Interview om It-projektledelse

Torben Melsen arbejdede som projektleder hos Conpleks Innovation Aps, som løser opgaver inden for bl.a. telekommunikation, udvikling af avancerede robotløsninger og bistand i forbindelse med ledelse af it-udviklingsprojekter. I dag er Torben Melsen Project Manager hos LEGO Group. Han har deltaget i fagpakken It-projektledelse. 

Hvorfor valgte du fagpakken It-projektledelse?
"Jeg har arbejdet med projektbaserede opgaver i hele min karriere − først som projektdeltager, og i de senere år som projektleder. Tidligere har jeg arbejdet en del år hos Ericsson, hvor jeg tog en intern projektlederuddannelse. Det var i sig selv en udmærket uddannelse, men indholdet var primært relateret til firmaets specifikke projektmodel.

Som projektleder hos Conpleks Innovation syntes jeg imidlertid, at det var relevant at få noget mere teoretisk ballast. Konkret var mit ønske at få en større indsigt i teorierne bag forskellige former for projektledelse, og derfor valgte jeg fagpakken It-projektledelse."

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
"Stort set alle de studerende på mit hold havde fuldtidsarbejde ved siden af, og det var derfor meget bekvemt, at undervisningen lå fredag-lørdag, og typisk en enkelt gang om måneden. Ind imellem undervisningsgangene var der selvfølgelig meget teori, der skulle læses.

Mit hold bestod af personer fra både små og mellemstore virksomheder, samt fra den private og offentlige sektor. Netop dén sammensætning gjorde, at man fik en god indsigt i, hvilke problemstillinger folk sad med inden for projektledelse i de forskellige brancher.

De fleste undervisere havde endvidere en del praktisk erfaring og dermed en god forståelse for de udfordringer, vi typisk sad med hver især. Herudover var de meget opmærksomme på, at der skulle være en god kobling mellem teori og praksis."

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?
"På baggrund af min viden fra fagpakken har jeg udviklet en model til Conpleks Innovation Aps, som vi bruger i forbindelse med opstart af nye projekter. Modellen indebærer bl.a., at man foretager en nøje afstemning af de implicerede interessenters forventninger til resultatet af et givent projekt, før projektet påbegyndes.

I mit daglige arbejde er jeg endvidere blevet mere reflekteret over min egen rolle som projektleder. Som projektleder skal man både lede i forhold til styregruppe, beslutningstagere, leverandører, og samarbejdspartnere - og det arbejde har fagpakken styrket mig i." 

Hvad var dit største udbytte af fagpakken?
"Mit største udbytte af fagpakken er, at jeg har fået en bredere viden om forskellige grundlæggende paradigmer inden for projektledelse, og hvordan de forskellige paradigmer matcher forskellige typer af projekter. Mens målet med nogle projekter ligger relativt fast på forhånd, findes der også udviklingsprojekter, der af natur er meget eksperimenterende, og hvor målet typisk ændrer sig undervejs i projektforløbet. Disse meget forskellige projekttyper kræver, at man er i stand til at tilpasse sin rolle som projektleder i forhold til hvert nyt projekt. Som følge af fagpakken føler jeg mig i dag bedre rustet til at navigere og lede et projekt fra start til slut." 

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?
"Min deltagelse på fagpakken It-projektledelse har ikke haft direkte indflydelse på min karriere, eksempelvis i form af jobskifte eller i ændring af min jobtitel. Men fagpakken gav mig en god teoretisk ballast, som jeg har kunnet bruge i mit nuværende job.

Jeg vil tro, at jeg i fremtiden finder det relevant at vende tilbage til flere forskellige teorier fra fagpakken og anvende det i mit arbejde som projektleder."

Læs mere om fagpakken It-projektledelse

Interview: Marts 2014

 

 

Læs også interview med tidligere deltager på fagpakken på It-projektledelse Henrik Fjordback, der arbejder som Product manager ved Multi Support.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik