fordi der ikke var et facit på undervisningsstoffet. Men når jeg i dag kigger tilbage, var det et super lærerigt forløb.

Vi diskuterede meget på holdet, både online og til de fysiske undervisningstimer, og man lærer virkelig meget af at lytte til hinanden, fordi folk kommer med forskellige baggrunde.”

Hvad var dit udbytte af fagpakken?
”Kort og godt har jeg fået en anden måde at se min undervisning på, som handler om at bevæge sig væk fra den traditionelle tavleundervisning og udnytte de potentialer for læring og forandringsskabelse, der ligger ved digitale spil.

Undervisningen har givet mig mange konkrete eksempler og modeller for læring, altså en anden form for didaktik, som jeg i dag lader mig inspirere af i mit daglige arbejde. Underviserne var desuden meget motiverende, understøttende og inspirerende under hele forløbet.”

Har fagpakken haft indflydelse på din karriere?
”Fagpakken har haft indflydelse på mit arbejde i den forstand, at jeg i dag er med til at gå foran, når det handler om vores nye linje i Game Design. Jeg fungerer i dag som en slags tovholder for linjen, og jeg oplever, at jeg kan inspirere de andre undervisere til, hvordan de kan inddrage digitale spil i de øvrige fag – det havde jeg ikke kunnet gøre i samme grad, hvis jeg ikke havde taget fagpakken.”

 
Læs om fagpakken Digitale spil, spilbaseret læring og spildesign for alle.


Interview: august 2017 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik