Interview om Informationsarkitektur

Lone Smith Jespersen er specialkonsulent ved Rigsarkivet, hvor hun beskæftiger sig med arkivering af digitale data, brug af arkiverede data og it-projektledelse generelt.

 

Hun har i 2015 afsluttet masteruddannelsen i it på linjen i Organisation. Hun deltog på fagpakken Informationsarkitektur i 2014.

 

 

Hvorfor valgte du fagpakken Informationsarkitektur?

Jeg valgte fagpakken, fordi jeg syntes, at den var en naturlig forlængelse af fagpakken Vidensdeling, it og organisation, som handler mere teoretisk om, hvordan man ved hjælp af it kan dele viden i en organisation. Fagpakken Informationsarkitektur er mere praktisk rettet og handler om, hvordan man kan opbygge et it-system, så man kan finde frem til den viden, man har brug for. Jeg havde ikke arbejdet med web før, men fagpakken har givet mig en forståelse for, hvordan netsider er opbygget, som jeg kan bruge.

 

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?

Fagpakken har været meget relevant i forhold til mit arbejde generelt. Især viden om metadata og opbygning af søgeord har jeg kunnet bruge konkret i mit arbejde med, hvordan vi håndterer digitale arkivalier i Rigsarkivet. Det er et ret nyt område både herhjemme og på verdensplan. Der er udviklet en metode til at arkivere data uden at arkivere it-systemerne.  Det der er væsentligt er, hvordan vi struktureret dokumenterer, hvordan data blev brugt, hvordan it-systemet var opbygget, sætter søgeord på og så videre, så man kan hente viden ud af de digitale arkivalier i fremtiden.  Her er metadata enormt centralt.

 

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?

Fagpakken har givet mig en værktøjskasse, som jeg kan tage frem og bruge ikke bare i forhold til web, men i forhold til it-systemer generelt. For eksempel metoder til at evaluere it-systemer og til at finde ud af, hvad brugernes behov er. Fagpakken introducerede mig også til informationsøkologi, som giver en interessant indgangsvinkel til at se et it-system og dets omgivelser som et økosystem, hvor teknologien, organisationen og enkeltpersoner omkring det påvirker hinanden. Det er en anden teori og metode til at se it i samspil med omgivelserne, så man kan stræbe efter at skabe balance.

 

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?

For masterfagpakkerne generelt synes jeg, at jeg har fået meget ud af den kombination af teori og praksis, som uddannelsen giver. Lærerne er meget engagerede, og man mødes med de andre deltagere, der har praktisk erfaring fra forskellige områder. Så man får rigtigt meget for få penge. Investeringen ligger primært i den tid, man bruger på det.


Læs om fagpakken Informationsarkitektur.

Interview oktober 2015.

Læs også interview fra 2013 med tidligere deltager på Informationsarkitektur: Jesper Overgaard, webudvikler og digitaliseringskoordinator i Hedensted Kommune.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik