Interview om It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Sverre Lenbroch, Technology & Disruption Manager ved SOS International, har gennemført fagpakken It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder.   

Hvorfor valgte du fagpakken It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder?
”Jeg er med til at starte en ny innovationsenhed op hos SOS International, som samtidig er ved at skifte kurs. At skifte kurs vil sige, at vi, i højere end nu, vil ud og finde små virksomheder, som vi kan samarbejde med.

Vores nye innovationsenhed fokuserer primært på digitale løsninger, og her ønsker vi at indgå samarbejder med eksterne partnere, som er specialister inden for dette felt. Det kunne for eksempel være en mindre start-up virksomhed, der er eksperter inden for digital log-in.

Jeg valgte derfor denne fagpakke både for at blive klogere på, hvordan små virksomheder arbejder og hvilke udfordringer de typisk møder, og for at få en indsigt i, hvordan vi som stor virksomhed kan gøre os interessante over for mindre virksomheder.”

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?
”Jeg har hovedsagelig brugt min viden fra fagpakken på et strategisk plan. Det vil sige, at jeg, ud fra modeller fra undervisningen, er blevet god til at stille spørgsmål som: Hvor er det, vi vil hen med enheden? Og: Hvad er det, vi skal sikre os, at vi har styr på fra starten, når vi indgår et nyt samarbejde?

Fagpakken har også givet mig nogle brugbare værktøjer og modeller for håndtering af data og præsenteret mig for forskellige mind-set omkring, hvordan man kan gribe it-forandringer an, både internt og eksternt, i en organisatorisk kontekst.

Endelig var fagpakkens kulturperspektiv også meget anvendeligt. Her blev vi præsenteret for nogle observationspunkter, som man skal være opmærksom på, når man går i dialog med mulige samarbejdspartnere, da man ikke kan tage for givet, at alle taler samme kulturelle sprog.”

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
”Min oplevelse af fagpakken er virkelig positiv, det var sjældent særlig teoretisk højtideligt. Derimod var underviserne gode til at trække det teoretiske stof ned på et operationelt plan og spørge: Hvordan får vi så det her til at virke i praksis? Desuden var undervisningsstilen meget åben for dialog og fyldt med konkrete eksempler fra erhvervslivet, og det virkede godt.”

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?
”Jeg har i dag har fået en rigtig god forståelse for, hvilke barrierer små og mellemstore virksomheder typisk kan løbe ind i, og den viden kan uden tvivl hjælpe min afdeling med at være på forkant med, hvordan vi skal tackle et muligt samarbejde, så vi bedst muligt sikrer agilitet og lethed i vores arbejdsprocesser.”

Hvordan har det været at læse på masteruddannelsen i it?
”Jeg skal i gang med min tredje fagpakke nu, og indtil videre har min oplevelse af Master i it været ekstremt positiv. Jeg har fulgt fagpakker på organisationslinjen, hvor jeg har beskæftiget mig med Supply Chain og it-ledelse, og de elementer finder man jo i rigtig mange sammenhænge. Uddannelsen har givet mig en masse ny og brugbar viden og kickstartet mange nye refleksioner omkring mit arbejdsfelt, blandt andet omkring it-parathed og data-strategier.”

Læs mere om fagpakken It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder.

Interview: april 2018.

 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik