Interview om Interaktionsdesign og usability-evaluering

Else Vindshøj arbejder som Product Owner ved KMD A/S i Aarhus og er tidligere deltager på fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering.

Hvorfor valgte du fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering?
”I mit nuværende projekt hos KMD arbejder vi med at modernisere en administrativ løsning til kommunerne, så de bedre kan styre alle indmeldelser til daginstitutioner, udregne den månedlige forældrebetaling, få overblik over kapaciteten og så videre. I mit tidligere arbejde var det administrative løsninger til sygehusene, jeg beskæftigede med mig. Brugernes oplevelse og udfordringer med systemer har altid været et vigtigt emne for mig. Så med fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering har jeg ønsket at lære flere værktøjer og få mere teoretisk baggrund i forhold til mine arbejdsopgaver.

Jeg har taget flere fagpakker på Master i it, og de fordeler sig både på linjen i interaktionsdesign og organisation. Jeg har ikke noget bestemt mål om at tage en hel masteruddannelse, men er mere drevet af nysgerrighed og lysten til at lære.”

Hvordan var det at være studerende på fagpakken? 
”Da jeg tilmeldte mig, overvejede jeg at tage fagpakkens tre enkeltfag et ad gangen, fordi jeg ved fra tidligere, at 15 ECTS er en stor arbejdsbyrde samtidigt med fuldtidsarbejde og familieliv. Jeg er dog glad for, at jeg alligevel valgte at tage alle tre enkeltfag på samme semester, fordi jeg synes, der er en rigtig god sammenhæng imellem fagene. Jeg brugte en del tid på at læse artikler, men heldigvis var undervisningen tilrettelagt, så man kunne læse efterfølgende. Noget af pensum fik jeg først læst under opgaveskrivningen.”

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit daglige arbejde?  
”Jeg oplevede lige fra den første undervisningsdag, at jeg fik konkrete værktøjer, jeg kunne bruge med det samme i mit daglige arbejde. Vi skulle for eksempel læse en artikel om brugen af ”sketching”, og hvordan forskning viser, at en skitse indbyder til flere kommentarer fra brugerne. Det gør den, fordi den signalerer et ufærdigt produkt, ligesom præsentation af flere skitser på én gang gør det nemmere for brugerne at komme med kritik.

Min nye viden om sketching valgte jeg dernæst at bruge den efterfølgende uge, hvor jeg skulle besøge nogle institutionsledere og have deres input til nogle af mine idéer. I det her tilfælde skulle jeg undersøge, hvordan en institutionsleder nemmest kan få overblik over den fremtidige belægning i daginstitutionen, og her kunne jeg så bruge teorien med at tage forskellige skitser med ud og vise til brugerne.

Faktisk har jeg indimellem haft svært ved at læse en artikel færdig, fordi der var så mange spændende pointer undervejs, så jeg konstant blev inspireret og fik idéer til, hvordan det kunne overføres til problemstillinger i mine arbejdsopgaver.”

Hvad var dit største udbytte af fagpakken? 
”Jeg har fået endnu flere konkrete værktøjer til at løse udfordringerne i mit daglige arbejde, og jeg har fået et rigtig godt fundament til at vælge den rigtige evalueringsmetode ud fra de omstændigheder, man nu engang arbejder under. I virkelighedens verden er vi jo alle underlagt stramme deadlines og en mangel på ressourcer, så det har været meget værdifuldt, at underviserne har haft så stor fokus på, hvad der er optimalt i netop sådan en situation.

Jeg er også meget begejstret for al den teoretiske viden, vi er blevet præsenteret for. Det er dejligt at kende til den forskning, som ligger bag. Min indgang til it-verdenen er en datamatiker-uddannelse, så da jeg i sin tid tog den første fagpakke på Master i it, var det mit første møde med den akademiske verden. Det var nyt for mig, hvor meget vægt der bliver lagt på at forholde sig kritisk til forskningen og være i stand til at holde artiklerne op imod hinanden. Jeg har også taget fag på en diplomuddannelse, så det er virkelig interessant selv at have oplevet forskellighederne i tilgangen til viden. Begge tilgange har sine styrker.”

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere? 
”Ikke direkte, men jeg føler mig i stand til at dække et endnu større spektrum i mit arbejde nu. Fordi jeg har fået et større teoretisk fundament og flere værktøjer føler jeg, at jeg har rigtig meget at bidrage med i mange sammenhænge.

Fagene på Master i it er generelt af høj kvalitet, og i forhold til virksomhedens uddannelsesbudget synes jeg, at man får meget værdi for pengene sammenlignet med f.eks. et to-dages kursus andre steder.”

Interview: april 2019.


Læs mere om fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering her.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik