Interview om It-sikkerhed og kryptologi

Flemming Hald er Team Lead, Wireless Solution Architect ved Kamstrup. Her leder han en teknologigruppe, som analyserer og udvikler nye teknologier til fjernaflæsning af vand- og varmemålere. I den forbindelse arbejder gruppen med forskellige kommunikationsprotokoller, der sender data fra vand- og varmemålere, og her spiller it-sikkerhed en stor rolle. F.eks. er folks vandforbrug en personfølsom oplysning, som skal beskyttes.

Flemming Hald har taget en hel Master i it. I dette interview fortæller han om fagpakken It-sikkerhed og kryptologi.

Hvorfor valgte du fagpakken It-sikkerhed og kryptologi?
”Jeg valgte fagpakken, fordi jeg havde et aktuelt behov for at vide noget mere om it-sikkerhed og kryptologi. Det er ikke enkelt at lære om kryptologi, fordi der ligger en masse bag ved det at sikre data. Fagpakken lærte mig noget om, hvilke funktioner, der ligger bagved, og hvordan man anvender kryptologi korrekt. Jeg har brugt fagpakken meget i mit arbejde, når vi analyserer kommunikationsprotokoller og ser på, hvordan de er sikret.”

Hvordan var det at være studerende på fagpakken?
”Fagpakken er meget teknisk, så derfor skal man være interesseret i det tekniske. Det handler meget om at regne nogle eksempler på, hvordan og hvorfor en løsning er sikker og er valgt som en krypteringsstandard.

Jeg kørte det meget som selvstudie, hvor jeg læste en del og løste opgaver, som mine medstuderende så gav feedback på. Det er også en kæmpe fordel, at undervisningen er samlet på hele dage og er koncentreret, frem for at følge enkeltfagskurser – på den måde bliver det nemmere for virksomhederne at sende medarbejderne afsted.”

Hvordan har du brugt din viden fra fagpakken i dit arbejde?
”Fagpakken har helt sikkert givet mig noget basal viden, som jeg bruger meget i mit daglige arbejde, især når jeg undersøger de kommunikationsløsninger, vi skal have på vores vand- og varmemålere. Normalt udvikler vi ikke disse løsninger selv, men anvender nogle standardløsninger, og her skal jeg være i stand til at analysere løsningerne for at vide, om de er sikre til vores formål.

På uddannelsen fik jeg også mulighed for at arbejde med forskellige projekter og udvikle løsninger, som er direkte relevant for mit daglige arbejde. Fagpakken har ydermere givet mig klarhed over nogle begreber, som man normalt godt kan blive forvirret af. Hvad er f.eks. forskellen på kryptering og autentifikation?”

Hvad er dit største udbytte af fagpakken?
”Det allerstørste udbytte var, at jeg fik en større forståelse for sikkerhedskoncepter og begreber. Det er så fundamentalt og vigtigt, når man arbejder med datasikkerhed. Der er ting i mit arbejde, jeg i dag ikke ville kunne have arbejdet med uden min viden fra fagpakken, f.eks. at analysere forskellige sikkerhedsløsninger, som kollegaer foreslår i virksomheden. Jeg kan derudover bidrage med nogle konkrete fakta fra uddannelsen og indgå i diskussioner på et mere oplyst grundlag. Fagpakken har kort sagt givet mig noget sikkerhed i det, jeg arbejder med.

Jeg kan helt klart anbefale uddannelsen til alle, som arbejder med kommunikationsløsninger, Iot-enheder, mobiltelefoner etc., hvor der er it-sikkerhedsaspekter med – og det er der jo stort set ved alle kommunikationsløsninger efterhånden.”

Har masteruddannelsen i it haft indflydelse på din karriere?
”Ja, jeg har fået mere ansvar. Efter jeg afsluttede min Master i it er jeg blevet leder for et team på 10 mand.”


Læs mere om fagpakken It-sikkerhed og kryptologi.

Interview: september 2019.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik