Interview om Interaktionsdesign og usability-evaluering

Benny Sønderby Hede arbejder som systemingeniør ved Terma A/S i Lystrup ved Aarhus og er tidligere deltager på fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering.

Hvorfor valgte du fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering?
”Oprindeligt var mit mål at opnå en hel mastertitel inden for software, og jeg startede derfor med at tage et par fagpakker på linjen i Softwarekonstruktion. Men på grund af ændringer i mine arbejdsopgaver hos Terma A/S, hvor jeg i dag ikke længere laver software, men i stedet har en sparringsrolle i forhold til dem, der udvikler software, så fik jeg lyst til at dyrke brugerinteraktion i stedet.

Netop mit valg af fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering hænger i øvrigt nøje sammen med fagpakken ”Fysiske Interaktive produkter”, jeg tog forinden, og som overbeviste mig om, hvor spændende området inden for interaktionsdesign er.”

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
”Interaktionsdesign og usability-evaluering var en rigtig god fagpakke med et meget højt fagligt niveau, hvor der var meget læsestof, men samtidigt også tid til at arbejde hands-on.

De studerende på fagpakken var blandt andet udviklere, undervisere og en enkelt var etnograf. Netop denne sammensætning af faggrupper synes jeg især kendetegner fagpakkerne på uddannelsens linje i Interaktionsdesign og multimedier – en sammensætning, der som regel resulterer i mange forskellige synsvinkler og derfor virkelig beriger diskussionerne på disse hold på positiv vis.”

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit daglige arbejde? 
”Som systemingeniør hos Terma A/S, der placerer sig inden for forsvarsdomænet, går mit daglige arbejde ud på at bygge bro imellem de forskellige udviklingsdomæner, i den afdeling, jeg sidder i. Kendetegnende for min afdeling er blandt andet, at vi har kontakten udadtil, og jeg er derfor med til at tage de første samtaler med vores kunder. Herudover er jeg også med til at designe løsninger på systemniveau − det vil blandt andet sige, at jeg designer små computerkasser til brug i flyvemaskiner samt de brugerflader, som piloterne benytter.

Fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering har blandt andet givet mig en øget bevidsthed om, hvor vigtigt det er at have en løbende dialog i selve udviklingsprocessen, og det gælder ikke blot med vores kunder, der har bestilt et givent system, men også med slutbrugerne til systemet. Som følge af fagpakken har jeg endvidere stået for internt at undervise en række af mine kollegaer om interaktionsdesign og usability.”

Hvad var dit største udbytte fagpakken?
”Mit største udbytte af fagpakken befinder sig på såvel et fagligt- som et personligt udviklingsplan. Fagpakken har blandt andet givet mig en indgående og operationel viden om interaktionsdesign, som har givet mig et helt andet syn på, hvordan man bruger forskellige genstande og objekter, og derfor også en anden indgangsvinkel til min måde at fungere som designer på. Mit blik er med andre ord blevet meget mere brugerorienteret, og jeg er derfor i dag mere bevidst om en række menneskelige faktorer end tidligere.”

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?
”Ja, bestemt! Indflydelsen fra min masteruddannelse skinner måske ikke klart igennem på mit visitkort, men i højere grad i de roller, jeg indtager i mit daglige arbejde. Jeg har som sagt kombineret fagpakker fra linjen i Softwarekonstruktion med fagpakker inden for interaktionsdesign og usability, og netop denne kombination gør, at jeg i dag kan tale et andet fagsprog overfor vores udviklingsorganisation samt gå mere i dybden sammen med denne faggruppe, primært inden for softwaredesign.”


Læs mere om fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering.

Interview: september 2014. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik