Interview om It-lederen

Ann Christine List er chefkonsulent og teamleder ved Forsvaret, hvor hun blandt andet arbejder med it-ledelse, it-governance og it-strategi.

Ann Christine List har færdiggjort en fuld Master i it. It-lederen var hendes tredje fagpakke.

Hvorfor valgte du fagpakken It-lederen?
”Jeg valgte fagpakken It-lederen, fordi jeg på daværende tidspunkt stod over for et muligt skifte til at blive teamleder for it-området inden for Forsvaret. Min tanke var derfor, at jeg med denne fagpakke kunne få noget brugbart ledelsesteori og blive mere bevidst omkring min egen ledelsespraksis – med andre ord et godt afsæt for mine fremtidige karriere.

It-lederen var min tredje fagpakke. Da jeg startede på masteruddannelsen i it, var jeg på en anden arbejdsplads, hvor jeg i højere grad arbejdede med arbejdsgange, og hvor jeg, i modsætning til i dag, havde en mere smal jobbeskrivelse. Det var derfor et naturligt valg for mig dengang at tage Arbejdspraksis og it som min første fagpakke. Et plus ved Master i it er netop, at den kan rumme, at man skifter kompetenceprofil undervejs, fordi den har så mange forskellige typer af fag, man kan vælge imellem.”

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken?
”Fagpakken It-lederen har givet mig et godt begrebsapparat og en teoretisk ballast inden for it-ledelse, som er let at overføre på praksis.

Fra fagpakken har jeg både kunnet bruge elementer omkring ledelsesteori, forandringsledelse og systematisk ledelse. I undervisningen var vi også helt nede på det praktiske plan og arbejde med coaching og afprøve spørgemodeller – det var også meget brugbart.

Inden jeg startede på fagpakken, havde jeg en certificering i forandringsledelse, men jeg kunne straks se, at min tidligere uddannelse slet ikke havde den her universitetstyngde, som man får på Master i it. Her blev vi introduceret for teoretikere, som min tidligere uddannelse slet ikke havde berørt.”

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?
”Et stort plus ved fagpakken, og ved masteruddannelsen i it generelt, er den tætte sammenhæng mellem teori og praksis, det gør det faglige indhold meget brugbart her og nu.

Omvendt er undervisningen også samtidig langtidsholdbar, hvilket er en fordel. Her mener jeg, at man bliver introduceret for en masse relevant teori, som man ikke nødvendigvis kan bruge alt sammen lige nu, men som man med fordel kan tage frem senere, hvis man sidder med en anden type af opgaver inden for it-ledelse.”

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
”Da jeg kommer fra Sjælland, havde jeg valgt at bo på hotel under seminardagene, og det var helt optimalt for mig. På den måde kunne jeg 100 procent fordybe mig i undervisningen og det faglige læsestof.

Kendetegnende for fagpakken er desuden en afvekslende undervisningsform, og så er det meget inspirerende at være sammen med andre mennesker, der arbejder inden for det samme, eller lignende, områder. Det var interessant at følge de andres faglige udvikling.”

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?
”Ja, bestemt. Masteruddannelsen i it har helt sikkert været medvirkende til, at jeg i dag har fået mere ansvar, og rent indholdsmæssigt har den rustet mig godt til min nye rolle som teamleder. I min organisation ser man min efteruddannelse som en investering, og jeg oplever, at jeg i høj grad har kunnet omsætte min nyerhvervede kompetencer i mit arbejde. 

I 2017 afsluttede jeg min Master i it med et masterprojekt om it-projektledelse, og her brugte jeg en del af den teori, jeg fik på It-lederen. I forbindelse med masterprojektet snakkede jeg med flere af mine medstuderende om, at det er en god udfordring at tage en efteruddannelse, imens man passer et arbejde ved siden af. Det løfter ens tro på, hvad man kan fuldføre.”


Læs mere om fagpakken It-lederen.

Interview: marts 2018. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik