Interview om Indlejret software til realtime- og loT-systemer

Ib Havn er lektor ved ICT-Engineering uddannelsen på VIA University College, Horsens.

Hvorfor valgte du fagpakken Indlejret software til realtime- og loT-systemer?           
”Vi var fem kolleger fra VIA University College, som valgte at tage en hel Master i it, tre af os med specialisering inden for softwarekonstruktion, og da vi gik efter de mere hardcore software-fag, var fagpakken Indlejret software et naturligt valg for os.

En hovedårsag til, at det netop blev denne fagpakke, hænger desuden sammen med, at indlejret software har min personlige interesse, og at jeg til daglig underviser ICT-Engineering studerende inden for dette felt.”

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken?

”Til daglig underviser jeg ikke de it-ingeniørstuderende på et så højt teoretisk niveau, som man oplever på denne fagpakke. Vi kigger i stedet mere på, hvordan og hvorfor man bruger software og hardware, som man gør – altså vi har en mere praktisk vinkel på stoffet.

”Men netop den teoretiske viden har helt sikkert givet mig en masse i forhold til min egen undervisningsforberedelse. Her bruger jeg det teoretiske og det metodiske til at reflektere over, hvad det er, jeg læser om og underviser i.

Den teoretiske viden har i dag gjort, at jeg er blevet bedre til at forstå, hvorfor it-systemerne er bygget op, som de er, og hvorfor man gør, som man gør, når man arbejder med dem.”

Hvad er dit største udbytte af fagpakken? 
”Fagpakken har helt sikkert givet mig en dybere forståelse for hele området omkring indlejret software. For eksempel hvorfor beregningerne bag et realtime-system ser ud, som det gør. Hvorfor formlerne ser ud, som de gør. Ja, og ellers generelt en større indsigt i hele it-udviklingen. Man bliver helt sikkert mere kritisk, og det gør, at man bedre kan forstå baggrunden for systemerne.

Undervisningen omkring realtids programmering og distribuerede systemer var rigtig interessant og lærerigt for mig. Altså spørgsmål omkring, hvordan man for eksempel får små controllere til at snakke sammen på en realtids-måde, og hvordan man kan regne på den kommunikation, der er imellem enhederne, når man begynder at distribuere tingene ud på flere computere.

I mit masterprojekt, som jeg skrev sammen med en kollega, trak jeg også en del på min viden fra fagpakken. Titlen på vores projekt var “Sharing Real-Time Objects in Distributed Embedded Systems.”

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
”Fordi jeg selv underviser til daglig, var det en god og lærerig oplevelse pludselig at være den, der sad på den anden side og skulle modtage undervisning. Jeg husker, at jeg blandt andet bed mærke i, hvordan undervisningen blev formidlet (på godt og ondt), og ellers hvordan jeg kunne bruge det som inspiration i min egen undervisning.”

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?
”Nej, min master i it har ikke haft direkte indflydelse på min karriere, men det var heller ikke mit mål med uddannelsen, at jeg skulle stige i graderne eller få et nyt job. Jeg er rigtig glad for det underviserjob, jeg har. Min intention med uddannelsen var ganske enkelt at få noget mere viden inden for softwarekonstruktion.” 

 

Læs mere om fagpakken Indlejret software til realtime- og loT-systemer.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik