Interview om It-strategi og organisation

Pernille Krogh Hansen er IT-Manager ved ECCO - tidligere, da nedenstående interview i 2015 blev lavet, var hun afdelingsleder for it-support i Sydbank, Aabenraa. Fagpakken It-strategi og organisation har tidligere været udbudt som to selvstændige fagpakker, som Pernille Krogh Hansen tog i perioden 2013-2014. Foto: Dea Sievertsen, Sydbank.


Hvorfor valgte du fagpakkerne It-strategi og It-organisationen? 
”It-organisationen var den første fagpakke, jeg tog på masteruddannelsen i it. Jeg valgte denne fagpakke, fordi jeg i min daværende stilling som Project Manager i Sydbank begyndte at savne en tilgang til it, som foregik på et højere niveau, og som gav mig et overblik over selve organiseringen af en it-organisation.

Mit valg af fagpakken It-strategi lå derimod smukt i slutningen af mit masterforløb, og for mig var det en meget vigtig fagpakke. Har man ikke en strategi, hvordan kan man så sætte sig et mål? En god strategi er altafgørende for en virksomhed samt et redskab til at signalere til omverdenen, hvor man som virksomhed er på vej hen. Jeg havde helt sikkert manglet it-strategi-aspektet, hvis jeg ikke havde taget denne fagpakke. At emnerne it-strategi og it-organisation slås sammen i én fagpakke, giver rigtig god mening.”

Hvordan bruger du din viden omkring it-strategi og it-organisation i dit arbejde?
”Som afdelingsleder for it-support bruger jeg først og fremmest min viden om it-organisationen til at reflektere over og give kvalificerede indspark til, hvad der vil ske nu og her og på længere sigt, når vores ledelse foretager organisationsændringer. Inden for emnet om it-organisationen var it-ledelse også et vigtigt aspekt, og undervisningen har helt sikkert bevirket, at jeg i dag er blevet mere optaget af spørgsmål som: Har vi styr på vores it-governance, og hvordan jeg kan være med til, at it-medarbejderne i vores it-support-afdeling bliver ved med at udvikle sig fagligt og personligt.

Direktionen i min organisation arbejder med en klar strategi, og her er det så min fornemmeste opgave at omsætte den strategi til konkrete handlinger i vores it-supportafdeling, så vi kan nå de opsatte mål. Undervisningen i it-strategi har blandt andet rustet mig i at vurdere, hvorvidt vores it-afdeling er klar til, at en ny it-strategi udrulles, og hvordan vi får omsat en overordnet strategi, der kommer fra ledelsen, i vores egen it-support-afdeling, så vi kan bidrage positivt til organisationens overordnede strategi.

Man får ikke en skabelon til at skrive en it-strategi gennem fagpakken, men man får nogle værktøjer til at tænke det ind i ens egen organisation, og netop nogle af disse redskaber har jeg konkret brugt i forbindelse med vores arbejde med at højne serviceniveauet i vores it-support-afdeling.”

Hvad er dit største udbytte fra fagpakkerne?
”På mit masterforløb har jeg virkelig indset, at en it-strategi ikke blot er et dokument, der ligger på et website, men som i stedet er en del af en større proces, der består af handlingsplaner, målsætninger, organisatoriske ændringer og visioner. Har man ikke en it-strategi, så fungerer it-organisationen ikke og omvendt, lige meget hvor dygtige ens udviklere og business intelligence-medarbejdere er. Via undervisningen bliver man meget bevidst om, hvor vigtigt det er, at der er en tæt sammenhæng mellem it, organisation og forretning, og ikke mindst får man redskaber til at skabe denne sammenhæng.”

Hvordan var det at være masterstuderende?
”Det er et meget professionelt miljø, man træder ind i, når man tager en masteruddannelse på universitetet. Her møder man andre masterstuderende, der ligesom én selv har super travlt, og hele set-upp’et bliver derfor taget dybt seriøst af alle. På masteruddannelsen i it fik jeg et perfekt boost af it-viden og sparring fra ligeværdige fra it-verdenen.

Før man går i gang med et masterforløb, kan jeg kun anbefale, at man clearer med familien først, især hvis man har børn. Selv aftalte jeg med min mand, at nu ville jeg bruge to år på dette masterforløb og selvom det var hårdt at være så meget væk fra familien, så har det været det hele værd. ”

Har din masteruddannelse haft indflydelse på din karriere?
”Efter at have færdiggjort de to første fagpakker gik jeg fra at være projektleder til afdelingsleder, og de kompetencer, jeg har fået fra masteruddannelsen, har helt sikkert været medvirkende til denne forfremmelse.”

 

Læs mere om fagpakken It-strategi og organisation.


Interview: august 2015. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik